Letselschade door storm: wie is aansprakelijk voor schade?

Letselschade door storm: wie is aansprakelijk voor schade?

Stormweer en schade: het zijn twee begrippen die hand in hand gaan. Recent was er bijvoorbeeld nog de Westerstorm met twee doden tot gevolg. Afgewaaide daken, ontwortelde bomen en rondvliegende dakpannen: bij hevig stormweer is letselschade nooit veraf. In principe gaat het om weersomstandigheden waar niemand wat aan kan veranderen. Soms is het wel degelijk mogelijk om een andere partij aansprakelijk te stellen.

Verkeersongeval tijdens stormweer

Bij stormweer merken we een duidelijke stijging van het aantal verkeersongevallenop. De weersomstandigheden bemoeilijken dan ook het zicht, de wind zorgt ervoor dat we sneller de controle over het stuur verliezen en de gladheid vormt een extra gevaarlijkheid. Bij zo’n verkeersongeval kan het gebeuren dat een andere partij aansprakelijk is. Denk maar aan een bestuurder die zijn snelheid niet aanpast, begint te slippen en op het andere rijstrook terechtkomt. In dat geval is die bestuurder aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het verkeersongeval.

Schade door rondvliegende dakpannen

Op de bezitter van een huis of een gebouw rusten er ook heel wat verplichtingen. In principe kan je de eigenaar dan ook aansprakelijk stellen voor de schade ten gevolge van zijn losgekomen dakpannen. Echter kan de eigenaar ook overmacht inroepen. Veel is hier afhankelijk van de kwaliteit van het dak en de kracht van de storm. Begin 2018 was er in Hoek van Holland nog sprake van windstoten die opliepen tot 144(!) km/u. We kunnen redelijkerwijs niet verwachten dat een dak bestand is tegen dergelijke krachten. Of er al dan niet sprake kan zijn van aansprakelijkheid? Dat is iets wat een advocaat zal moeten uitmaken.

Schade door een omgewaaide boom

Net zoals bovenstaand voorbeeld geldt ook hier dat de eigenaar de veiligheid moet garanderen. De boom zou dus niet zomaar mogen omvallen en de takken niet zomaar afbreken. Bij zwaar stormweer is het echter ook hier niet eenvoudig om de eigenaar aansprakelijk te stellen. Dat kan bijvoorbeeld wel indien we kunnen aantonen dat de eigenaar niet voldaan heeft aan zijn plicht om voorzorgsmaatregelen te treffen. Dat kan het geval zijn indien ook voor de storm al bekend was dat de boom verrot was maar de eigenaar niet ingreep, terwijl er toch duidelijk gewaarschuwd werd voor hevige windstoten. Ook hier zal een advocaat de nodige afwegingen moeten maken. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek kan een en ander besproken worden. SAP Letselschade Advocaten helpt jou graag verder.