Letselschade door een aardbeving: overmacht of toch aansprakelijkheid?

Letselschade door een aardbeving: overmacht of toch aansprakelijkheid?

Als de brokken naar beneden vallen, kan er sprake zijn van letselschade. Een aardbeving brengt dan ook heel wat gevolgen met zich mee. In 2014 gebeurde het bijvoorbeeld te Groningen. De vraag die zich al snel stelde: kan iemand aansprakelijk gesteld worden voor de schade? Denk bijvoorbeeld aan de eigenaar van een pand. Of iemand al dan niet aansprakelijk is voor die schade, is afhankelijk van diverse factoren. Jurisprudentie brengt duidelijkheid. Wij schetsen alvast twee gevallen: een aardbeving ten gevolge van menselijke activiteit en een natuurlijke aardbeving.

Bedrijf aansprakelijk voor letselschade bij aardbeving

Bij de recente aardbeving te Groningen lag de Nederlandse Aardolie Maatschappij aan de basis. De gasboringen die zij deden zorgde voor instabiliteit, wat uiteindelijk ook de oorzaak was van de aardbeving. Slachtoffers konden hierdoor hun schade door de aardbevingverhalen bij het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de schade door de waardevermindering van de woning. Dat geldt ook voor hun immateriële schade. Zo heeft de rechtbank te Assen eerder aangegeven dat een aardbeving een ernstige aantasting vormt op het recht op een ongestoord woongenot. Een schending van dat fundamenteel recht impliceert een aanspraak op een immateriële schadevergoeding. Voor die schadevergoeding dient een berekening te volgen in functie van de persoonlijke psychische klachten. Denk bijvoorbeeld aan verdriet, stress, slaap- of concentratieproblemen. Bij dezelfde zaak stelde zich overigens ook de vraag of de Staat aansprakelijk kon gesteld worden. De Minister van Economische Zaken had immers geen gehoor gegeven aan het advies om de gasproductie te beperken. Uiteindelijk werd die schadeclaim afgewezen omdat het onvoldoende aannemelijk werd gemaakt dat de schade gelimiteerd zou gebleven zijn indien de Staat de gasproductie wel beperkt had.

Aansprakelijkheid bij aardbeving met natuurlijke oorzaak

Bij bovenstaand voorbeeld ontstond de aardbeving ten gevolge van de exploitatie van een bedrijf. Toch kunnen in Nederland ook natuurlijke aardbevingen voorvallen. Denk maar aan de krachtige Aardbeving te Roermond in 1992. In dergelijke gevallen kan de overheid, op basis van de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen) een vergoeding toekennen aan de slachtoffers. Dat is ook nodig: de inboedel- en opstalverzekering biedt zelden een dekking tegen schade door aardbevingen. In dergelijke gevallen kan het overigens toch de moeite lonen om te onderzoeken of een andere partij toch niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de letselschade. Denk bijvoorbeeld aan een dakpan die terechtkomt op het hoofd van een slachtoffer. Natuurlijk zal de eigenaar van het gebouw zich beroepen op overmacht, maar zal de rechter dat wel volgen indien het dak zich al langer in een erbarmelijke staat bevond en ook bij de eerstvolgende rukwind was losgekomen? En wat indien de aardbeving tijdens de tewerkstelling plaatsvindt: kan de werkgever dan aansprakelijk gesteld worden? Het antwoord op die vragen is steeds heel complex en zal voor iedere concrete situatie anders zijn. Toch kan het de moeite lonen om erover te spreken met een advocaat. Bij SAP Letselschade Advocaten staan we alvast voor jou klaar. Indien nodig zullen we hemel en aarde bewegen om een maximale schadevergoeding te bekomen. Gelukkig niet letterlijk.