Haaientanden bij gevaarlijke uitrit

Haaientanden bij gevaarlijke uitrit

Een pleidooi voor haaientanden bij een gevaarlijke uitrit

Elke week vallen er wel ergens in Nederland slachtoffers door een gevaarlijke uitrit. Dat heeft niet alleen te maken met menselijke fouten of met het negeren van voorrangsregels, maar soms ook door onduidelijke situaties. Door haaientanden bij een gevaarlijke uitrit te plaatsen, kunnen er veel slachtoffers worden voorkomen. We hebben het over het belang van haaientanden bij een gevaarlijke uitrit en over de toepasselijke regels.

Over haaientanden en wat ze betekenen

Haaientanden zijn gelijkbenige driehoeken die op het wegdek worden aangebracht. Ze ontlenen hun naam aan de tanden van een haai, waar ze dan ook de vorm met gemeen hebben. Dergelijke haaientanden fungeren als verkeersteken en de betekenis ervan is internationaal bekend. Het betekent dat men bij een kruispunt voorrang moet verlenen.

Dergelijke haaientanden worden bij een kruisende weg ook vaak gecombineerd een voorrangsborg in de vorm van een omgekeerde driehoek. Dit voorrangsbord in de vorm van een omgekeerde driehoek is eigenlijk overbodig, maar zorgt voor duidelijkheid. In Nederland wordt het nooit gecombineerd met een achthoekig stopbord, daarbij plaatst men altijd een stopstreep. Haaientanden worden soms ook geplaatst in straten met verkeersborden. In het geval dat de verkeerslichten niet zouden werken, moet er naar de haaientanden worden gekeken.

Wanneer er haaientanden op de weg zijn aangebracht, zijn bestuurders niet verplicht om te stoppen. Volgens het RVV 1990 (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990) moeten bestuurders bij haaientanden voorrang verlenen aan de bestuurders op de kruisende weg. Men is dus niet verplicht om te stoppen, maar men moet wel controleren of er bestuurders op de kruisende weg zijn. Daarbij dient men ook op te letten voor fietsers op het fietspad. Het verlenen van voorrang is enkel verplicht ten opzichte van bestuurders op de kruisende weg. Dat wil zeggen dat men niet verplicht is om een voetganger, die geen bestuurder is, voorrang te verlenen als hij van de kruisende weg komt. Uiteraard kan het wel dat de voetganger om een andere reden voorrang heeft, bijvoorbeeld als er na de haaientanden ook een zebrapad ligt. Een fietser is wel een bestuurder, hij bestuurt namelijk zijn fiets.

Waarom haaientanden bij een gevaarlijke uitrit?

Dergelijke haaientanden hebben het voordeel van de duidelijkheid. Ze kunnen niet enkel worden geplaatst op de openbare weg, maar bijvoorbeeld ook bij een gevaarlijke uitrit. De algemene regel bij dergelijke uitritten is dat degene die uit de uitrit komt de andere weggebruikers voorrang moet verlenen. Het gaat daarbij niet alleen om auto's, maar ook om fietsers en zelfs om voetgangers. Voor mensen die uit een uitrit komen, is dat echter niet altijd duidelijk. Zeker omdat er soms steeds meer uitritten op een plein of op wegen uitkomen. Door haaientanden bij een gevaarlijke uitrit te plaatsen, zorgt men voor duidelijkheid en benadrukt men de bestuurders dat men voorrang moet verlenen. Dat zorgt voor een veiligere verkeerssituatie.

Ook experts zijn voorstanders van haaientanden bij een gevaarlijke uitrit

De veiligere verkeerssituatie is een van de redenen waarom men bij de ANWB al jaren pleit voor meer haaientanden bij gevaarlijke uitritten. Het vindt dat het verlenen van voorrang veel te belangrijk is om het enkel van vage algemene regels te laten afhangen. Het hekelt ook de onduidelijkheid en het geeft bijvoorbeeld het voorbeeld van de situatie waarbij men straatklinkers gebruikt in plaats van trottoirtegels, iets wat in de praktijk vaak voorkomt. Bij dergelijke onduidelijke situaties kunnen er ernstige verkeersongevallen ontstaan. Andere experts halen dan weer aan dat de kennis omtrent uitritten bij veel mensen wat op de achtergrond is verdwenen en dat het goed zou zijn om die kennis opnieuw wat te benadrukken. Ook deze experts geven de voorkeur aan duidelijke haaientanden bij een gevaarlijke uitrit in plaats van een haast onzichtbare drempel en regels die niet iedereen even goed lijkt te kennen. Zo ziet men tenminste in een oogopslag wie al dan niet voorrang heeft.

Schadegevallen voorkomen met haaientanden bij een gevaarlijke uitrit

Of er nu haaientanden bij een gevaarlijke uitrit worden geplaatst of niet: wie uit de uitrit komt, moet voorrang verlenen. Dit ook zonder dat er haaientanden bij een gevaarlijke uitrit zijn geplaatst. Wordt er iemand aangereden door een bestuurder die deze voorrangsregel heeft genegeerd? Dan is deze bestuurder aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. Zijn autoverzekeraar zal dan de schade vergoeden. Uiteraard blijft het spijtig, want intussen ontstond er natuurlijk wel een verkeersongeval en is er te voorkomen schade veroorzaakt. In het slechtste geval resulteert dit in een "onnodige" – is niet elke verkeersdode onnodig? – verkeersdode. Bovendien drijven dergelijke onnodige schadegevallen de verzekeringspremies voor iedereen de hoogte in, terwijl haaientanden bij de gevaarlijke uitrit aanbrengen bijna niks hoeft te kosten.

Slachtoffer van een aanrijding bij een gevaarlijke uitrit?

Ben jij het slachtoffer geworden van een aanrijding door een auto die van een uitrit kwam en die de voorrangsregels negeerde? Dan heb je recht op een schadevergoeding. Onze advocaat letselschade regelt het voor jou en zorgt ervoor dat je de schadevergoeding krijgt waarop je recht hebt. De kosten van de letselschade advocaat zijn bovendien te betalen door de aansprakelijke partij. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.