Een persoonlijk onderzoek door verzekeraar

Een persoonlijk onderzoek door verzekeraar

Je kent het misschien wel uit series en films: een detective van een verzekeraar die iemand volgt om te kijken of er wel echt sprake is van letsel. Maar gebeurt dat in het echt in Nederland ook? En mag dat zomaar? Als een verzekeraar fraude vermoedt kan het zijn dat hij over gaat tot een persoonlijk onderzoek. Dit mag niet zomaar. Een verzekeraar mag dit alleen doen als hij het hoognodig vindt om zijn eigen rechten te beschermen. Ook moet degenen naar wie het persoonlijk onderzoek door de verzekeraar gedaan wordt hiervan op de hoogte gesteld worden.

Wanneer gaat een verzekeraar over tot een persoonlijk onderzoek? 

Een persoonlijk onderzoek mag alleen in hele speciale gevallen gedaan worden. Het is namelijk een inbreuk op de privacy. Het kan voorkomen dat iemand schade claimt na een verkeersongeluk, bedrijfsongeval of ander ongeluk. Als het slachtoffer hierbij aangeeft niet meer te kunnen lopen, heeft dit grote impact op het leven van het slachtoffer. Als de verzekeraar verwacht dat er gefraudeerd wordt, bijvoorbeeld omdat zij aanleiding hebben om te denken dat het slachtoffer nog wel kan lopen, kan de verzekeraar een persoonlijk onderzoek starten.

Hoe ziet een persoonlijk onderzoek door verzekeraar er uit?

Een persoonlijk onderzoek kan uit verschillende onderdelen en onderzoeksmethoden bestaan. De drie meest gebruikte manieren zijn de volgende:

  1. Het ondervragen van degene waarvan ze verwachten dat hij of zij fraude pleegt.
  2. Het inwinnen van informatie over de degene van wie ze fraude verwachten bij anderen. Het kan dan zijn dat de verzekeraar contact zoekt met bijvoorbeeld een werkgever.
  3. Het observeren van degene om wie het gaat. In dat geval houdt iemand van de verzekeraar je in de gaten. Zo kunnen ze er bijvoorbeeld achter komen of je inderdaad echt niet kan lopen. Als er sprake is van observeren hoeft de verzekeraar degene waar het om gaat niet vooraf in te lichten. Wel moet dit achteraf altijd kenbaar gemaakt worden.

Regels voor een persoonlijk onderzoek door verzekeraar

Een verzekeraar mag niet zomaar een persoonlijk onderzoek instellen. Er is een gedragscode waarin de verschillende regels staan waar een verzekeraar in zo’n geval aan moet voldoen. Zo mag er alleen een persoonlijk onderzoek door een verzekeraar gestart worden wanneer een ander (feiten) onderzoek geen uitsluitsel biedt. Dit houdt in dat een persoonlijk onderzoek voor een verzekeraar de laatst mogelijke stap moet zijn. Tenzij er twijfels bestaan over de juistheid van de resultaten van het eerdere feitenonderzoek. Deze twijfels moeten dan wel zo groot zijn, dat de verzekeraar echt fraude verwacht. 

Internetonderzoek door verzekeraar

Als onderdeel van het persoonlijk onderzoek door de verzekeraar wordt er soms gebruik gemaakt van het internet. Zo zijn er zaken waarbij iemand van de verzekeraar de Facebook-pagina van degene die zij onderzoeken grondig bekeken heeft. Als er een foto geplaatst wordt van een activiteit die met het gemelde letsel eigenlijk niet gedaan kan worden, is dat reden voor de verzekeraar om hier verder in te duiken. Het is bij deze vorm van onderzoek belangrijk om te realiseren, en waar nodig te benadrukken, dat een foto niets zegt over hoe iemand zich voelt. De meeste mensen laten hun leven op internet mooier lijken dan het is. Dus misschien plaats jij wel een foto van een korte wandeling, maar zet je daar niet bij dat je daarna ontzettend veel pijn had.

Persoonlijk onderzoek en de rechtbank

Het kan zijn dat de rechtbank het persoonlijk onderzoek door de verzekeraar later als niet gerechtvaardigd ziet. Als dit het geval is, mogen de uitkomsten van dit onderzoek niet door de verzekeraar gebruikt worden. Als het persoonlijk onderzoek door verzekeraar en de uitkomsten daarvan door de rechtbank wel als gerechtvaardigd worden gezien, mogen ze meegenomen worden in de verdere afhandeling van de fraudezaak.

Ben jij het slachtoffer geworden van een ongeluk en wil je weten of wij je kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op en een advocaat kijkt samen met je naar de mogelijkheden.