Wat is een AOV verzekering

Wat is een AOV verzekering?

Als je in loondienst bent en je wordt ziek, krijg je de dagen die je mist doorbetaald door de werkgever. Voor een zelfstandige (zzp’er) werkt dat anders. Om te zorgen dat je inkomen hebt wanneer je niet kunt ondernemen door ziekte of een ongeval, heb je een verzekering nodig. Dit is een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook wel een AOV of een AOV verzekering genoemd. Deze verzekering is bedoeld voor ondernemers die afhankelijk zijn van een inkomen dat zelfstandig wordt verdiend. Een AOV is niet alleen voor bedrijfsongevallen, maar ook voor andere ongevallen of ziekte waardoor je je werk niet meer uit kunt voeren.

AOV verzekering voor ZZP

Veel ZZP’ers zijn niet genoeg, of helemaal niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Vaak wordt gedacht dat het afsluiten van een AOV erg duur is, of ingewikkeld. De kosten van een AOV verzekering voor een ZZP’er verschillen per AOV verzekering. De kosten hangen onder andere af van:

  1. Het beroep. De premie voor een AOV verzekering van een ZZP’er met een lichamelijk zwaar beroep of stressvol beroep kan hoger liggen dan wanneer dit niet zo is
  2. De leeftijd van de ZZP’er
  3. De eigenrisicoperiode. Dit gaat om de tijd waarin je in staat bent zelf het verlies van inkomen op te vangen voordat je afhankelijk wordt van de AOV
  4. De gekozen dekking. Met een AOV verzekering kan je je voor verschillende dingen verzekeren. Hetgeen dat verzekerd is, valt onder de dekking. Je kunt zelf kiezen wat je onder de dekking van je AOV wilt laten vallen. Hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger de premie van de AOV verzekering
  5. Welke verzekeringsmaatschappij je kiest. Iedere verzekeringsmaatschappij heeft andere polisvoorwaarden voor een AOV verzekering.

De AOV verzekering voor een ZZP’er valt niet onder de zakelijke kostenposten en kan daarom niet afgetrokken worden voor de onderneming. De premiekosten van de AOV zijn wel aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting, maar alleen als de AOV een periodieke uitkering geeft.

Een AOV verzekering keert niet alleen uit als je door een ongeval of ziekte volledig arbeidsongeschikt raakt. Ook wanneer je een deel van je werkzaamheden niet meer kunt doen en daardoor niet meer je volledige inkomen hebt, betaalt een AOV verzekering aan ZZP’ers uit.

Verplichte AOV voor de ZZP’er?

Veel ondernemers vragen zich af of de AOV verzekering verplicht is. Dat is niet het geval. Het wordt wel aangeraden om als zelfstandige een AOV af te sluiten. Dit is omdat je nooit weet wat de toekomst brengt. Iedereen kan ziek worden waardoor je (tijdelijk) niet meer kan werken. Wanneer ziekte kort duurt, kunnen veel mensen het opvangen met geld dat bijvoorbeeld op de bank staat. Maar aan dit geld komt een eind. Een AOV verzekering voor ZZP’ers voorkomt dat je op een bepaald moment zonder inkomsten zit.

Alternatieven voor de niet-verplichte OAV voor ZZP’ers

Naast de AOV verzekering zijn er andere manieren om je als zelfstandige te verzekeren voor inkomensverlies. Het UWV heeft een Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hiervoor meld je je binnen dertien weken nadat de uitkering stopt, of nadat een werknemersverzekering via een eerdere baan stopt. De uitkering van de ziektewet-verzekering is over het algemeen korter dan die van een AOV. De looptijd van de uitkering van de ziektewet-verzekering is twee jaar.

Sommige zelfstandigen komen niet in aanmerking voor een AOV verzekering voor ZZP’ers. Dit is een groep die afgewezen wordt door medische problemen. Voor deze zelfstandigen is de private vangnetverzekering. Er zijn twee voorwaarden waar je aan moet voldoen om in een private vangnetverzekering af te kunnen sluiten:

  1. Je kunt geen gewone AOV verzekering afsluiten door medische redenen
  2. Je werkt korter dan 15 maanden als ZZP’er

Daarnaast zijn er schenkkringen. Dit zijn collectieven van verschillende ZZP’ers die als het ware hun ‘eigen AOV’ hebben. Ondernemers die bij dezelfde schenkkring zitten storten maandelijks een bedrag op een rekening. Wanneer één van de ondernemers ziek wordt, krijgt hij een bedrag uit deze schenkrekening. Binnen een schenkkring is er geen ambitie om winst te maken, maar er kan een wachtlijst zijn voor uitbetaling.

Het is mogelijk om als ZZP een AOV verzekering te combineren met een schenkkring. Dit kan met een eigen risico periode. Dan ontvang je bijvoorbeeld eerst een jaar schenkingen uit de schenkkring. Daarna ga je over op de AOV. Een langere eigen risico periode zorgt voor een lagere premie bij een AOV verzekering.

Persoonlijke alternatieven voor een AOV verzekering

Ook wanneer je als ZZP geen AOV verzekering af wilt sluiten is het verstandig om voorbereid te zijn op de toekomst. Je kunt dan zelf bijvoorbeeld maandelijks een bedrag reserveren. Dit heeft voor- en nadelen. Als voordeel zit er geen winstoogmerk van verzekeringsmaatschappij bij. Als nadeel vraagt het maandelijks opzij zetten van een bepaald bedrag veel discipline. En het kan ingewikkeld zijn om te bepalen hoeveel geld je opzij moet zetten ter vervanging van een AOV verzekering.

Er zijn een hoop opties als het gaat om AOV verzekeringen. Wanneer je in loondienst werkt, wordt dit geregeld door de werkgever. Je moet iets beter over de situatie nadenken wanneer je als zelfstandige zonder personeel werkt. Een AOV verzekering als ZZP moet je zelf regelen. Er zijn dus verschillende manieren om dit aan te pakken. De beste keus verschilt per zelfstandige. Of je gaat voor een AOV bij een verzekeringsmaatschappij, een schenkingskring, zelf geld apart zet of voor een combinatie kiest, één ding is bij iedere vorm van AOV belangrijk: denk er goed over na, er zijn veel zelfstandigen die niet of onvoldoende verzekerd zijn.