Lopen mannen of vrouwen meer risico op een bedrijfsongeval

Werkgever betaalt niet na bedrijfsongeval

Stel je voor, je zit in een lastige situatie na een bedrijfsongeval. Dat is in alle gevallen al vervelend. Nog vervelender wordt het, wanneer je werkgever de schade niet wil betalen. Wat doe je dan? Hoe kun je ervoor zorgen dat je alsnog krijgt waar je recht op hebt? Je kunt de verzekeraar van je werkgever rechtstreeks aansprakelijk stellen.

Artikel 7:954 BW

In Artikel 7:954 van het Burgerlijk Wetboek staat deze mogelijkheid beschreven. Er zijn een paar voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat je de verzekeraar van je werkgever rechtstreeks aansprakelijk kunt stellen:

  1. De verzekeraar moet de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever regelen. Alleen in het geval van aansprakelijkheid kun je namelijk de verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk stellen.
  2. De werkgever moet het ongeval waarvan jij slachtoffer geworden bent wel gemeld hebben bij zijn verzekeraar. Dit is voor de verzekeraar nodig om te kunnen uitbetalen.
  3. Als letselschade slachtoffer moet je aanspraak maken op betaling. Het kan dus bijvoorbeeld niet zo zijn dat je het slachtoffer bent van je eigen roekeloze gedrag. Het moet om een situatie gaan waarin jij recht hebt op een vergoeding, omdat jij niet de aansprakelijke partij bent.
  4. Er moet dekking van aansprakelijkheid zijn. Dat wat er gebeurd is moet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever vallen.
  5. De directe aanspraak bestaat alleen in het geval van overlijden of letsel. Dit betekent dat het niet mogelijk is om de verzekeraar van de werkgever rechtstreeks aansprakelijk te stellen als er alleen materiële schade is.

Alleen uitbetaling na een officiële melding

Zoals in punt twee hierboven beschreven is, betaalt de verzekeraar van een werkgever pas schade uit als de werkgever de schade officieel gemeld heeft. Als de werkgever geen melding gemaakt heeft, kun je dus niet naar de verzekeraar van je werkgever stappen. Er zijn grofweg twee redenen waarom een werkgever geen melding maakt van de schade. In de eerste plaats omdat de werkgever vindt dat hij geen aansprakelijkheid heeft. En in de tweede plaats omdat de werkgever het met het slachtoffer onderling op wil lossen. Een voordeel hiervan voor de werkgever kan zijn dat er dan geen officiële claim is en er geen premieverhoging zal zijn. Als jij als slachtoffer de melding doet bij de verzekeraar, geldt dat niet als officiële melding. Dit is dan ook niet genoeg om tot betaling over te gaan.

Gedwongen melding

Als je werkgever blijft weigeren een melding te doen bij de verzekeraar, kun je hem daartoe dwingen. Dit moet via de rechter. Een nadeel hiervan is dat het erg lang kan duren. De verzekering kan zelfs vinden dat het te lang geduurd heeft. De verzekeraar kan dan op basis van ‘’een te late melding’’ alsnog besluiten niet te betalen.

Wat als de werkgever failliet is?

Een andere situatie waarin de werkgever de schade niet aan je wil of kan betalen, is als het bedrijf in de tussentijd failliet gegaan is. De werkgever heeft op zo’n moment geen geld, dus kan het je ook niet geven. In het Burgerlijk Wetboek is rekening gehouden met deze situatie.

In artikel 7:954 BW staat namelijk onder andere het volgende:

De benadeelde kan zonder melding deze betaling verlangen indien de verzekerde een rechtspersoon was die heeft opgehouden te bestaan en de verplichting tot vergoeding van de schade van de benadeelde niet op een ander is overgegaan.

Dit betekent dat een slachtoffer alsnog een betaling kan verlangen als de verzekerde (aansprakelijke) rechtspersoon niet meer bestaat. Ook wanneer de schade niet op een ander is overgegaan. Een rechtspersoon hoeft niet per definitie een mens te zijn. Ook organisaties, bedrijven en stichtingen zijn rechtspersonen.

Voor jou als slachtoffer betekent dit, dat als je werkgever failliet is, je alsnog je schadevergoeding kunt krijgen. Dit kun je dan doen door rechtstreeks naar de verzekeraar van je (ex-) werkgever te gaan. Dit is heel fijn voor een slachtoffer. Het betekent namelijk dat je je weg niet via de curator hoeft te zoeken. Als je het wel via een curator moet doen, heb je kans dat je ergens onderaan een hele grote stapel terecht komt en dat alles nog langer duurt. Dit lid uit artikel 7:954 is er dus ter bescherming van de slachtoffers in zulke situaties.

Schade claimen na een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval waar je (ernstig) letsel aan overhoudt is vaak een gevoelige situatie. Zeker wanneer je een goede band hebt met je werkgever of collega’s. Dit zorgt ervoor dat je extra stress kunt ervaren. Wanneer je dan ook nog in een situatie zit waarin je werkgever niet voor de geleden schade wil betalen, is het logisch dat je niet zo goed weet wat je moet doen. Je wilt krijgen waar je recht op hebt, maar niet met nog meer stress of moeilijkheden komen te zitten. Het is in ieder geval goed om te weten dat de meeste werkgevers heel goed verzekerd zijn voor bedrijfsongevallen, dus dat het jouw werkgever zelf vaak niets kost.

Een letselschade advocaat

Als je het slachtoffer bent van een bedrijfsongeval kan een letselschade advocaat veel voor je betekenen. Een letselschade advocaat is gespecialiseerd in zaken die met letselschade te maken hebben. Hiervoor haalt hij of zij ook jaarlijks opleidingspunten. Zo blijft de letselschade advocaat op de hoogte van alle ontwikkelingen. De letselschade advocaten van SAP Letselschade Advocaten staan regelmatig slachtoffers van bedrijfsongevallen bij. Zij weten daarom precies wat ze moeten doen om ervoor te zorgen dat jij alles krijgt waar je recht op hebt. Ook zorgen ze ervoor dat er veel zorgen weggenomen worden bij jou. Jij krijgt op die manier de kans om je volledig te richten op je herstel. Wil je weten of een letselschade advocaat van SAP ook iets voor jou kan doen? Je kunt gratis en vrijblijvend contact opnemen op de manier die jij prettig vindt. Via de telefoon, via whatsapp of door het contactformulier in te vullen. Je komt dan in gesprek met een van onze letselschade advocaten. Samen bekijken jullie jouw situatie en wat de advocaat voor jou kan betekenen.