organen

Wat te doen nadat je asbest ingeademd hebt?

De inademing van asbestvezels gaat hand in hand met de toename van het risico op de ontwikkeling van een aantal ernstige aandoeningen. Het kan gaan om verdikkingen van het longvlies maar ook over asbestose of een dodelijk mesothelioom. Bij één enkele inademing zijn zorgen vaak overbodig, voor de meeste aandoeningen is een langere blootstellingsduur noodzakelijk. Toch zijn er bepaalde aandoeningen, met name kanker, waarbij ook één enkele blootstelling aanleiding geven tot een (beperkt) hoger risico. nadat je asbest ingeademd hebt?

Accidentele blootstelling aan asbest

Bij een accidentele blootstelling gaat het om een laag risico. Je zal dan ook niks merken van de ingeademde vezels. Ook medische testen maken dan weinig uit. Als er ooit al problemen zouden ontstaan, is de kans veel groter dat ze over veertig jaar ontstaan dan over veertig weken – laat staan dat we zouden spreken over dagen of uren. Bekijk het hier ook vanuit een filosofische blik: de tijd terugdraaien kan niet meer. Waarom zou je je druk maken over iets dat misschien nooit zal ontstaan en, zo zou het toch ontstaan, waar je helemaal niks meer aan kan veranderen? Natuurlijk is het wel belangrijk om zowel jouw medische als juridische belangen te behartigen. Zo moet een verdere blootstelling te allen tijde worden voorkomen. Ging het bijvoorbeeld om een afgebroken asbestcementlei op jouw dak? Dan schakel je maar beter een gespecialiseerde firma in om ze te vervangen. Ging het om professionele werkzaamheden? Dan heeft de werkgever een beschermingsplicht. Zo moet de werkgever de werknemer beschermen tegen blootstelling van asbestvezels. Wijs de werkgever dan ook op zijn tekortkomingen met betrekking tot zijn zorgplicht en werk enkel verder indien de veiligheid gegarandeerd kan worden. Doe een en ander schriftelijk en zorg voor de nodige bewijsstukken. Voel je je echt onzeker door de ingeademde asbestvezels? Spreek er dan over met de huis- of bedrijfsarts.

Langdurige blootstelling aan asbest

Werd je in het verleden langdurig blootgesteld aan asbestvezels? Dan loop je inderdaad een hoger risico op diverse asbestziekten. Weet dat voor het merendeel van die ziekten een vroegtijdige diagnose weinig verschil maakt. Voor onder andere longkanker is dat wel het geval. Indien je dan ook gedurende een lange tijd blootgesteld werd aan hoge dosissen asbestvezels en zeker vanaf 25 vezeljaren, is een regelmatige preventieve screening aangewezen. Bij zo’n langdurige blootstelling gaat het overigens meestal om een professionele context. Indien je uiteindelijk toch te kampen krijgt met een asbestziekte, zal het om een beroepsziekte gaan. In dergelijke gevallen schakel je best een letselschade advocaat in om de schade te verhalen. SAP Letselschade Advocaten kan jou hier uiteraard in bijstaan.