Hoe ver reikt de beschermingsplicht van werkgevers?
25 september 2017 
in 2017

Hoe ver reikt de beschermingsplicht van werkgevers?

Werkgevers hebben een wettelijke plicht om werknemers te beschermen tegen gevaarlijke situaties op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld gaan om veiligheidsmaatregelen op een bouwplaats. Ook moeten werkgevers ervoor zorgen dat hun werknemers worden beschermd tegen gevaarlijke stoffen, zoals asbest. Maar hoe ver reikt deze plicht voor werkgevers?

Op 13 september 2017 deed de Rechtbank Den Haag een interessante uitspraak die ons meer vertelt over hoe ver de beschermingsplicht van werkgevers gaat. In deze zaak ging het om een vrouw bij wie in maart 2013 de ziekte maligne mesothelioom werd vastgesteld. In november 2013 kwam zij als gevolg van de ziekte te overlijden. De wetenschap heeft vastgesteld dat deze ziekte wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Dit was ook het geval bij deze vrouw. Zij waste namelijk de bedrijfskleding van haar zoon die bij een installatiebedrijf werkte.

Mevrouw heeft in april 2013, kort na ontdekking van de ziekte, het installatiebedrijf aansprakelijk gesteld voor haar schade. Het installatiebedrijf verweerde zich door te stellen dat mevrouw niet zelf de werkzaamheden heeft verricht.

De rechtbank oordeelt dat het installatiebedrijf ook veiligheidsmaatregelen had moeten nemen jegens de moeder van de werknemer. Het bedrijf had er rekening mee moeten houden dat andere personen dan de werknemers de kleding zouden wassen. Deze andere personen komen op deze manier namelijk ook in aanraking met asbestvezels. Kortom, het installatiebedrijf is aansprakelijk en het gevorderde schadebedrag wordt door de rechtbank toegewezen.

Beroepsziekten

Wanneer werknemers ziek worden door blootstelling aan een gevaarlijke stof geldt voor de werkgever een zogenaamde risicoaansprakelijkheid. Dat houdt in dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade, ook al heeft hij hier geen schuld aan.

Bij RSI-klachten of een burn-out geldt een schuldaansprakelijkheid. Alleen als de werkgever niet kan aantonen dat hij voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen is hij aansprakelijk voor de schade. Het is vervolgens aan de werknemer om het tegenbewijs te leveren. Bij SAP Advocaten hebben wij zeer veel ervaring met het bijstaan van slachtoffers van beroepsziekten. Wij werken samen met de beste medisch adviseurs om dit tegenbewijs te leveren en zo uw schade bij uw werkgever te verhalen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.