Letselschade door een te warme werkplek

Letselschade door een te warme werkplek

De zomer is in het land en de temperatuur loopt al snel op. Wanneer het buiten dertig graden is, kan je binnen gelukkig genieten van de verfrissing van de airco. Of toch niet? Gelukkig zijn hittegolven in Nederland de uitzondering. Toch moet de werkgever ook hier een veilige werkomgeving garanderen. Oplopende temperaturen kunnen op die manier een inbreuk vormen op zijn zorgplicht. In zo’n geval is de wetgever aansprakelijk voor de letselschade die er uit voortspruit.

Nadelen van een te warme werkplek

In de eerste plaats haalt de werkgever zelf voordeel uit geschikte temperaturen. Onderzoek heeft immers aangetoond dat de productiviteit vanaf een temperatuur van 25 °C daalt met 2 % per extra graad. De ideale werktemperatuur zou immers 21,75 °C zijn. Toch houdt een te warme werkplek zowel rechtstreeks als onrechtstreeks gezondheidsrisico’s in. Zo is de verlaagde productiviteit het gevolg van een verminderde concentratie. Wanneer men werkt met gevaarlijke instrumenten of machines, is dat dus vragen om problemen. Meestal zijn de rechtstreekse gezondheidsrisico’s het gevolg van een verminderde weerstand en bijhorende acclimatisatieproblemen. Ook de thermische belasting kan een medewerker te veel worden waardoor de lichaamstemperatuur te snel oploopt, met alle gevolgen die eraan verbonden zijn. Lopen de temperaturen hoger op dan 30 °C? Dan lopen zwangere medewerksters rechtstreeks gevaar.

Geen wettelijke maximumtemperaturen

In tegenstelling tot andere Europese landen zijn er in Nederland geen wettelijke maximumtemperaturen. Echter hoeft dat niet te betekenen dat de werkgever de personeelsleden zomaar mag blootstellen aan te hoge temperaturen. Om zijn zorgplicht na te komen zal de werkgever maatregelen moeten treffen. Zo zal hij bijvoorbeeld overleg dienen te plegen met de bedrijfsarts en dit koppelen aan een tijdelijk hitteplan. Hierbij kan de werkgever koele rustlokalen ter beschikking stellen, de fysieke druk verminderen, meer rustpauzes toekennen, de fysiek zware arbeidstaken beperken tot de koudere momenten van de dag, water ter beschikking stellen of een aangepast werkrooster aanbieden. Komt de werkgever zijn zorgplicht niet na? Dan kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de letselschade ten gevolge van een te warme werkplek. Een bedrijfsongeval, noemen we dat dan. SAP Letselschade Advocaten helpt jou alvast bij die schadeclaim. Net zoals wij ooit de eerste rookvrije werkplek van Nederland juridisch afdwongen, zullen wij altijd streven naar veilige werkomstandigheden. Neem contact met ons op voor meer informatie.