Wie is aansprakelijk bij een verkeersongeval tijdens werktijd?

Wie is aansprakelijk bij een verkeersongeval tijdens werktijd?

Als u zich voor uw werk vaak op de weg bevindt, is er een kans dat u tijdens uw werktijd betrokken raakt bij een verkeersongeval. Als u bijvoorbeeld een pakketbezorger, chauffeur, postbode of ambulancemedewerker van beroep bent loopt u een groter risico bij zo’n ongeval betrokken te raken. Maar ook als u door uw werkgever eenmalig de weg op wordt gestuurd om bijvoorbeeld een boodschap te doen, wordt u aan de gevaren van het verkeer blootgesteld. 

Goed werkgeverschap

Als u zich als werknemer onder werktijd in de uitoefening van uw werkzaamheden in het verkeer begeeft, is uw werkgever aansprakelijk voor eventuele ongevallen die hierdoor ontstaan. De werkgever is verplicht om zich op grond van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek te gedragen als een goedwerkgever. Dit houdt onder andere in dat hij voor zijn werknemers een behoorlijke verzekering dient af te sluiten. Het is dus in de meeste gevallen niet uw werkgever maar diens verzekeringsmaatschappij die uw schade betaalt. Wanneer de werkgever heeft nagelaten een (behoorlijke) verzekering af te sluiten, is hij verplicht om zelf de schade uw vergoeden.

Omvang van de verzekeringsplicht

Zoals gezegd is de werkgever verplicht om een behoorlijke verzekering af te sluiten voor zijn werknemers. Deze verzekeringsplicht is echter niet onbeperkt. De werkgever dient zijn werknemers in de eerste plaats te verzekeren tegen schade die kan ontstaan doordat een werknemer als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raakt bij een verkeersongeval. Ook geldt de verzekeringsplicht voor ongevallen waarbij een werknemer als fietser of voetganger schade lijdt als gevolg van een ongeluk waarbij een of meer voertuigen zijn betrokken. Ook dient de werkgever een verzekering af te sluiten voor het geval een werknemer tijdens de uitoefeningen van zijn werkzaamheden schade lijdt als gevolg van een eenzijdig fietsongeval. 

In de meeste gevallen sluiten werkgevers voor hun werknemers in het verkeer een SVI-verzekering af. Door deze verzekering wordt de schade van de werknemer vergoed alsof er iemand anders aansprakelijk was voor het ontstaan van het ongeval. Op grond van de polisvoorwaarden van deze SVI-verzekering hebben werknemers in principe ook recht op kosteloze buitengerechtelijke juridische bijstand om hun schade vergoed te krijgen. 

In het geval dat de werkgever geen behoorlijke verzekering voor zijn werknemers in het verkeer heeft afgesloten, of indien deze verzekering niet behoorlijk genoeg is, is de werkgever zelf aansprakelijk voor het ontbreken van deze verzekeringsdekking. De aansprakelijkheid van de werkgever is in dit geval beperkt tot het bedrag dat de werknemer vanuit een behoorlijke verzekering zou hebben ontvangen. 

Bewijslast bij een verkeersongeval tijdens werktijd

Als werknemer dient u aan te tonen dat u schade heeft geleden als gevolg van de aanrijding onder werktijd. Ook moet worden bewezen dat er een verband is tussen uw schade en de uitoefening van uw werkzaamheden. Het maakt niet uit of u schuld heeft aan het ongeval. Indien een derde partij aansprakelijk is voor uw schade kunt u uw schade alsnog verhalen op uw werkgever. Uw werkgever zal de schade vervolgens weer kunnen verhalen op deze derde partij. Ook als het ongeval aan uw eigen schuld te wijten is en u hierdoor letselschade heeft opgelopen, is de werkgever verplicht uw schade te vergoeden. 

Beperkingen van de verzekeringsplicht van een werkgever

De verzekeringsplicht geldt niet voor ongelukken waarbij een voetganger eenzijdig komt te vallen. Daarnaast is de werkgever niet aansprakelijk voor ongevallen die plaatsvinden tijdens woon-werkveer. Dit is wanneer u vanuit huis op weg bent naar uw werk. Woon-werkverkeer wordt namelijk gezien als tijd van uzelf en niet als tijd van de werkgever. Indien u echter vanuit huis direct naar een klant rijdt, wordt dit wel gezien als een verkeersongeval onder werktijd. Als u dan betrokken raakt bij een ongeval en hierbij letselschade oploopt, is uw werkgever dus wel aansprakelijk voor uw schade.