Verkeersongeval Rotterdam: wat moet ik doen?

Verkeersongeval Rotterdam: wat moet ik doen?

De gevolgen van de grote verkeerstoename werden duidelijk toen Rotterdam een Milieuzone invoerde: alleen wagens die aan bepaalde uitstootnormen voldoen, mogen de stad nog in. Het toont aan hoe een stad gebukt kan gaan onder de verkeersdrukte. Dat laat zich echter lang niet alleen vertalen in vervuiling, ook het aantal verkeersongevallen in Rotterdam blijft jaar na jaar hoge toppen scheren. Onderstaand stappenplan brengt alvast duidelijkheid. # 1. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen Veiligheid gaat nog steeds boven alles. Breng daarom steeds jezelf en anderen in veiligheid. Zijn er gewonden? Dan dien je de eerste verzorging toe zonder de gewonden te verplaatsen. Uiteraard bel je dan ook 112, wat echter niet nodig is bij gewone blikschade. Zorg er vervolgens ook voor dat andere weggebruikers geen gevaar lopen. Indien de voertuigen het verkeer blokkeren, verplaats je ze dan ook naar een veilige plaats. Dat doe je natuurlijk niet indien dat gevaarlijk is voor jezelf en/of anderen, bijvoorbeeld omdat er hevige rook uit de wagen komt. Plaats hoe dan ook een gevarendriehoek om de andere weggebruikers te waarschuwen. Geparkeerde voertuigen verplaats je overigens niet. Juridische tip: vooraleer je de wagens verplaatst, neem je altijd eerst foto’s waarop de situatie en de schade duidelijk zichtbaar is. Indien mogelijk fotografeer je uit verschillende hoeken.

# 2. Bel eventueel de hulpdiensten

In Nederland hoef je bij blikschade de politie niet te bellen. In sommige gevallen zal dat echter wel het geval zijn. Dat is bijvoorbeeld zo indien iemand verwondingen heeft opgelopen. Ook wanneer het gaat om ‘forse schade’ of indien er een buitenlands voertuig bij het verkeersongeval betrokken is, bel je steeds de politie. Andere gevallen waarbij je de politie belt: bij essentiële meningsverschillen, indien een van de partijen doorgereden is, indien er een vermoeden is van drankgebruik of andere verdovende middelen en indien er een vermoeden is dat de andere bestuurder niet over een geldig rijbewijs en/of een geldige verzekering beschikt.

# 3. Blijf op de plaats van het ongeval

In Nederland mag je niet zomaar de plaats van het ongeval verlaten vooraleer je jouw gegevens hebt uitgewisseld of vooraleer je de gewonden geholpen hebt. Dat is zelfs strafbaar. Zelfs wanneer de andere bestuurder schijnbaar niet gehaast is, mag je dus niet zomaar je biezen pakken.

# 4. Verzamel het nodige bewijs

Verzamel meteen na het ongeval het nodige bewijsmateriaal. Eerder haalden we reeds het belang aan van goed fotomateriaal. Denk hierbij ook aan foto’s van slipsporen, olielekken, schade aan een boom en dergelijke meer. Noteer steeds de gegevens van eventuele getuigen. Denk bijvoorbeeld aan hun telefoonnummer, maar noteer daarnaast zeker ook hun naam en hun kenteken. Wees snel, want voor je het weet zijn de getuigen gaan vliegen. Is er politie aanwezig? Dan vraag je natuurlijk ook het nummer van de registratieset of het proces-verbaal. Extra tip: Het is altijd fijn als je een meetlint in de wagen liggen hebt. Kies dan wel voor een exemplaar van twintig of dertig meter. In dat geval kan je immers de remsporen meten en dit bij snelheden die oplopen tot ruim 70 à 80 kilometer per uur, afhankelijk van het wegdek. Fotografeer de remsporen en noteer hun lengte. Zijn de politiediensten aanwezig? Dan vraag je natuurlijk aan hen om die meting te verrichten. Die gegevens worden immers vaak door de VOA (Verkeersongevallenanalysedienst van de politie) gebruikt.

# 5. Vul het Europees Schadeformulier in

Vul samen met de andere partij de voorkant van het Europees Schadeformulier in. Het is belangrijk dat jullie het eens zijn over de gegevens en over hoe de aanrijding gebeurde. Over de schuldvraag hoeven jullie het dus zeker nog niet eens te zijn. Ga hier dan ook niet in discussie, dat zullen de verzekeraars of advocaten wel doen. Bij het vakje getuigen noteer je de noodzakelijke contactgegevens. Weet dat je hier eveneens de gegevens van inzittende familieleden mag noteren. Ook zij zijn immers getuigen. Ga samen met de andere partij na of vraag 12 volledig ingevuld is en onderteken het formulier. De achterkant van het formulier kan je gewoon thuis invullen. Weetje: tegenwoordig kan je het schadegeval ook digitaal melden via de website: www.mobielschademelden.nl .

# 6. Claim jouw schade

Bij blikschade verloopt de verdere afhandeling van het dossier meestal vrij eenvoudig. Wanneer het echter gaat om letselschade, is dat lang niet altijd het geval. In dergelijke gevallen doe je vaak beter beroep op een letselschade advocaat. Dat is overigens ook het geval wanneer er discussie bestaat met betrekking tot de aansprakelijkheid. Je kan SAP Letselschade Advocaten dan ook steeds bereiken via 033 461 30 48 of via info@sapadvocaten.nl.