Van achteren aangereden, wie is er schuldig?

Van achteren aangereden, wie is er schuldig?

Bij een kop-staartbotsing is de bestuurder van de achterop rijdende auto in de meeste gevallen schuldig. Dit betekent dat als u van achteren bent aangereden, u de schade in de meeste gevallen op uw achterligger kan verhalen. Toch zijn er een paar uitzonderingen op deze regel.

De achterop rijdende auto is aansprakelijk

Zoals gezegd is de hoofdregel dat de auto die een andere auto van achteren raakt, schuldig is aan het ongeval. Volgens de wet moet een bestuurder namelijk in staat zijn om zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. Dit betekent dat een bestuurder verplicht is voldoende afstand te houden tot het voertuig voor hem. Als een kop-staartbotsing plaatsvindt, wordt er van uitgegaan dat de achterop rijdende bestuurder niet aan deze verplichting heeft voldaan. De achterop rijdende auto is dus gehouden om alle schade die u hierdoor lijdt te vergoeden. 

Uitzonderingen 

Er zijn situaties waarin de achterligger meestal niet aansprakelijk is bij een kop-staartbotsing:

  1. De achteropkomende bestuurder is afgesneden
  2. De voorligger remde plotseling zonder noodzaak
  3. De voorligger remde plotseling voor een overstekend klein dier
  4. Er is sprake van een kettingbotsing

De achteropkomende bestuurder is afgesneden

Als u een andere automobilist inhaalt en u de achterliggende auto hierbij te weinig ruimte geeft, kan er een kop-staartbotsing ontstaan. U kunt in dit geval aansprakelijk worden gehouden voor de aanrijding. De achteropkomende bestuurder zal dan aanvoeren dat hij niet schuldig is aan het ongeval omdat u hem heeft afgesneden. 

De voorligger remde plotseling zonder noodzaak

Als u plotseling heeft geremd zonder dat daar een directe aanleiding voor was en het ongeval hierdoor is ontstaan, kunt u ook schuldig worden bevonden aan het ongeval. Er moet in zo’n geval dus worden beoordeeld of er een verkeersnoodzaak bestond om abrupt te remmen. Als u bijvoorbeeld heeft geremd omdat er plotseling een kind de weg overstak, zal dit worden gezien als een gegronde reden en zal de achteropkomende bestuurder aansprakelijk zijn voor uw schade. U kunt bijvoorbeeld wel aansprakelijk worden gesteld door uw achterligger als u voor een oranje stoplicht vol op de rem heeft getrapt terwijl u nog voldoende gelegenheid had om te stoppen of als u kon doorrijden zonder het overige verkeer in gevaar te brengen.

De aangereden bestuurder remde plotseling voor een overstekend klein dier

Zoals hierboven is omschreven mag u als automobilist alleen afremmen als hier een verkeersnoodzaak voor is. In de rechtspraak is bepaald dat een overstekende kleine dieren zoals een kat of een eend in de meeste gevallen geen dergelijke verkeersnoodzaak vormt. Als u dus plotseling remt voor een overstekende kat zonder rekening te houden met het verkeer achter u, kunt u bij een achterop aanrijding door u achterligger aansprakelijk worden gesteld.

Er is sprake van een kettingbotsing

Bij een kettingbotsing veroorzaakt u een botsing met uw voorganger, maar tegelijkertijd botst uw achterligger op uw auto. Ook bij een kettingbotsing is in principe de hoofdregel van toepassing. De achterop rijdende bestuurder is dus aansprakelijk. Dit betekent dat u uw schade vergoed krijgt van de automobilist die bij u achterop is gereden en dat u de schade dient te vergoeden van uw voorligger. Dit is anders indien u met uw auto stilstond maar de achteroprijding ervoor heeft gezorgd dat uw auto door is geschoven en u zo tegen uw voorligger aan bent gebotst. In dit geval heeft niet u maar degene die u van achteren heeft aangereden schuld aan het ongeval.

Schakel een letselschade advocaat in

U heeft gelezen dat indien u van achteren wordt aangereden, de achteropkomende bestuurder in de meeste gevallen aansprakelijk is voor uw schade. Toch is het niet altijd evident dat u in zo’n geval uw (volledige) schade uitgekeerd krijgt. De kosten waarvoor u een vergoeding kunt claimen kunnen hoog oplopen. Daarnaast zal de verzekeringsmaatschappij van uw wederpartij er alles aan doen om uw schadevergoeding zo laag mogelijk te houden.

Wij raden u daarom aan een erkende letselschade advocaat in te schakelen. Met de deskundige hulp van een letselschade advocaat weet u zeker dat al uw (financiële) belangen op een correcte wijze worden behartigd, terwijl u zich volledig kan richten op uw herstel.