SVI-verzekering: schadeverzekering voor inzittenden

SVI-verzekering: schadeverzekering voor inzittenden

U zult dan uw eigen schade moeten dragen, maar ook de schade van eventuele passagiers moeten vergoeden. 

Indien u een Schade Verzekering Inzittenden (SVI) heeft afgesloten kunt u onder deze verzekering uw letselschade vergoed krijgen. Een SVI-verzekering vergoedt zowel de schade van de bestuurder als de schade van de inzittenden.

Schade claimen bij de SVI-verzekering

De SVI-verzekering dekt de daadwerkelijk geleden schade van de bestuurder en de passagiers als gevolg van een verkeersongeval, tot een maximum van het verzekerde bedrag. In de meeste gevallen dekt de verzekering tot één miljoen euro. Om uw schade uitgekeerd te krijgen, zult u een schadeclaim in moeten dienen bij uw SVI-verzekeraar. Deze verzekeraar zal vanaf dat moment uw wederpartij worden,. 

U zult uw geclaimde schade goed moeten onderbouwen en dienen te bewijzen. 

Verschil met een Ongevallen Verzekering Inzittenden

U kunt er ook voor kiezen om een Ongevallen Verzekering Inzittenden (OVI) af te sluiten. Deze verzekering vergoedt niet de werkelijke schade van het ongeval, maar keert een vast, van tevoren vastgelegd bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van de inzittenden. U zult het dan met dit bedrag moeten doen, ongeacht hoe hoog uw daadwerkelijke schade is. 

Het bedrag dat wordt uitgekeerd ligt meestal tussen de € 20.000 en € 50.000 bij blijvende invaliditeit en tussen de € 10.000 en € 15.000 bij overlijden. Dit lijkt misschien veel geld, maar het inkomensverlies dat u lijdt bij blijvende invaliditeit kan veel hoger oplopen. Bij een OVI-verzekering loopt u dus het risico en nadeel dat u maar een schijntje uitgekeerd krijgt van de schade die u of uw inzittenden hebben geleden.

Welke schade kunt u claimen?

Welke schade door uw SVI-verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekering. Niet alle verzekeringen vergoeden uw gehele schade. Veel SVI-polissen sluiten bijvoorbeeld een vergoeding voor smartengeld uit. Sommige SVI-polissen vergoeden het inkomensverlies maar gedeeltelijk.

Vaak kunt u de volgende schadeposten in ieder geval vergoed krijgen via uw SVI-verzekering:

  • Inkomensverlies
  • Kosten voor huishoudelijke hulp
  • Medische kosten
  • reiskosten
  • Gemiste pensioenopbouw
  • Studievertraging

Het kan zo zijn dat uw schade in bepaalde gevallen niet is verzekerd door uw SVI-verzekering. Veel SVI-polissen sluiten bijvoorbeeld dekking uit voor schade die met opzet of door bewuste roekeloosheid is veroorzaakt. Ook als u zonder gordel of geldig rijbewijs of onder invloed van drugs of alcohol heeft gereden, wordt uw schade vaak niet vergoed. 

Schakel hulp in van een letselschade advocaat bij het claimen van uw schade

Zoals u hierboven heeft gelezen treedt de SVI-verzekeraar op als uw wederpartij wanneer u uw schade bij hem claimt. Dit betekent dat de belangen van u en de belangen van uw verzekeraar conflicteren: u wilt natuurlijk zoveel mogelijk van uw schade vergoed zien terwijl de verzekeraar zo weinig mogelijk wil uitkeren. 

Met de bijstand van een ervaren letselschade advocaat hoeft zich niet bezig te houden met lastige juridische termen, het uitpluizen van de kleine lettertjes in de polisvoorwaarden of de vaak ingewikkelde berekening van uw precieze schade. U kunt zich dan in alle rust richten op uw herstel terwijl uw letselschade advocaat ervoor zorgt dat u precies krijgt waar u recht op heeft. 

Vaak dekt een SVI-verzekering de kosten van rechtsbijstand door een letselschade advocaat zolang er niet wordt geprocedeerd (de kosten buiten rechte). In dat geval zijn er voor u dus geen enkele kosten verbonden aan de inschakeling van een letselschade advocaat. 

Reactie plaatsen