motorboot

Een bootongeluk

Als het mooi weer is, is een bootje huren en het water op gaan iets wat veel Nederlanders graag doen. Toch heeft zo’n dag soms een iets minder zonnig einde. Je hebt helaas vrij gauw een bootongeluk. Uiteraard niet alleen met pleziervaart of met mensen die een boot huren. Het is op het water altijd gemakkelijk om een bootongeluk te krijgen.

Een ongeluk zit in een klein hoekje

 Er zijn veel verschillende oorzaken voor een bootongeluk. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid van twee boten die tegen elkaar aan varen, een boot die tegen iets anders aan vaart of een ongeluk op een boot. Al deze vormen van ongevallen zijn bootongelukken. Los van het soort bootongeluk zijn er ook verschillende plekken mogelijk. Zo kan het een ongeluk op je eigen boot zijn, maar ook een ongeval met een boot van iemand anders.

Wie is er verantwoordelijk bij een bootongeluk

Wie er verantwoordelijk is voor een bootongeluk hangt van een hele hoop dingen af. Zo ligt het eraan van wie de boot is en wat er precies gebeurd is. Als je deelnemer bent van een georganiseerde boottocht en er gebeurt iets waar jij zelf niks aan kunt doen, is de organisator meestal in de eerste plaats aansprakelijk.

Een ongeluk op je eigen boot

Bij een bootongeluk op je eigen boot kun je verschillende soorten letsel oplopen. Als je lichamelijk letsel oploopt op je eigen boot, zonder dat daar een andere boot of waterweggebruiker bij betrokken is, ben je bijna altijd zelf aansprakelijk. Dit kan anders zijn als het bootongeluk veroorzaakt wordt door iemand anders. Dan kun je mogelijk de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen. Ook als bijvoorbeeld de brugwachter een fout maakt, kan het anders zitten. Het kan zo zijn dat de brugwachter verkeerde aanwijzingen geeft en dat jij die dan opvolgt. In zulke gevallen kun je mogelijk de andere partij aansprakelijk stellen. Het is wel zo dat dit in de praktijk niet zo vaak gebeurt. Meestal is een bootongeluk op je eigen boot ook je eigen schuld en ben je daarom ook zelf aansprakelijk.

Als jij zelf een boot hebt is het leuk om ook af en toe vrienden of familie mee te nemen het water op. Als je dit doet, is het verstandig om hier een verzekering voor af te sluiten.

Een bootongeluk met de boot van iemand anders

Als je op de boot van iemand anders een ongeval krijgt, zegt dat niet direct dat de eigenaar van de boot aansprakelijk is voor het bootongeluk. Als je zelf geen boot hebt, maar je wilt wel graag een stukje varen, dan kun je een bootje huren. Vaak wordt door de verhuurder van boten een aansprakelijkheidsverzekering aangeboden voor de tijd dat jij de boot huurt. Het is heel verstandig om deze aansprakelijkheidsverzekering ook daadwerkelijk af te sluiten. Mocht er dan iets gebeuren onderweg waardoor je schade krijgt, hoef je alleen het eigen risico te betalen. De rest van de schade door het bootongeluk wordt dan gedekt door die verzekering.

Letsel bij een bootongeluk tijdens een evenement

Er zijn op verschillende plekken in Nederland ieder jaar evenementen waar boten bij betrokken zijn. In deze gevallen komt er nog een extra speler het toneel op. De organisator van het evenement kan in sommige gevallen ook aansprakelijk zijn voor het letsel wat je op kunt lopen door een bootongeluk op zo’n evenement. De organisatie zal bijvoorbeeld voldoende in de gaten moeten houden dat iedereen zich aan de opgestelde regels houdt. Ook is het in zulke situaties van belang dat je zelf extra goed oplet. Op veel van dit soort evenementen zijn mensen wat uitbundiger en misschien wat roekelozer dan normaal. Daar komt bij dat er vaak alcohol gedronken wordt. Het kan hierdoor heel goed zijn dat mensen eerder of vaker in het water vallen, springen of geduwd worden waar je dat niet verwacht. Ook al is er een kans dat je niet bij al deze gevallen aansprakelijk bent als het ongeluk met jouw boot gebeurt, toch wil je een ongeluk altijd voorkomen.

Belangrijke stappen na een bootongeluk

Om het verdere proces zo soepel mogelijk te laten verlopen is het goed om direct na het ongeval foto’s te maken. Daarbij gaat het zowel om foto’s van de situatie als om foto’s van de verwondingen. Ook is het belangrijk om langs de huisarts te gaan. Doe dit ook als je zelf denkt dat het allemaal wel meevalt. Dit zijn dingen die later in de letselschadezaak van groot belang kunnen zijn. Ze kunnen dan gezien worden als bewijs. Daarbij  is het voor jezelf goed. Je weet nooit of er misschien iets meer aan de hand is dan je verwacht. Letsel kan ernstiger zijn dan het op het eerste gezicht lijkt.

Hoe kan SAP Letselschade Advocaten helpen na een bootongeluk?

Het kan ook zijn dat het ongeluk op de boot komt door nalatigheid van de verhuurder of een defect aan de boot. In dat soort gevallen moet per geval bekeken worden wat de situatie is. Het zou kunnen zijn dat je dan de verhuurder (of eigenaar) van de gehuurde boot aansprakelijk kunt stellen. Met nalatigheid wordt bijvoorbeeld bedoeld dat er niet genoeg gedaan is aan het onderhoud van de boot. Door gebrek aan onderhoud kan er dan iets kapot gaan. Dit kan vervolgens de oorzaak zijn van het bootongeluk.

Het is erg moeilijk om precies te kunnen zeggen wie er verantwoordelijk is voor jouw bootongeluk. Daarom is het belangrijk om de situatie goed in te schatten. Een letselschade advocaat kan dat. De letselschade advocaten van SAP Letselschade Advocaten zijn erg ervaren in het behandelen van dit soort zaken. Zij kunnen jou het beste bijstaan. Door hun ervaring weten zij hoe het verloop van het proces eruit gaat zien. Ze kunnen je bij iedere stap helpen. Ze zullen je ontlasten en jouw zorgen wegnemen. Wil je weten wat een letselschade advocaat van SAP voor jou kan doen? Je kunt altijd gratis en vrijblijvend contact opnemen. Hierna word je teruggebeld door een van onze advocaten. In het (gratis) gesprek wat hierop volgt, bespreekt de advocaat samen met jou wat voor jou de beste vervolgstappen zijn.