De verkeersregels op een parkeerplaats en eigen terrein

De verkeersregels op een parkeerplaats en eigen terrein

En indien de aanrijding plaatsvond op eigen terrein, gelden dan dezelfde regels en wetten als op de openbare weg? 

Aansprakelijkheid bij een aanrijding op een parkeerplaats

Op een openbare parkeerplaats gelden altijd dezelfde aansprakelijkheidsregels als in het gewone verkeer. De Wegenverkeerswet en alle daarop berustende bepalingen gelden namelijk voor alle wegen die begaanbaar zijn voor het openbaar verkeer. Hierbij speelt het geen rol wie de eigenaar of beheerder van de weg is. De Wegenverkeerswet geldt dus ook indien u moet betalen om het parkeerterrein op te komen en/of de parkeerplaats met een slagboom is afgesloten. 

Bij het rijden op een parkeerterrein is extra voorzichtigheid geboden. Dit geldt helemaal wanneer u als bestuurder een bijzondere manoeuvre uitvoert. Artikel 54 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens bepaalt namelijk dat bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, het overige verkeer altijd voor moeten laten gaan. Onder bijzondere manoeuvre wordt verstaan:

  • het oprijden van een inrit
  • het inparkeren van de auto
  • het wegrijden uit parkeerstand
  • achteruitrijden
  • het verlaten van een uitrit

Indien u wordt aangereden door een automobilist die één van deze manoeuvres uitvoerde, is deze automobilist aansprakelijk voor uw schade. Dit geldt ook indien u zelf een verkeersfout heeft begaan. De andere bestuurder had immers extra oplettend moeten zijn tijdens het uitvoeren van de manoeuvre. De situatie kan zich ook voordoen waarin u op een parkeerplaats wordt aangereden terwijl zowel u als uw wederpartij bezig was met het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre. Als u hierbij letselschade heeft opgelopen bent u in de meeste gevallen beide deels aansprakelijk voor de schade. Om het percentage aansprakelijkheid van beide partijen te bepalen zal in dit geval worden gekeken naar de ernst van de over en weer gemaakte fouten. 

Aanrijding op een parkeerplaats als fietser of voetganger

Voetgangers en fietsers zijn, zeker in vergelijking met motorvoertuigen, kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarom genieten zij op grond van de Wegenverkeerswet bijzondere bescherming. Normaal gesproken moet je na een verkeersongeval aantonen dat de tegenpartij aansprakelijk is. Dit is anders wanneer je als voetganger of als fietser door een motorrijtuig wordt aangereden. In dat geval bepaalt de Wegensverkeerswet dat de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk is, tenzij hij overmacht kan aantonen. Van overmacht is echter slechts sprake als de automobilist bewijst dat hem geen enkel verwijt valt te maken. In de praktijk is dit lastig aan te tonen. Als er geen sprake is van overmacht dat heeft u als u op de fiets of als voetganger bent aangereden altijd recht op vergoeding van minstens 50% van de schade, ook als u zelf een verkeersfout heeft begaan. Bij een kind onder de 14 jaar is de automobilist altijd (behalve als er sprake is van overmacht) verplicht om 100% van de schade te vergoeden, ook indien het kind een verkeersfout heeft gemaakt.

Aanrijding op een parkeerplaats op eigen terrein

Een eigen terrein is doorgaans niet begaanbaar voor het openbaar verkeer. De Wegenverkeerswet is hier daarom niet van toepassing. Op het terrein moet dan wel duidelijk zichtbaar zijn aangegeven dat het om een eigen terrein gaat door middel van een bordje met de tekst ‘verboden toegang voor onbevoegden’. Het is ook voldoende om het terrein af te sluiten met gesloten hekken waarbij zich slechts één mogelijke doorgang naar het terrein bevindt. 

Omdat de Wegenverkeerswet hier niet van toepassing is genieten fietsers en voetgangers geen extra bescherming bij een aanrijding op eigen terrein. Als u als fietser of voetganger door een motorvoertuig op een eigen terrein bent aangereden heeft u wel recht op schadevergoeding indien de automobilist een verkeersfout heeft begaan. Dit valt dan namelijk onder een onrechtmatige daad van de automobilist. Dit houdt in dat de automobilist door zijn handelen (of nalaten) schade bij u heeft aangericht. De bestuurder van het motorvoertuig is aansprakelijk te stellen voor de door hem gemaakte (verkeers-) fout die letselschade veroorzaakte.

Indien het gaat om een aanrijding tussen twee motorvoertuigen wordt ook gekeken naar wie schuldig is aan het ongeval. De automobilist die een verkeersfout heeft gemaakt is aansprakelijk te stellen voor de schade. Indien beide bestuurders een verkeersfout hebben gemaakt zijn beiden schuldig aan het ongeval. In dit geval kunnen allebei de bestuurders een schadeclaim indienen.