De verkeersregels op een parkeerplaats en eigen terrein

De verkeersregels op een parkeerplaats en eigen terrein

En indien de aanrijding plaatsvond op eigen terrein, gelden dan dezelfde regels en wetten als op de openbare weg? 

Aansprakelijkheid bij een aanrijding op een parkeerplaats

Op een openbare parkeerplaats gelden altijd dezelfde aansprakelijkheidsregels als in het gewone verkeer. De Wegenverkeerswet en alle daarop berustende bepalingen gelden namelijk voor alle wegen die begaanbaar zijn voor het openbaar verkeer. Hierbij speelt het geen rol wie de eigenaar of beheerder van de weg is. De Wegenverkeerswet geldt dus ook indien u moet betalen om het parkeerterrein op te komen en/of de parkeerplaats met een slagboom is afgesloten. 

Bij het rijden op een parkeerterrein is extra voorzichtigheid geboden. Dit geldt helemaal wanneer u als bestuurder een bijzondere manoeuvre uitvoert. Artikel 54 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens bepaalt namelijk dat bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, het overige verkeer altijd voor moeten laten gaan. Onder bijzondere manoeuvre wordt verstaan:

  • het oprijden van een inrit
  • het inparkeren van de auto
  • het wegrijden uit parkeerstand
  • achteruitrijden
  • het verlaten van een uitrit

Indien u wordt aangereden door een automobilist die één van deze manoeuvres uitvoerde, is deze automobilist aansprakelijk voor uw schade. Dit geldt ook indien u zelf een verkeersfout heeft begaan. De andere bestuurder had immers extra oplettend moeten zijn tijdens het uitvoeren van de manoeuvre. De situatie kan zich ook voordoen waarin u op een parkeerplaats wordt aangereden terwijl zowel u als uw wederpartij bezig was met het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre. Als u hierbij letselschade heeft opgelopen bent u in de meeste gevallen beide deels aansprakelijk voor de schade. Om het percentage aansprakelijkheid van beide partijen te bepalen zal in dit geval worden gekeken naar de ernst van de over en weer gemaakte fouten. 

Aanrijding op een parkeerplaats als fietser of voetganger

Voetgangers en fietsers zijn, zeker in vergelijking met motorvoertuigen, kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarom genieten zij op grond van de Wegenverkeerswet bijzondere bescherming. Normaal gesproken moet je na een verkeersongeval aantonen dat de tegenpartij aansprakelijk is. Dit is anders wanneer je als voetganger of als fietser door een motorrijtuig wordt aangereden. In dat geval bepaalt de Wegensverkeerswet dat de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk is, tenzij hij overmacht kan aantonen. Van overmacht is echter slechts sprake als de automobilist bewijst dat hem geen enkel verwijt valt te maken. In de praktijk is dit lastig aan te tonen. Als er geen sprake is van overmacht dat heeft u als u op de fiets of als voetganger bent aangereden altijd recht op vergoeding van minstens 50% van de schade, ook als u zelf een verkeersfout heeft begaan. Bij een kind onder de 14 jaar is de automobilist altijd (behalve als er sprake is van overmacht) verplicht om 100% van de schade te vergoeden, ook indien het kind een verkeersfout heeft gemaakt.

Aanrijding op een parkeerplaats op eigen terrein

Een eigen terrein is doorgaans niet begaanbaar voor het openbaar verkeer. De Wegenverkeerswet is hier daarom niet van toepassing. Op het terrein moet dan wel duidelijk zichtbaar zijn aangegeven dat het om een eigen terrein gaat door middel van een bordje met de tekst ‘verboden toegang voor onbevoegden’. Het is ook voldoende om het terrein af te sluiten met gesloten hekken waarbij zich slechts één mogelijke doorgang naar het terrein bevindt. 

Omdat de Wegenverkeerswet hier niet van toepassing is genieten fietsers en voetgangers geen extra bescherming bij een aanrijding op eigen terrein. Als u als fietser of voetganger door een motorvoertuig op een eigen terrein bent aangereden heeft u wel recht op schadevergoeding indien de automobilist een verkeersfout heeft begaan. Dit valt dan namelijk onder een onrechtmatige daad van de automobilist. Dit houdt in dat de automobilist door zijn handelen (of nalaten) schade bij u heeft aangericht. De bestuurder van het motorvoertuig is aansprakelijk te stellen voor de door hem gemaakte (verkeers-) fout die letselschade veroorzaakte.

Indien het gaat om een aanrijding tussen twee motorvoertuigen wordt ook gekeken naar wie schuldig is aan het ongeval. De automobilist die een verkeersfout heeft gemaakt is aansprakelijk te stellen voor de schade. Indien beide bestuurders een verkeersfout hebben gemaakt zijn beiden schuldig aan het ongeval. In dit geval kunnen allebei de bestuurders een schadeclaim indienen. 

Alexander
Door

Alexander

op 05 Nov 2019

wie is aansprakelijk indien ik mij privé terrein beschikbaar stel als parkeerplaats voor auto's t.b.v. bezoekers van een open dag van een onderneming langs de weg waarlangs mijn terrein - dus de tijdelijke parkeerplaats - ligt. Stel een kind wordt op deze tijdelijke parkeerplaats aangereden en raakt gewond. Is de verantwoordelijke degene die het kind aanrijdt of ben ik dat als aanbieder op mijn privé terrein van een tijdelijke parkeerplaatsen.

michelle maasbommel
Door

michelle maasbommel

op 18 Sep 2019

en wat te zeggen ,van een prive-parkeerplaats zoals de woningbouw dat claimt, op een ouderencompex, heel hard de inrit er naar toe, met aan het eind onze gemeenschappelijke schuur, bij de hal, en men daar , ook zware vrachtwagens, en allerlei niet ter zake doende verkeer, dan ook weer hard achteruit terugrijd, de weg daar op.Hiet wonen kwetsbare ouderen in het complex, en staat notabene een bord met niet voor onbevoegden, alleen bewoners, op deze parkeerplaats, vlak langs het gebouw.men handhaaft niet beheerster] alleen bord. levensgevaarlijke setuaties, woon beneden , aan de parkeerplaats, zie van alles bijna fout gaan. men doet er niets aan.

Ejdb
Door

Ejdb

op 29 Aug 2019

Hoe zit het als je achteruit een parkeerplek verlaat op een parkeerterrein van een groot winkelcentrum. Je let goed op of er ander verkeer rijdt en je rijdt voorzichtig achteruit waarbij je op enig moment je blik even niet naar achteren hebt omdat je ook de situatie aan de voorkant van de auto in de gaten moet hebben. Op dat moment komt er plotseling een auto tegen de gestelde rijrichting achter mij langsrijdt en mij daarbij raakt. Op het terrein staat een bord waarop staat dat de richting waarin de 2e auto reed niet is toegestaan als uitrit.

Nico Bakker
Door

Nico Bakker

op 13 Jul 2019

Heb op mijn eigen terrein een :voorrangswegje gecreeerd met áaientanden en bord dient het overige verkeer dit te eerbiedigen ?

f mills
Door

f mills

op 09 May 2021

vraag als een kind valt tegen hek of paaltje valt wat op prive grond staat wie is dan aansprakelijk voor de schade

Reactie plaatsen