De aansprakelijkheid bij een eenzijdig ongeval

De aansprakelijkheid bij een eenzijdig ongeval

Een eenzijdig ongeval met de auto kan de beste overkomen. Door onoplettendheid, slecht weer of andere omstandigheden kunt u met uw auto van de weg raken en ergens tegenaan botsen. Zoals de naam al suggereert is er bij een eenzijdig ongeval maar één verkeersdeelnemer betrokken. Naast de bestuurder kunnen ook eventuele passagiers slachtoffer zijn van een eenzijdig ongeval. Als u een eenzijdig verkeersongeval is overkomen, kunnen er voor u veel onduidelijkheden ontstaan. U vraagt zich waarschijnlijk af of u iemand aansprakelijk kunt stellen voor het ongeval en of u uw schade op iemand kunt verhalen. 

Wie kunt u als bestuurder aansprakelijk stellen?

Wanneer bij een verkeersongeval meerdere verkeersdeelnemers zijn betrokken, is de schuldvraag erg belangrijk. Er wordt dan gekeken wie een verkeersfout maakte en het ongeval veroorzaakte. Bij een eenzijdig ongeval speelt deze schuldvraag niet. Omdat u als enige verkeersdeelnemer betrokken bent bij het ongeval, bent u als bestuurder bijna altijd schuldig. U bent daarom aansprakelijk voor de schade van uzelf en voor de schade van uw eventuele passagiers. 

De letselschade die u als bestuurder bij een eenzijdig verkeersongeval kan oplopen wordt niet gedekt door uw eigen WA-verzekering. Er zijn echter verschillende soorten verzekeringen die dit soort schade wel dekken. Indien u bijvoorbeeld een Schade Verzekering Inzittenden (SVI) heeft afgesloten kunt u uw verzekeraar aansprakelijk stellen voor de door u en de door uw passagiers geleden schade. Een SVI-verzekering vergoedt de daadwerkelijk geleden schade van zowel de bestuurder als van de inzittenden. U kunt er ook voor kiezen om een Ongevallen Verzekering Inzittenden (OVI) af te sluiten. Deze verzekering vergoedt niet de werkelijke schade van het ongeval, maar keert een vast, van tevoren vastgelegd bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van de inzittenden.

Let er wel op dat uw eigen verzekeraar uw wederpartij wordt op het moment dat u een schadeclaim indient bij uw verzekering. Het is daarom raadzaam om een erkende letselschade advocaat in te schakelen die ervoor kan zorgen dat u precies krijgt waar u recht op heeft.

Wie kunt u als passagier aansprakelijk stellen bij een eenzijdig ongeval?

Indien u als inzittende slachtoffer bent geworden van een eenzijdig ongeval, kunt u een paar dingen doen om uw schade vergoed te krijgen. In de eerste plaats kunt u de WAM-verzekering van de bestuurder aanspreken. Deze verzekering vergoedt de schade die is toegebracht aan de inzittenden van de auto die de schade heeft veroorzaakt. 

U kunt ook navragen of de bestuurder een verzekering heeft afgesloten voor dit soort schade. Als de bestuurder een OVI-verzekering heeft afgesloten krijgt u bij (blijvende) invaliditeit een van tevoren vastgesteld bedrag. Omdat het gaat om een van tevoren afgesproken bedrag loopt u hierbij echter het risico dat u maar een schijntje uitgekeerd krijgt van de schade die u geleden.

Indien de bestuurder een SVI-verzekering heeft afgesloten krijgt u meestal uw gehele schade vergoed. U kunt in dat geval kiezen of u uw schadeclaim bij deze SVI-verzekeraar indient of bij de WA-verzekeraar van de bestuurder.

U krijgt niet in alle gevallen uw gehele schade vergoed. Als u bijvoorbeeld geen gordel droeg ten tijde van het ongeval of indien de bestuurder te veel heeft gedronken en u daarvan op de hoogte was, kunt u een percentage eigen schuld toegerekend krijgen.

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

De wegbeheerder (bijvoorbeeld het Rijk, de provincie of de gemeente) is in Nederland verantwoordelijk voor het onderhouden van de weg. Dit betekent dat hij er zorg voor moet dragen dat de weg geen gevaar voor personen oplevert. Indien een eenzijdig ongeval plaats heeft gevonden door gebrekkig onderhoud aan de weg, kunt u de wegbeheerder hier in sommige gevallen aansprakelijk voor stellen. De wegbeheerder kan er echter niet voor zorgen dat het wegdek altijd in perfecte staat is. Ook kunt u de wegbeheerder niet aansprakelijk stellen indien het gebrek kort voor het ongeval is ontstaan. De wegbeheerder moet namelijk wel de tijd moet hebben gehad om het gebrek te verhelpen. 

 Het is aan te raden deze discussie te laten voeren door een ervaren en erkende letselschadeadvocaat, zodat u zich volledig kan richten op uw herstel.