Blijvend letsel bij een verkeersongeval

Blijvend letsel bij een verkeersongeval

Grote kwaaltjes, kleine kwaaltjes: letsels bij verkeersongevallen kunnen verschillende proporties aannemen. Het kan gaan van lichte hoofdpijn tot een geamputeerd lichaamsdeel. In dat laatste geval spreken we van een blijvend letsel: in tegenstelling tot een rivierkreeft kunnen mensen nog geen lichaamsdelen laten regenereren. Ook de jurisprudentie houdt daar rekening mee bij het begroten van de schadevergoeding.

Bereiken van de medische eindtoestand

Het blijvend letsels zal vaak duidelijk worden op het moment dat de zogenaamde medische eindtoestand bereikt werd. Dit is het punt waarop klachten niet langer zullen verbeteren. Op dat punt kan men de schade opmeten en de schadevordering in detail begroten. Het is overigens ook de reden waarom een letselschadezaak soms zo lang kan aanslepen: wanneer het twee jaar duurt vooraleer de medische eindtoestand bereikt werd, loopt ook het letselschadetraject gewoon verder. In de tussentijd zullen wij natuurlijk steeds voorschotten vragen bij de verzekeraar.

Materiële schade bij blijvende letsels na verkeersongeval

In de eerste plaats zal de schadevergoeding aandacht hebben voor de materiële schade. Dit is de schade die zich rechtstreeks in vermogensrechtelijke bestanddelen laat uitdrukken. Vooral wanneer het blijvend letsel een grote impact heeft op het verdere leven en met name de zelfredzaamheid en de arbeidsmogelijkheden, zal de materiële schadevergoeding snel hoge proporties aan kunnen nemen. Dat valt natuurlijk te verklaren door de grootte van de toekomstschade. De schadevergoeding zal immers de schade voor de verdere levenswandel dienen te vergoeden. Zonder limitatief te willen zijn, zullen we onderstaande schadeposten vaak terug zien komen: 1° Behandel- en revalidatiekosten 2° Verlies aan verdienvermogen: minder werken is minder inkomsten. Minder inkomsten is minder pensioenopbouw. Eveneens verlies je heel wat carrièremogelijkheden. De aansprakelijke partij (of diens verzekeraar) zal dit alles moeten vergoeden. 3° Noodzakelijke aanpassingen: kosten voor een traplift, de plaatsing van beugels of de overstap naar een aangepaste wagen, zijn voor vergoeding vatbaar. 4° Verhuiskosten: is het onmogelijk om de nodige aanpassingen te doen aan de eigen woning? Dan komen ook de verhuiskosten in aanmerking voor vergoeding. 5° Huishoudelijke hulp: bv. koken, winkelen, verzorging kinderen, … 6° Klusjes in en om het huis: bv. onderhouden tuin, schilderen van de woning, … 7° Gemaakte, doch nutteloos geworden kosten: bv. abonnement sportschool, reeds geboekte vakantie, …; 8° Kosten voor aangepaste vakantie;

Smartengeld bij blijvende letsels na verkeersongeval

Naast de materiële schadevergoeding heeft het slachtoffer van een verkeersongeval ook recht op de immateriële schadevergoeding. Die laatste vergoeding moet de schade ten gevolge van het leed, de gederfde levensvreugde en andere mentale schadeposten vergoeden. De begroting van die schadevergoeding is echt specialistenwerk en houdt rekening met heel wat factoren, gaande van de leeftijd van het slachtoffer tot de impact op de verdere levenswandel. Vaak vertrekt men ook van eerdere rechterlijke uitspraken die moeten helpen bij de verdere begroting van de schadevergoeding.