Aanrijding op een parkeerplaats

Aanrijding op een parkeerplaats

Bij een aanrijding denken we al snel aan de Wegcode en de openbare weg. Op een parkeerterrein is de situatie al snel anders. Hier kunnen we overigens verschillende situaties onderscheiden. Op verzekeringstechnisch vlak speelt al snel de aansprakelijkheidsvraag: Het antwoord is niet zo eenvoudig.

Wie beging een fout?

De eerste vraag die we ons moeten stellen, is wie een fout beging. De feitelijke situatie zal hier een belangrijke rol spelen. Bij het uitrijden van een parkeervak moet je bijvoorbeeld extra voorzichtigheid aan de dag leggen en het overige verkeer voorrang verlenen. Dat geldt zowel bij het wegrijden uit parkeerstand als bij het achteruitrijden. Kom je in aanrijding met een andere chauffeur die een bijzonder manoeuvre uitvoert? Dan is die chauffeur in principe aansprakelijk voor de schade. Toch kan er ook sprake zijn van een gedeelde aansprakelijkheid. Dat is bijvoorbeeld het geval indien jij ook zelf een fout beging. We denken onder andere aan een niet aangepaste snelheid. In zo’n geval zal de andere chauffeur niet aansprakelijk zijn voor het gedeelte eigen schuld. Ook wanneer beide partijen een bijzonder manoeuvre uitvoeren, is dat overigens het geval. Er vallen echter nog heel wat uitzonderingen te noteren op deze basisprincipes.

Gaat het om een voor het verkeer openstaande weg?

In sommige gevallen moeten we ons ook afvragen of het parkeerterrein zich wel laat kwalificeren als een “voor het openbaar verkeer openstaande weg”. Volgens artikel 185 van de Nederlandse Wegenverkeerswet geldt er immers een risicoaansprakelijkheid bij een aanrijding met een fietser of voetganger. Volgens dat artikel is de automobilist in ieder geval deels aansprakelijk, zelfs wanneer het niet-motorrijtuig ook zelf een fout beging. Zo zal, behoudens uitzondering voor een kind jonger dan 14 jaar of een overmachtssituatie, de automobilist minimaal voor 50 % aansprakelijk zijn bij een verkeersfout van een fietserof een voetganger. Dat is een gunstige regeling die de zwakkere weggebruiker moet beschermen. Dat artikel is echter niet van toepassing indien het niet gaat om een voor het openbaar verkeer openstaande weg. Vooral indien de parking afgesloten werd door slagbomen, durft men dan ook nogal eens te opperen dat die gunstige bepaling niet van toepassing is. Op die manier tracht men natuurlijk de schadevergoeding te temperen. Dat hoeft echter niet automatisch het geval te zijn. De Hoge Raad oordeelde eerder al dat een afgesloten parkeerterrein waarbij borden aanduiden dat het enkel toegankelijk is voor bezoekers van een onderneming, nog niet automatisch impliceert dat het niet gaat om een voor het openbaar verkeer openstaande weg. De feitelijke omstandigheden spelen immers ook een rol, waarbij al snel de vraag gesteld wordt of er al dan niet controle plaatsvindt aan de ingang(en) van het parkeerterrein. Bij een discussie omtrent het al dan niet openbaar karakter van het parkeerterrein, is het aangewezen om zo snel mogelijk een letselschade advocaat te raadplegen. SAP Advocaten staat jou uiteraard graag bij.

Eigen parkeerplaats en bijzondere voorwaarden

Ook wanneer het gaat om een eigen parkeerplaats, is de situatie vaak anders. In de eerste plaats stelt zich immers opnieuw de discussie over de toepasselijkheid van artikel 185 van de Wegenverkeerswet. In de tweede plaats kunnen er ook voorwaarden verbonden zijn aan het gebruik van die parkeerplaats. Het kan hierbij gaan om huurvoorwaarden maar eveneens om aangeplakte algemene voorwaarden. Die voorwaarden kunnen de exploitant dan exonereren van zijn aansprakelijkheid. In de praktijk komen we hier al snel terecht in het verbintenissen- en consumentenrecht. Zo geniet ook een consument een extra vorm van bescherming. Een uitgebreide bespreking van die voorwaarden en hun gevolgen brengt ons te ver van de essentie. Toch is die discussie niet onbelangrijk wanneer bijvoorbeeld gebrekkige verlichting of signalering aan de oorzaak ligt van het ongeval. Ook hier kan een grondige analyse door een van onze advocaten zich met andere woorden opdringen. Er zijn overigens nog heel wat andere bijzondere situaties te onderscheiden, denk maar aan een ongeval in de parkeergarage van het werk: gaat het dan nog wel om werkgeversaansprakelijkheid? Een letselschade advocaat zal de feitelijke situatie nauwgezet onder de loep nemen en zo de best geschikte aansprakelijke partij aanspreken. Meer informatie of een vrijblijvend gesprek waarin de verschillende mogelijkheden worden toegelicht? Neem dan nu contact op met SAP Advocaten en vraag naar een vrijblijvende afspraak.
Herman
Door

Herman

op 09 Oct 2020

als tegenpartij opeens aan komt zetten met, hij stond stil dus ik dacht dat hij mij er voor wou laten. terwijl ik op een openbare weg rij en hij achter uit een parkeer vak komt rijden de openbare weg op. Zijn verhaal is op eens ik dacht dat hij stompte voor mij om mij voor te laten, en opeens gaat hij rijden. Terwijl ik af remde omdat hij zomaar de weg opkam ik ree al langzamer omdat ik zijn achteruitkijklicht zag branden.

Ron Liebregts
Door

Ron Liebregts

op 10 Jul 2019

Ik rijdt op de openbare weg stapvoets achteruit, ik bevind mij reeds achter een geparkeerde auto welke ook achterwaarts rijdt en mij vervolgens in de zijflank raakt. Bij een reactie door mij om te stoppen, of gas bijgeven kan ik de aanrijding niet voorkomen. Er wordt nu gesproken over een gedeelde schuld. De verzekering beroept zich op artikel 54 en de rechtsbijstand geeft daar aan toe. U geeft weer dat door aangepaste snelheid dat niet het geval zou zijn. Zijn daar voorbeelden van uit rechtsuitspraken ?

Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down