Wat is een billijkheidscorrectie en wanneer wordt het toegepast?

Wat is een billijkheidscorrectie en wanneer wordt het toegepast?

Wanneer er sprake is van een ongeval, gaat men de zogenaamde causale verdeling na. Soms is een partij dan ook aansprakelijk voor 100 % van de schade, andere keren is er sprake van een gedeelte eigen schuld. Die aansprakelijkheidsverdeling is belangrijk voor de uiteindelijke schadevergoeding. Is de andere partij slechts voor 70 % aansprakelijk voor het ongeval? Dan zal je 30 % van de geleden (en toekomstige) schade niet kunnen vorderen. Omdat de gevolgen van die causale verdeling een grote impact hebben op het leven van zowel de dader als het slachtoffer, kan men echter nog de zogenaamde billijkheidscorrectie toepassen.

Wat is de billijkheidscorrectie?

Nadat alle stappen met betrekking tot de causale verdeling en de hoegrootheid van de schadevergoeding zijn afgerond, vindt er mogelijks een correctie plaats. Bij de billijkheidscorrectie kan er dan een andere uitkomst ontstaan indien de “redelijkheid en billijkheid” dat zou vereisen. Het percentage met betrekking tot de aansprakelijkheid wordt in dat geval bijgesteld. Die bijstelling kan zowel in het voordeel als in het nadeel van het slachtoffer gebeuren.

Wanneer wordt de billijkheidscorrectie toegepast?

Of de billijkheidscorrectie al dan niet wordt toegepast, is afhankelijk van verschillende factoren. Men kijkt dan ook naar de concrete situatie waarbij de feiten een belangrijke rol spelen. Hierbij houdt men rekening met de causale verdeling, de schade, de aard van het letsel, eventuele bijzondere omstandigheden, de draagkracht van de verzekering, de kenmerken van het slachtoffer (leeftijd, lichamelijke situatie en geestelijke situatie) en de zogenaamde ‘Betriebsgefahr’. Dat laatste element, de Betriebsgefahr, gaat over het gevaar dat een motorvoertuig meebrengt ten opzichte van een ongemotoriseerd voertuig. Het wordt dan ook gebruikt ten nadele van de bestuurder van het motorvoertuig.

Wat is het nut van de billijkheidscorrectie?

Het lijkt allemaal heel abstract, maar eigenlijk is het ook logisch: de billijkheidscorrectie moet een rechtvaardigere rechtspraak toestaan door ruimte te laten voor de individuele omstandigheden. Eigenlijk is het een aanpassing voor een slecht onderbuikgevoel: als het echt niet goed aanvoelt om de letter van de wet nauwgezet te volgen, moet er ook de nodige marge zijn om een en ander te compenseren. Een eenvoudig voorbeeld vinden we bij een aanrijding tussen een fietser en een bestuurder van een motorvoertuig. Stel nu dat die fiets betrokken raakt bij een ongeval met een zware Hummer. De fietser loopt ernstige schade op en moet de rest van z’n leven spenderen in een rolstoel. De Hummerbestuurder heeft enkel beperkte materiële schade en beschikt bovendien over een WA Volledige Casco met een kleine eigen risico. In eerste instantie neemt men een causale verdeling van fiftyfifty aan: de fietser zal slechts een schadevergoeding van 50 % ontvangen, net zoals de bestuurder van de Hummer. Die laatste kan zich echter voor het overige beroepen op zijn WA Volledige Casco, terwijl de fietser de gevolgen van het ongeval voor altijd zal meedragen. Zo’n situatie voelt niet goed aan: hier zou de billijkheidscorrectie toegepast kunnen worden. In een eerdere rechterlijke uitspraak wisten we zo de aansprakelijkheidsverdeling van fiftyfifty te herleiden tot 85 % ten voordele van de fietser. Het toont het grote voordeel aan van een letselschade advocaat die naar hartenlust kan procederen. Bij SAP Letselschade Advocaten staat het belang van de cliënt dan ook centraal, niet de snelle afwikkeling van het schadedossier.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down