Onze resultaten

Bekijk onze behaalde resultaten

Onze resultaten

Bekijk onze behaalde resultaten

Letselschade bedragen 

U raakt betrokken bij een ongeval en houdt hier (blijvend) letsel aan over. Mogelijk heeft u recht op een schadevergoeding. Maar hoe hoog is deze schadevergoeding precies? En hoe wordt dit eigenlijk beoordeeld.


Elke letselschadezaak is maatwerk, waardoor het simpelweg niet zomaar vast te stellen is op welke schadevergoeding u recht heeft. Uw situatie is uniek en de hoogte van het letselschadebedrag hangt af van veel verschillende factoren. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe lang uw herstel heeft geduurd en wat de impact van het ongeval op uw leven is geweest.


Om toch een beeld te schetsen van bedragen waar u mogelijk recht op heeft, kunt u via onderstaande links onze behaalde resultaten bekijken. Hou bij het lezen van onderstaande resultaten in uw achterhoofd dat uw situatie altijd anders is dan die van anderen, waardoor bedragen hoger of lager uit kunnen vallen. Het kan dus zijn dat bij een vergelijkbaar ongeval, verschillende bedragen worden uitgekeerd voor het letsel dat het slachtoffer heeft opgelopen.

Een voorbeeld uit de praktijk

Wanneer iemand zijn vinger verliest, heeft dit in veel gevallen slechts beperkte gevolgen. Een vrachtwagenchauffeur zou bijvoorbeeld na het verliezen van zijn vinger, nog prima in staat zijn om zijn werkzaamheden uit te voeren. Het wordt anders wanneer een professioneel pianist zijn vinger verliest. Dit heeft vergaande gevolgen voor de pianist. Zo zal de pianist door het verliezen van zijn vinger niet meer in staat zijn om zijn werk uit te voeren. Een ingrijpend gevolg van het ongeval, nu de pianist geen piano meer kan spelen. De hoogte van het uitgekeerde bedrag van de pianist zal in dit soort gevallen meestal hoger zijn dan bij de vrachtwagenchauffeur, nu de vrachtwagenchauffeur zijn werk vaak nog wel kan uitvoeren. Zo blijkt dat iedere situatie uniek is en apart beoordeeld dient te worden.


Bij een ongeval kunnen de kosten hoog oplopen. Deze schade wordt onderverdeeld in materiële en immateriële schade. Maar wat is

(im)materiële schade precies? En welke kosten vallen hier allemaal onder?

Wat is materiële schade?

Er is bijna altijd sprake van materiële schade na een ongeval. De meeste mensen zullen al snel denken aan een kapot vervoersmiddel (blikschade) of medische kosten. Maar eigenlijk vallen er veel meer kosten onder de term materiële schade, dit is namelijk een verzamelnaam voor alle schade die direct in geld kan worden uitgedrukt, in de wet ook wel vermogensschade genoemd.

Voorbeelden van materiële schade:

- Beschadigde eigendommen; een kapot vervoersmiddel of beschadigde kleding.

- Medische kosten die niet door de eigen zorgverzekering worden vergoed. Denk hierbij aan operaties, medicatie die u gebruikt of de fysiotherapeut die u bezoekt.

- Vervoerskosten; de kosten die u moeten maken om bijvoorbeeld bij de fysiotherapeut of het ziekenhuis te komen.

- Hulp in de huishouding; het kan voorkomen dat u na het ongeluk bepaalde huishoudelijke taken of klus-werkzaamheden niet meer zelf kunt uitvoeren. Deed u deze werkzaamheden voor het ongeval zelf en kunt u dit na het ongeval niet meer? Dan kunt u hulp inschakelen.

- Schade als gevolg van studievertraging.

- Geleden verlies of gederfde inkomsten omdat u bijvoorbeeld een aantal weken niet volledig heeft kunnen werken of volledig arbeidsongeschikt bent geworden.
- Redelijke kosten ter beperking van de schade; denk aan het (tijdelijk) huren van arbeidshulp in uw bedrijf om het bedrijf op dezelfde wijze te exploiteren als voor het ongeluk.
- Redelijke kosten ter vaststelling van schade en redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte; hieronder vallen onder meer eventuele expertisekosten, kosten van rechtsbijstand en de kosten van het verzamelen van bewijs.

Wat is immateriële schade?

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een ongeval heeft u naast de materiële schade, ook recht op een vergoeding van de immateriële schade. Dit wordt in de volksmond ook wel het smartengeld genoemd. Het smartengeld is een vergoeding voor alle psychische-, emotionele- en geestelijke schade door pijn, verdriet en verminderde levensvreugde als gevolg van het ongeval. Doordat het emotionele aspect van het doormaken en leven met de gevolgen van een ongeval zich niet gemakkelijk in geld laat uitdrukken, is het vaak lastig om de hoogte van het smartengeld te bepalen.


De hoogte van de immateriële schadevergoeding is ook sterk afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering, wordt onder andere gekeken naar de aard en de ernst van het letsel en de gevolgen. Om uw immateriële schade vergoed te krijgen, moet er een aantoonbaar verband zijn tussen de verminderde levensvreugde en het ongeval. Daarnaast moet ook de tegenpartij van het ongeval, de aansprakelijkheid erkend hebben.

Voorbeelden van immateriële schade:

- Verminderde levensvreugde door zichtbare en ontsierende littekens, rolstoelgebondenheid of pijnklachten.

- Verdriet omdat u sinds het ongeval uw sport niet meer heeft kunnen uitoefenen.

- Angstgevoelens waardoor u niet meer in de auto durft te stappen.

- Gevoelens van eenzaamheid, omdat het u sinds het ongeval minder makkelijk afgaat om contact te onderhouden.

- Gevoel van falen en anderen teleurstellen, omdat u uw werk niet meer zo kan uitvoeren als voor het ongeval.


Richtlijnen immateriële smartengeld-vergoeding

Naast uw persoonlijke situatie, kijken onze advocaten ook naar eerdere uitspraken van rechters in (enigszins) vergelijkbare letselschadezaken. Deze uitspraken zijn gebundeld in de ANWB Smartengeldgids en dienen als referentie voor uw zaak. Deze gids geeft onze advocaten een belangrijk kader bij het bepalen van de hoogte van de smartengeld-vergoeding.


Resultaten via onderhandelingen

Wij proberen zowel binnen- als buiten rechte het beste resultaat te bereiken. Wij houden een bestand bij van alle bereikte resultaten. Hieronder vindt u enkele resultaten die wij via onderhandelingen, dus buiten de rechter om, hebben bereikt:


December 2021

Cliënt werd op zijn bromfiets aangereden door een auto, als gevolg waarvan hij zijn knieschijf breekt. Gelukkig verloopt het herstel na een operatie goed en kan cliënt zijn werk blijven verrichten en krijgt hij zijn loon doorbetaald. Uiteindelijk wordt een schadevergoeding van € 25.000 betaald, waarbij wel een voorbehoud wordt opgenomen voor eventuele toekomstige schade als gevolg van slijtage in het gewricht.


November 2021

Cliënt raakte betrokken bij een arbeidsongeval tijdens zijn werk als politieagent, waardoor hij (moeilijk objectiveerbaar) nekletsel oploopt. SAP stelt de politie hiervoor aansprakelijk. Partijen komen er niet in onderling overleg uit, waarna een procedure wordt gestart. Hangende de procedure kan de zaak toch nog in onderling overleg worden geregeld. Naast de uitkeringen die hij vanuit de regeling met betrekking tot het dienstongeval ontvangt (waaronder een bedrag aan smartengeld), ontvangt cliënt nog ruim € 500.000 als materiële schadevergoeding.


Oktober 2021

Cliënte raakt betrokken bij een verkeersongeval, als gevolg waarvan ze een WAD (whiplash) opliep, evenals psychische (angst)klachten. Zij loopt hierdoor tijdelijk inkomsten mis en schakelt tijdelijk een huishoudelijke hulp in om haar te ondersteunen. Gelukkig kan cliënte na 2 jaar haar werkzaamheden weer geheel verrichten. De schade wordt in minnelijk overleg afgewikkeld voor een totale schadevergoeding van € 31.000.

Hulp nodig bij het verhalen van een materiële en/of immateriële smartengeld-vergoeding?

Indien een ander schuld heeft aan uw ongeval, dan kan een advocaat van SAP Letselschade u helpen bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het verhalen van een materiële en/of immateriële smartengeld-vergoeding.

 

Heeft u vragen of wilt u graag hulp bij uw letselschadezaak? De advocaten van SAP Advocaten helpen u graag.  U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via 033 461 30 48. 

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.