Schadeclaim indienen Den Haag

Schadeclaim indienen Den Haag

Slachtoffer geworden van een lichamelijk of geestelijk letsel door een schadegeval in Den Haag? Ook voor schadegevallen in deze hofstad heb je gewoon recht op een schadevergoeding. Dergelijke schadegevallen kunnen verschillende gedaanten aannemen, waardoor we er twee toelichten. Uiteraard kan je ook in de andere gevallen gewoon terecht bij jouw letselschade specialist.

Verkeersongeval in Den Haag

Wanneer je slachtoffer wordt van een verkeersongeval, heb je recht op een schadevergoeding. Wie je zal aanspreken? Dat is afhankelijk van de concrete omstandigheden. Zo kan bijvoorbeeld een andere weggebruiker aansprakelijk zijn maar kan je ook mogelijks een schadeclaim indienen tegen de gemeente Den Haag. Een andere weggebruiker zal aansprakelijk zijn indien hij een fout gemakt heeft waardoor jij schade hebt geleden. Het kan bijvoorbeeld om een wagen gaan maar ook om een scootmobiel of een fietser. Wel is het zo dat de wettelijke regels verschillen tussen gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde voertuigen. Als fietser of voetganger raden we daarom altijd aan om contact op te nemen met SAP Letselschade Advocaten. Bijna altijd heb je immers recht op een (gedeeltelijke) schadevergoeding, zelfs al lag jij aan de oorzaak van het schadegeval. Ook is het mogelijk dat je een schadeclaim wilt indienen tegen gemeente Den Haag. Dat is bijvoorbeeld het geval indien zij aan de basis lagen van een gevaarlijk verkeersongeval. Je kan de gemeente digitaal (via hun website) aansprakelijk stellen maar je dient hierbij wel heel wat gegevens op te geven. Zo zal je bijvoorbeeld foto’s, getuigenverklaringen en een bewijs van de schade moeten aanleveren. Het gaat om een omslachtige procedure waarbij het overigens nog geen uitgemaakte zaak is of de gemeente al dan niet zijn aansprakelijkheid zal erkennen. Wij adviseren dan ook om vooraf langs te komen voor een eerste juridisch advies.

Gebeten door een hond in Den Haag

Volgens recente cijfers zal je in de Haagse Schildersbuurt niet snel een hond tegen het lijf lopen. De dertigduizend inwoners zouden slechts zestig honden bezitten. In andere Haagse buurten ligt dat cijfer natuurlijk een stuk hoger. Ben je gebeten door een hond? Dan is het belangrijk om te weten dat er een risicoaansprakelijkheid rust op de bezitter van het dier. In principe kan je de schade dan ook altijd bij die laatste verhalen. Dat geldt ook indien de hond op een andere manier schade toebrengt, bijvoorbeeld wanneer je ten gevolge van een hond komt te vallen met een fiets. Ook bij letsel door dierenhelpt SAP jou graag verder.

Schadeclaim indienen Den Haag?

SAP Letselschade Advocaten behartigt vaak belangen van cliënten in Den Haag en omstreken. Verschillende van onze letselschade advocaten hebben zelfs eerder als advocaat in Den Haag gewerkt. Slachtoffer geworden van een ongeval in Den Haag en een schadeclaim indienen? Vraag eerst een juridisch advies. SAP Letselschade Advocaten helpt jou graag verder.