Letselschade door nekletsel, hoe krijgt u uw schadevergoeding?

Letselschade door nekletsel, hoe krijgt u uw schadevergoeding?

Nekletsels zijn een van de meest voorkomende letsels ten gevolge van een verkeersongeval. Zeker bij kop-staartbotsingen is dat het geval. Een nekletsel kan een opzichzelfstaand letsel behelzen maar kan eveneens een onderdeel vormen van een whiplash. Hoe dan ook hebt u als slachtoffer recht op een schadevergoeding. Maar hoe krijgt u zo’n schadevergoeding en welke stappen dient u te ondernemen? SAP Letselschade Advocaten geeft u een handig overzicht.   #1. Vermeld de verwondingen op het schadeformulier Wanneer u ten gevolge van een verkeersongeval letselschade opgelopen hebt, geeft u dat steeds aan op het Europees Aanrijdingsformulier. Dus ook wanneer u slechts lichte nekpijn voelt of indien het gaat om een stijve nek, geeft u aan verwondingen te hebben opgelopen.   #2. Ga langs bij uw arts Meteen na het (verkeers)ongeval gaat u langs bij uw arts. De arts zal immers de noodzakelijke vaststellingen doen waardoor het causaal verband tussen de letselschade en het verkeersongeval eigenlijk al komt vast te staan.   #3. Stel de andere partij aansprakelijk Om verjaringsproblemen te voorkomen (en tijdig een schadevergoeding te verkrijgen), is het belangrijk dat u zo snel mogelijk de tegenpartij aansprakelijk stelt voor de door u geleden letselschade. Dat doet u per aangetekende brief, op die manier beschikt u alvast over een bewijs van die aansprakelijkstelling. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een nekletsel opgelopen ten gevolge van een bedrijfsongeval of door het uitglijden in de winkel, steeds stelt u de andere partij aansprakelijk via een aangetekende brief. Erkent de andere partij de aansprakelijkheid? Dan kan de verdere afhandeling van het letselschadedossier volgen. In het andere geval zal u beroep moeten doen op de rechterlijke macht.   #4. Wacht de medische eindsituatie af Het is steeds belangrijk om pas een overeenkomst met de verzekeraar te sluiten van zodra het medisch consolidatiepunt bereikt werd. Vanaf dit moment zal de gezondheidssituatie immers niet meer verbeteren en kan u pas echt beoordelen in welke mate het nekletsel ook voor het verdere leven zijn gevolgen zal hebben. Is de medische eindsituatie bereikt? Dan kan u nu de schade begroten en tot een overeenkomst komen met de verzekeraar.  

SAP Letselschade Advocaten staat u graag bij

Het doorlopen van een letselschadetraject kan veel tijd, moeite en energie vergen. Dit alles in een periode waar herstel eigenlijk altijd op de eerste plaats komt te staan. Indien de andere partij zijn aansprakelijkheid erkent heeft of indien dat eigenlijk een vaststaand feit is, kan u het dossier kosteloos overlaten aan SAP Letselschade Advocaten. Wij zullen de kosten voor rechtsbijstand immers verhalen op de tegenpartij. Bovendien garanderen wij u de hoogst haalbare schadevergoeding. Enkel zo krijgt u waar u echt recht op hebt. Meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op via 033 461 30 48.