Letselschade litteken in het gezicht

Letselschade litteken in het gezicht

Een litteken in het aangezicht draag je voor het leven. Niet alleen de herinnering blijft altijd nadrukkelijk aanwezig, ook op esthetisch vlak loop je heel wat schade op. Verdriet, schaamte en andere psychische schade zijn dan ook niet ongewoon. Naast een vergoeding voor de medische kosten, heb je dan ook recht op een zogenaamde smartengeldvergoeding voor het mentale leed ten gevolge van het litteken in het gezicht.

Vergoeding voor de medische kosten

In de eerste plaats zal het slachtoffer een vergoeding ontvangen voor de medische kosten ten gevolge van de schade in het gezicht. Het kan hierbij gaan om een eenvoudige operatie, maar het kan ook een stuk ingewikkelder worden. Zo is het gezicht een kwetsbare plaats en zijn ook hersenschade of ademhalingsproblemen niet geheel vreemd bij schade in het gezicht. De medische kosten kan men verhalen op de aansprakelijke derde.

Smartengeldvergoeding bij litteken in het gezicht

De exacte smartengeldvergoeding die je zal ontvangen, is afhankelijk van verschillende factoren. We hoeven vast niet te zeggen dat een litteken van vijf centimeter in het volle aangezicht een grotere morele schade met zich zal meebrengen dan een beperkte kras dat gedeeltelijk bedekt wordt door het haar. Ook een jonge leeftijd zal over het algemeen een rol spelen, net zoals de omstandigheden waarin het litteken ontstond. Bij een brutale mesaanval zal het psychisch leed door het litteken nu eenmaal hoger zijn dan bij een spijtige aanrijding.

Voorbeelden van smartengeld bij litteken in het gezicht

Het bepalen van de grootte van de schadevergoeding is specialistenwerk, zoveel mag intussen wel duidelijk zijn. Aan de hand van enkele letselschade bedragen voorbeeldenkunnen we echter enkele richtcijfers meegeven. Zo was er een eerdere zaak waarbij een achtjarig meisje vol in het aangezicht werd gebeten door een hond. Na de behandeling in het ziekenhuis bleven drie littekens achter en had het meisje ook een duidelijke schrik voor honden. Er werd haar een smartengeldvergoeding toegekend van 1.268 euro. In een andere zaak was een man betrokken bij een vechtpartij in een bar. Door de mishandeling had hij een litteken van ongeveer twee centimeter in het gezicht opgelopen. De man haalde aan dat hij zich niet meer onder de mensen durfde te begeven, maar het Hof achtte die bewering onvoldoende bewezen. Daarom kende het de man een lager dan geëiste smartengeldvergoeding van 2.000 euro. In een derde zaak kreeg een man hete olie over zich tijdens zijn slaap. Het was de partner van de man die doelbewust de olie over hem gooide. De man liep zware brandwonden op in het aangezicht, maar ook op andere plaatsen van zijn lichaam. Hier bedroeg de smartengeldvergoeding 6.678 euro. Echter had de man ook meerdere operaties nodig, zal hij het oog nooit meer goed kunnen sluiten en had hij te kampen met ernstige psychische klachten. Die factoren zullen de smartengeldvergoeding uiteraard de hoogte ingejaagd hebben.

Eventuele andere schadevergoedingen bij litteken in het gezicht

De begroting van een schadevergoeding is altijd maatwerk. In sommige gevallen heeft een litteken in het gezicht dan ook veel ingrijpendere gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan een fotomodel die door het litteken haar job niet meer naar behoren kan uitoefenen en daardoor heel wat inkomsten misloopt. Hier zullen ook de gederfde inkomsten vatbaar zijn voor een schadevergoeding. Echter moet hierbij rekening gehouden worden met de specificiteit van haar job. We kunnen immers aannemen dat een fotomodel diezelfde job sowieso niet tot de pensioenleeftijd kan uitoefenen. Het aantal jaren gederfde inkomsten, eventuele mislopen carrièremogelijkheden en andere concrete elementen zullen in overweging genomen worden tijdens het bepalen van de exacte schadevergoeding.

Conclusie

Het bepalen van de hoegrootheid van de schadevergoeding bij een litteken in het gezicht is niet eenvoudig. Waar de medische kosten eenvoudig te begroten zijn, geldt dat bijvoorbeeld niet voor het bepalen van de emotionele schade en de gederfde levensvreugde. Ook wanneer het litteken invloed heeft op de professionele loopbaan, betreft het vaak een moeilijke berekening. SAP Advocaten heeft alvast alle noodzakelijke expertise in huis om ook hier een accurate schadevergoeding te claimen. Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.