Letselschade en hersenschudding: claim een schadevergoeding

Letselschade en hersenschudding: claim een schadevergoeding

Letselschade en hersenschuddingLetselschade en hersenschudding? Een ongeval kan een grote klap veroorzaken. Ten gevolge van die klap is een hersenschudding of licht traumatisch hersenletselzeker niet ongewoon. Mogelijks heb je zelfs even het bewustzijn verloren of leek het geheugen wel even een zeef. Uiteraard kan dat alles ook implicaties hebben voor het dagdagelijks leven. Indien een andere partij aansprakelijk is voor het schadegeval, kan je al die schadeposten gewoon bij die partij claimen. Letselschade claimen bij een hersenschudding is belangrijk om te doen. Letselschade en hersenschudding gaan nauw samen.

Symptomen van een hersenschudding

Een hersenschudding laat zich meestal vrij snel na het ongeval al opmerken. Dit is zeker het geval indien het slachtoffer gedurende een beperkte periode het bewustzijn heeft verloren. Dit bewustzijnsverlies kan slechts enkele seconden duren maar ook oplopen tot vijftien minuten of langer. Over het algemeen zal een langer bewustzijnsverlies ook een indicatie vormen voor een ernstiger hersenletsel. Letselschade en hersenschudding komt met regelmaat voor, weet dus dat een schadevergoeding claimen mogelijk is. Naast bewustzijnsverlies kan er posttraumatische amnesie optreden waarbij het slachtoffer gedurende enige tijd geen herinneringen opneemt. Om diezelfde reden komen die herinneringen vaak ook nooit terug. Andere symptomen die kunnen wijzen op een hersenschudding zijn onder andere een wazig zicht, misselijkheid, opkomende angsten en braakneigingen.

Letselschade en hersenschudding, vergoeding?

Ten gevolge van de hersenschudding zal je hoe dan ook medische kosten dienen te maken. Dat heeft meestal wel gevolgen voor het eigen risico in de zorgverzekering. Overigens kunnen ook tal van andere kosten zich opdringen. Denk bijvoorbeeld aan kosten aan de wagen, een verlies aan verdienvermogen of het geval waarin allerhande complicaties zich voordoen. Hoe dan ook heb je als slachtoffer, zo de andere partij aansprakelijk zou zijn, recht op een integrale schadeloosstelling. Hieronder zit ook een smartengeldvergoeding begrepen. Een hersenschudding kan immers met heel wat pijn en angsten gepaard gaan. SAP Letselschade Advocaten heeft een ruime expertise in de afwikkeling van letselschadedossiers met betrekking tot hersenletsels. Wij helpen jou dan ook graag verder met de integrale afhandeling van jouw schadedossier. Neem contact met ons op voor een gratis juridisch advies en een bijhorend intake gesprek.