Botbreuk en schade

Crush letsel

Wat is een crush-letsel en wat zijn de gevolgen van een beknelling?

 Een crush-letsel ontstaat vaak bij een auto-ongeval, maar kan ook in andere gevallen ontstaan. Het is moeilijk om te zeggen wat de gevolgen van een crush-letsel zijn, want alles is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Wat is crush en wat is een crush-letsel? Ontdek het hieronder.

Wat is een crush-letsel?

 Een crush-letsel is een letsel dat ontstaat door een beknelling van een lichaamsdeel of van een deel van een lichaamsdeel. De benaming is afkomstig van het Engelse woord crush. De betekenis van crush is volgens het woordenboek Van Dale "in elkaar drukken, indeuken". Een crush-letsel ontstaat vaak als het slachtoffer van een verkeersongeval bekneld zit in de auto ten gevolge van de vervorming van de auto. Een crush-letsel kan echter ook in andere situaties ontstaan, bijvoorbeeld ten gevolge van de instorting van het gebouw (ook wel een bedelving genoemd) of bij het werken met machines.

Gevolgen van een crush-letsel

 De gevolgen van een crush-letsel kunnen heel uiteenlopend zijn. Het is sterk afhankelijk van welk deel van het lichaam getroffen is, hoe groot de uitgevoerde druk is en hoelang de druk bleef aanhouden. In sommige gevallen beperkt het crush-letsel zich tot kneuzingen en bloeduitstortingen. Er kan echter ook sprake zijn van schade aan botten, zenuwen, bloedvaten en spieren. Bij een ernstig crush-letsel moet het lichaamsdeel mogelijk worden geamputeerd.

Gevolgen door de extricatie van het slachtoffer

 Het probleem met een crush-letsel is dat er door de beknelling vaak secundaire schade optreedt. De grote druk bemoeilijkt dan de doorbloeding in het lichaam of de ademhaling. Zuurstof- en bloedtekort kunnen ervoor zorgen dat bepaalde delen of organen van het lichaam schade oplopen. Dit bemoeilijkt ook de extricatie, het bevrijden van een slachtoffer dat beklemd is. Door de druk plotseling weg te halen, bestaat er een risico op nieuwe (inwendige) bloedingen. Het weghalen van de druk kan er ook voor zorgen dat bekkenletsels en botbreuken die in eerste instantie stabiel zijn, verplaatsen en nieuwe verwondingen of bloedingen veroorzaken.

De extricatie van het slachtoffer is dan ook specialistenwerk. Meestal zal men het slachtoffer rustig en gecontroleerd trachten te bevrijden, waarbij de vitale functies van het slachtoffer voortdurend worden gemonitord. Eventueel wordt het slachtoffer tijdelijk in slaap gebracht gedurende de procedure. Soms worden er tijdens de extricatie chirurgische ingrepen en amputaties uitgevoerd. Als de vitale functies van het slachtoffer bedreigd zijn, zal men mogelijk overgaan tot een 'rapid extrication'.

Afvalstoffen in het lichaam

 Daarnaast kan er een traumatische rabdomyolyse optreden. Dat komt omdat er in afgeknelde lichaamsdelen afvalstoffen zijn ontstaan die ten gevolge van de nieuwe doorbloeding door het lichaam worden verspreid. Deze afvalstoffen kunnen de nieren en andere organen aantasten, waardoor er nieuwe gezondheidsproblemen ontstaan. 

Langetermijngevolgen bij een crush-letsel

De gevolgen van een crush-letsel kunnen langdurig en zelfs gedurende de rest van het leven aanwezig blijven. Botten hebben tijd nodig om te helen en er zal mogelijk sprake zijn van functieverlies. Geamputeerde lichaamsdelen komen niet meer terug en de mentale schade is vaak enorm.

Schadevergoeding bij een crush-letsel

 De gevolgen van een crush-letsel zijn met andere woorden erg groot. Als iemand anders aansprakelijk is voor het ongeval, is het gelukkig mogelijk om een schadevergoeding te vragen. Zo'n schadevergoeding vergoedt de geleden pijn en alle andere vormen van schade. Een schadevergoeding kan ook worden bekomen als men medische fouten heeft gemaakt tijdens de extricatie.

 

Bent u benieuwd of u een schadevergoeding kan krijgen? Neem dan vrijblijvend contact op met een schade advocaat van SAP Advocaten.