Brandwond kind

Brandwond kind

Brandwonden bij baby's en kinderen en het recht op een schadevergoeding

In het leven kan er soms iets verkeerd lopen. Misschien wordt een hond per ongeluk gedekt of misschien valt een frituurpan over een kind. De ene gebeurtenis heeft natuurlijk zwaardere gevolgen dan de andere. Elk jaar zijn er kinderen die met brandwonden krijgen af te rekenen. De cijfers tonen aan dat dat er heel wat zijn. Soms kunnen brandwonden bij baby's en kinderen in een schadevergoeding resulteren.

Jonge kinderen zijn oververtegenwoordigd in de brandwondencijfers

In de Nederlandse Brandwondencentra in Groningen, Rotterdam en Beverwijk worden patiënten met ernstige brandwonden behandeld. Gemiddeld genomen zijn dat er 900 per jaar. Op de SEH van de ziekenhuizen worden er jaarlijks 9000 brandwondenpatiënten behandeld. Men merkt er op dat er onder de patiënten vaak kinderen te vinden zijn.

Bij minder ernstige verbrandingen klopt men aan bij de huisarts. Volgens de Nederlandse Brandwonden Stichting hebben kinderen tot en met vier jaar drie tot vier keer meer kans om met een brandwond in een huisartsenpraktijk terecht te komen. Volgens de cijfers zijn kinderen, en met name jongens, oververtegenwoordigd. Vooral tijdens de zomermaanden en rond de jaarwisseling ziet men een piek in het aantal brandwonden bij baby's en kinderen.

Brandwond kind en recht op een schadevergoeding

Een brandwond bij een kind heeft zware gevolgen, zowel psychisch als financieel. Als een ander aansprakelijk is voor een brandwond bij een kind, bijvoorbeeld door een brand na een verkeersongeval en zo ook een voertuigbrand te veroorzaken, kan er om een schadevergoeding worden gevraagd. Of er recht is op een schadevergoeding, moet geval per geval worden bekeken.

Brandwond kind en het recht op een schadevergoeding

Als de schade door een kind in eigen huis door het kind zelf wordt veroorzaakt en niemand anders daarvoor aansprakelijk is, kan er uiteraard geen schadevergoeding worden geclaimd. Zoals steeds geldt dat er, om een schadevergoeding te kunnen vragen, iemand aansprakelijk moet zijn. En daarvoor moet er een fout worden gemaakt. We spreken dan van schuldaansprakelijkheid.

In een beperkt aantal gevallen is er echter sprake van risicoaansprakelijkheid. Bij risicoaansprakelijkheid is iemand aansprakelijk, ook zonder dat hij de schade heeft veroorzaakt of een fout heeft gemaakt. Een dergelijke risicoaansprakelijkheid bestaat voor opstallen, zoals een woning. Zo kan iemand die een woning met een gebrek bezit, waardoor er een risico op brand bestaat, aansprakelijk zijn voor de brandwonden bij baby's en kinderen als er uiteindelijk ook een brand uitbreekt.

Brandwonden bij baby's en kinderen: materiële schade en de schadevergoeding

Brandwonden bij baby's en kinderen veroorzaken al snel materiële schade. Het gaat om schade die eenvoudig in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van medische behandelingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, schade door studievertraging, schade aan de verbrande kleding van het kind enzovoort. Deze schade is relatief makkelijk te berekenen en komt in aanmerking voor een schadevergoeding.

Brandwond kind en het recht op smartengeld

Brandwonden bij baby's en kinderen veroorzaken vaak niet alleen materiële schade, zoals medische kosten, maar ook immateriële schade. De gevolgen van een lichamelijk letsel, zoals een brandwond bij een kind, kunnen namelijk ook geestelijke letsels veroorzaken. Het gaat niet alleen om de traumatische ervaring die langdurig blijft doorwerken, maar ook om de lelijke littekens die een leven lang aanwezig blijven. Het is een van de redenen waarom brandwonden bij baby's en kinderen in een smartengeldvergoeding kunnen resulteren.

Bij de berekening van de smartengeldvergoeding houdt men onder andere rekening met de leeftijd van het slachtoffer. Een jong kind moet nog langer leven met de traumatische ervaring en de littekens dan een oudere. Het totale leed is voor een jong kind dan ook groter, waardoor de smartengeldvergoeding hoger zal liggen. Daarnaast speelt ook de locatie van de brandwond bij het kind een rol. Als een baby een brandwond in het gezicht heeft en dit nare littekens veroorzaakt, is het moeilijk om deze littekens te verbergen. Daarom kan er dan een hogere schadevergoeding worden toegekend dan wanneer een baby een brandwond op bijvoorbeeld de billen heeft.

Brandwonden bij baby's en affectieschade

In ernstige gevallen, bijvoorbeeld als het kind een hersenletsel oploopt, kunnen naasten van het kind recht hebben op een vergoeding voor affectieschade. Het kind moet dan wel een ernstig en blijvend letsel hebben opgelopen dat door iemand anders is veroorzaakt. Deze vergoeding dekt het verdriet van de dierbaren. Onder andere de ouders van het kind met een brandwond komen in aanmerking voor een vergoeding voor affectieschade.

Het berekenen van de schadevergoeding bij een kind met een brandwond is erg ingewikkeld. Daarom kunt u dit maar beter overlaten aan een gespecialiseerde advocaat letselschade. Wij helpen u graag verder.