taxi

Letselschade opgelopen in een taxi uber

Letselschade opgelopen in een taxi: Uber aansprakelijk stellen?

Uber profileert zich als een onderneming die naar eigen zeggen bemiddelt tussen aanbieders van personenvervoer en reizigers die op zoek zijn naar personenvervoer. Het doet dat door een mobiele app aan te bieden. Hoe verdient Uber geld? Door een commissie in te houden op wat de passagiers betalen. Daarbij zal Uber de kosten berekenen, de betalingen regelen en facturen opstellen.

Net als andere actoren in de platformeconomie wijst het de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid vaak af. Het ziet zich namelijk louter als een bemiddelaar en het vindt dat zijn opdracht en aansprakelijkheid daar ook stopt, waarna de klant de verantwoordelijkheid wordt van de aanbieder van het personenvervoer. Ook de gebruiksvoorwaarden die de verschillende partijen dienen te accepteren, bevatten zogeheten exoneratiebedingen die de aansprakelijkheid van Uber afromen. In de praktijk wordt er daarom al snel gekeken in de richting van andere partijen.

Letselschade opgelopen in een taxi van Uber

Hoewel het niet eenvoudig is om bij letselschade opgelopen in een taxi Uber aan te spreken, wil dat niet zeggen dat je geen recht hebt op een schadevergoeding als je letselschade oploopt in een Uber-taxi. De klassieke aansprakelijkheidsregels blijven namelijk gelden. Dat wil zeggen dat als een andere verkeersdeelnemer een fout maakt en daardoor een verkeersongeval veroorzaakt, bijvoorbeeld door een rood licht te negeren, de andere verzekeraar de schade dient te vergoeden. Als hij daarbij aanrijdt tegen de Uber-taxi en de Uber-chauffeur en -passagier verwondt, moet hij deze schade vergoeden. Dat is ook het geval als de taxichauffeur geen gordel droeg, hoewel de zogeheten gordelkorting dan een rol kan spelen. Hoe dan ook heb jij als passagier recht op een schadevergoeding van de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.

Letselschade opgelopen in een taxi: Uber-chauffeur aansprakelijk?

Het kan natuurlijk ook dat de Uber-taxi Rotterdam onveilig maakt en zich niet houdt aan de verkeersregels. In dat geval is letselschade, opgelopen in een taxi van Uber, zeker niet onmogelijk. Hoewel men op basis van verschillende eisen de Uber-chauffeur heeft gekozen, kan men nooit garanderen dat een Uber-chauffeur geen inschattingsfout maakt. En bij een fout in combinatie met schade hoort aansprakelijkheid. Daarbij speelt ook de afgesloten vervoersovereenkomst een rol. Op basis van de Wet personenvervoer geldt namelijk dat er bij zo'n vervoersovereenkomst automatisch een zorgplicht hoort.

Als de taxichauffeur een fout heeft begaan of niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht, is het mogelijk om de taxichauffeur aansprakelijk te stellen op basis van artikel 6:102 BW. Als bij letselschade opgelopen in een taxi van Uber de chauffeur aansprakelijk is, moet hij de letselschade vergoeden. Ook als je bijvoorbeeld met een Uber-taxi naar Schiphol op weg was en je door een ongeval je vlucht hebt gemist, kan je hiervoor een schadevergoeding ontvangen van de Uber-taxi zijn chauffeur. Je had namelijk mogen verwachten dat je heelhuids met de taxi van Uber op Schiphol zou raken. Noteer na een ongeluk in ieder geval het Uber taxi-nummer.

Letselschade opgelopen in een taxi van Uber en de schuldloze derde

Een nadeel van de voorgaande werkwijze is dat de inzittende het slachtoffer kan worden van juridisch getouwtrek tussen verschillende WA-verzekeraars. De verzekeraars zullen namelijk eerst willen weten wie er nu juist aansprakelijk is: de Uber-chauffeur of de andere automobilist die bij een schadegeval betrokken is? Als inzittende is dat allesbehalve fijn, want jij treft natuurlijk helemaal geen blaam als je Uber in Groningen tegen een andere auto rijdt. Gelukkig is er ook een oplossing: de regeling schuldloze derde. Hoewel het in een dergelijk geval niet duidelijk is wie aansprakelijk is en er nog geen partij is die de aansprakelijkheid wil erkennen, kan de passagier zelf een partij aanwijzen die de schade moet vergoeden. Als passagier kies je dus of je de taxichauffeur of de andere autobestuurder aanspreekt. De verzekeraar van de gekozen bestuurder zal de schade dan vergoeden. Als uiteindelijk blijkt dat de andere verzekeraar de schade diende te vergoeden, zullen de verzekeraars dit onderling met elkaar regelen. De schuldloze inzittende krijgt dus met de minste administratie te maken. In de praktijk wil dat zeggen dat je als inzittende vaak de keuze hebt en bij de volgende partijen om een schadevergoeding kunt vragen:

  • De Uber-chauffeur als de WA-verzekering op de naam van de chauffeur stond
  • De taxicentrale
  • De WA-verzekeraar van de tegenpartij die bij het ongeluk is betrokken

Letselschade opgelopen in een taxi en Uber aansprakelijk stellen

Zoals eerder aangehaald is bij letselschade opgelopen in een taxi Uber aansprakelijk stellen niet zo eenvoudig. Dat kan enkel als Uber een fout kan worden verweten. Bijvoorbeeld omdat er reeds verschillende klachten waren over een chauffeur, waarbij de taxichauffeur de gordel niet droeg en onder invloed was van alcohol of drugs. Of omdat Uber niet ingrijpt, nadat veel mensen contact opnemen met Uber. In een dergelijk geval treft Uber ook zelf blaam, want het bedrijf doet uiteraard meer dan alleen de Uber-prijs berekenen. De mensen van Uber die werken bij het Uber-hoofdkantoor moeten natuurlijk een goede en veilige dienstverlening nastreven en moeten ingrijpen bij klachten, minstens door ze nader te onderzoeken.

Eigen schuld bij letselschade opgelopen in een taxi van Uber

Houd er ten slotte rekening mee dat er sprake kan zijn van eigen schuld. Als inzittende kan je namelijk ook je veiligheid in het gedrang hebben gebracht, bijvoorbeeld door geen autogordel te dragen of door vrijwillig in te stappen bij een taxichauffeur die onder invloed van alcohol is. Bij zulke gevallen kan het dat slechts een deel van de letselschade wordt vergoed. In dergelijke gevallen is het zeker raadzaam om een letselschade advocaat in de arm te nemen. Deze advocaat zal eventueel met Uber telefonisch contact opnemen en de schadevergoeding achternagaan.

Opgelet: bovenstaande informatie geldt enkel in Nederland. Bij een ongeval met Uber in het buitenland gelden mogelijk andere aansprakelijkheidsregels.