ongeluk in zwembad pretpark of dierentuin

Een ongeluk in een zwembad, pretpark of dierentuin

Wanneer u naar een pretpark, een dierentuin of een zwembad gaat, verwacht u natuurlijk te kirren van de pret. Wat u niet verwacht, is een ongeluk in een zwembad, pretpark of dierentuin. Toch is het perfect mogelijk, elk jaar worden zowel kinderen als volwassenen het slachtoffer van een ongeluk in een zwembad, pretpark of dierentuin. In veel gevallen hebt u bij een ongeluk in een zwembad, pretpark of dierentuin recht op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij een ongeluk in een zwembad

In zwembaden is het risico op een ongeval relatief groot. Het is namelijk eigen aan een zwembad dat het er glad is, wat resulteert in een risico op valpartijen. U kunt uitglijden en daarbij kan er bijvoorbeeld een botbreuk ontstaan, dat weet u. In principe is dat de eigen verantwoordelijkheid. U dient namelijk zelf extra voorzichtig te zijn.

Enkel als er kan worden aangetoond dat de uitbater van het zwembad een fout heeft begaan, heeft u recht op een schadevergoeding. Dat is bijvoorbeeld het geval bij scherpe randen waaraan u zich kunt stoten, een gat in de glijbaan in het zwembad in de tuin, water dat met legionella is besmet en dergelijke meer. Ook indien er geen voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, bijvoorbeeld geen gebruik van anti-slipzwembadtegels, kan de uitbater van het zwembad aansprakelijk zijn.

Dat komt omdat er op de uitbater van het zwembad een zorgplicht rust. Hij moet regelmatig de veiligheid controleren en moet instaan voor het onderhoud van de glijbanen en de zwembadvloer. Indien er een veiligheidsprobleem is, moet hij bijvoorbeeld de glijbaan van het zwembad in de tuin sluiten. Ook het controleren van de waterkwaliteit vormt een belangrijk onderdeel van de zorgplicht. Verder mag er worden verwacht dat er redders worden ingeschakeld en dat medewerkers voldoende geschoold zijn om in te grijpen bij een ongeluk.

In veel gevallen is de zwembaduitbater met andere woorden aansprakelijk. In sommige gevallen kan ook een andere bezoeker aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat hij het rood licht van de glijbaan van het zwembad in de tuin negeerde en hierdoor op u knalde. Of u iemand aansprakelijk kunt stellen in een (pretpark met) zwembad, is afhankelijk van de concrete omstandigheden. We raden aan om contact op te nemen met een letselschade advocaat om dit voor u uit te zoeken.

Aansprakelijkheid bij een ongeluk in een pretpark

De kick van een pretpark heeft te maken met de blootstelling aan risico's. Aan grote snelheid in een karretje zitten en vrezen voor het leven, dat is het geheim van pretparkpret. Maar op het einde van de rit verwacht u natuurlijk dat u zonder hersenletsel en met twee benen het pretpark opnieuw verlaat, tenzij u natuurlijk vooraf al wat benen miste. Toch kunnen de meest uiteenlopende soorten ongelukken optreden. Denk maar aan een rem van een attractie die niet goed werkt, een veiligheidsbeugel die niet functioneert of een wegvliegende schoen die uw hoofd raakt.

Er zijn heel wat recente voorbeelden van pretparkongelukken in ons land. In 2015 viel bijvoorbeeld een boom op een van de boten van de attractie Gondoletta in De Efteling. Er vielen toen drie gewonden. Een jaar eerder werden vier bezoekers naar het ziekenhuis gebracht met rugklachten door een defecte boot die te veel water schepte en hierdoor te zwaar werd. In 1996 was er zelfs een dodelijk ongeval met een stoomtreintje in De Efteling. Een 63-jarige man raakte toen onder de trein.

Het is net omdat er in een pretpark heel wat gevaarlijke attracties te vinden zijn, dat er van een uitbater veel mag worden verwacht. Dat is al helemaal het geval in een pretpark met zwembad. Van de uitbater mag bijvoorbeeld worden verwacht dat hij de attracties onderhoudt en controleert. Hij moet ook gevaarlijke hindernissen wegnemen, logische looproutes ontwikkelen, waarschuwingsborden plaatsen, goed opgelegd personeel de attracties helpen te begeleiden en dergelijke meer. Men moet zelfs rekening houden met het onvoorspelbaar gedrag van kinderen, die niet altijd zomaar de regeltjes respecteren.

Ook hier geldt dat niet alleen de uitbater van het pretpark (met zwembad) aansprakelijk kan zijn, maar eventueel ook andere bezoekers dat kunnen zijn. Een letselschadeadvocaat zal u hierover informeren.

Aansprakelijkheid bij een ongeluk in een dierentuin

Ook een ongeluk in een dierentuin is niet altijd uit te sluiten. Vaak treedt een ongeluk in een dierentuin op door obstakels waarover men valt of op speeltuigen. Toch behoort ook een ongeluk met dieren tot de mogelijkheden. Dierentuinen zijn aansprakelijk voor schade die door hun dieren wordt aangericht. Er is sprake van een zogeheten risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat ze er alles aan moeten doen om een ongeluk met dieren te voorkomen. Dit gaat zelfs zo ver dat ze indien nodig een dier moeten afmaken als er een gevaar dreigt. Ook als een kind bijvoorbeeld valt over een hek of een muurtje dat te laag is, kan het dierenpark aansprakelijk zijn voor het ongeluk met dieren.

Wat te doen bij een ongeluk in een zwembad, pretpark of dierentuin?

Bij een ongeluk in een zwembad, pretpark of dierentuin is het belangrijk om meteen actie te ondernemen. Als er sprake is van een gewonde, is de eerste hulp toe te dienen en is de 112 te bellen. Daarnaast is het belangrijk om bij een ongeluk in een zwembad, pretpark of dierentuin foto's te maken van de gevaarlijke situatie. Maak ook foto's van de (letsel)schade en noteer gegevens van getuigen. Deze getuigen kunnen later worden ingeschakeld bij het bekomen van een schadevergoeding voor het ongeluk in een zwembad, pretpark of dierentuin.

Begin meteen met het bijhouden van een logboek. Noteer hoe het ongeluk in een zwembad, pretpark of dierentuin is gebeurd. Later noteert u al uw gevoelens, uw pijn, de kosten die u maakt, de ongemakken die u ervaart en dergelijke meer. Ga ook meteen langs bij een arts om de letselschade vast te laten stellen.

Verder raden we aan om een letselschadeadvocaat in de arm te nemen. Bij een ongeluk in een zwembad, pretpark of dierentuin hebt u namelijk vaak recht op een schadevergoeding. Zeker als u hoge kosten moet maken, is het inschakelen van een letselschadeadvocaat aan te raden. Neem contact met ons op voor meer informatie.