Letselschade op een festival, wie is aansprakelijk?

Letselschade op een festival, wie is aansprakelijk?

Lente. Zomer. Herfst. Er zijn verschillende festivals waar je in Nederland jaarlijks van kan genieten. Ongeacht jouw muzieksmaak, je zal altijd een festival kunnen vinden waar je helemaal gek gaat! Voor sommigen loopt een festival echter niet altijd even goed af. Het vele gerstenat is lang niet altijd de (enige) oorzaak. De combinatie van onoplettendheid, alcohol en de grote groep mensen is de perfecte mix voor een ongeval. Soms gaat het gelukkig maar om kleine schrammetjes maar andere keren zijn het ernstige fracturen of hersenschuddingen. Er kan nou eenmaal altijd iets mislopen. Wie is hier dan aansprakelijk?

Algemene regel bij letselschade op een festival

Het Burgerlijk Wetboek verplicht de organisatoren van een festival om zich te houden aan hun zorgplicht. Dit betekent een goed verloop van het festival. De daadwerkelijke aansprakelijkheid daarentegen hangt af van de oorzaak van jouw letsel. Ben jij of de organisator nalatig geweest? Als enkel jij schuld treft door jouw dronkenschap, zal je ook zelf voor de schade instaan. Kan je echter bewijzen dat het festival een fout heeft begaan, dan moet de organisator jouw schade vergoeden. Kreeg je een stevig oplawaai van een van de andere lollige festivalgangers? Dan zal die laatste aansprakelijk zijn, hoewel we eventueel een gebrekkige organisatie (en veiligheidsmiddelen) kunnen beargumenteren.

Onrechtmatige daad

Er moet met andere woorden nagegaan worden of er al dan niet sprake is van een onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad geeft aan dat iemand inbreuk maakt op een ander zijn recht of dat het doen of nalaten in strijd is met een wettelijke plicht of een zorgvuldigheidsnorm. Deze onrechtmatige daad moet schade hebben veroorzaakt en kan worden toegerekend aan de organisator. Sommige gevallen, zoals overmacht, zullen het onrechtmatige handelen rechtvaardigen. Er kon simpelweg niets aan worden gedaan. Om de aansprakelijkheid te bepalen, zal men kijken naar de vier richtlijnen die volgen uit het Kelderluik-arrest. Dit arrest heeft de richtlijnen vastgelegd om te bepalen of er sprake is van een onrechtmatige daad. Deze criteria zijn: 1° De geachte waarschijnlijkheid van de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid; 2° De grootte van de kans op schade; 3° De ernst van de schade en de gevolgen ervan; 4° De bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen. Met behulp van deze elementen kunnen we met andere woorden nagaan of de organisator zich hield aan de zorgplicht en alles heeft gedaan om het gevaar in te perken.

De Kelderlui-criteria in de praktijk

Stel dat je aan het genieten bent van het festival. Je wilt graag even iets meer ruimte en gaat naar de omheinde rand van de festivalzone om daar samen met anderen te genieten van de show. Je besluit net zoals de anderen om ook tegen een hek te leunen, maar deze bleek niet goed vastgemaakt te zijn waardoor je het evenwicht verliest en in een gracht valt. Door de slechte val, heb je je arm gebroken. Bovendien is jouw peperdure outfit (overigens nooit een aanrader op een festival) helemaal naar de vaantjes.   De vragen die we ons dienen te stellen, zijn: 1° Was het waarschijnlijk dat je niet zag dat het hek slecht vast zat? Was er een bord opgehangen dat je er niet tegen mocht leunen of was er een bordje met gevaar op? Was het nog licht of was het al donker? Als er geen duidelijke indicatie was dat de omheining niet goed vast zat, dan kon je eigenlijk niet hebben gelet op de toestand van het hek zelf. 2° Was de kans groot dat je schade zou hebben als je ertegen leunde? In ons geval is het antwoord volmondig affirmatief. Een omheining die niet goed vast zit, zal zeker kunnen leiden tot een letsel als iemand ertegen leunt. 3° Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn? Een val van een heuvel, zelfs als deze slechts één meter zou zijn, kan ernstig zijn. Je kan er bijvoorbeeld ook een hoofdletsel of een rugletsel aan overhouden. 4° Kon de organisatie eenvoudig maatregelen genomen hebben? Ook hier moeten we bevestigend op reageren: de organisator had het hek kunnen laten vervangen of kon het vastgemaakt hebben via een ondersteunende constructie. In het gegeven voorbeeld zou je de organisator dus met grote waarschijnlijkheid kunnen aansprakelijk stellen. Of dat ook bij jouw praktijkvoorbeeld zo is? Dat zal een letselschade advocaatmoeten analyseren. SAP Letselschade Advocaten biedt jou dan ook graag een eerste gratis advies.

Aansprakelijkheid uitsluiten

Disclaimers of bedingen in de algemene voorwaarden zijn niet altijd geldig. Zo zal een beding die de aansprakelijkheid van de organisator van het festival beperkt niet worden aanvaard als de organisator zijn zorgplicht schond. Aansprakelijkheid voor een onrechtmatige daad blijft dus altijd bestaan en kan niet zomaar worden uitgesloten! Ook hier kan SAP Letselschade Advocaten al snel een eerste oordeel vellen.