Letselschade door een paard: wat moet je weten?

Letselschade door een paard: wat moet je weten?

Dieren kunnen fantastisch zijn. Een hond is bijvoorbeeld een ideale partner voor een grote wandeling. Een kat is dan weer het ideale knuffeldier. En ook in een paard kan een goede vriend verscholen gaan. Toch hebben alle dieren eenzelfde kenmerk gemeen: ze hebben iets onberekenbaars in hun karakter. Zelfs het meest getrouwe paard kan ineens opschrikken en letselschade veroorzaken. Mogelijks zal een derde aansprakelijk zijn voor die schade. Wie aansprakelijk is en welke schade je zoal kan verhalen? SAP Letselschade Advocaten legt het voor jou uit.

Principe: de bezitter is aansprakelijk

Net zoals bij andere vormen van letsel door dieren, is in principe de bezitter aansprakelijk. De bezitter van het paard is meestal de eigenaar van het paard. Toch hoeft dat lang niet altijd zo te zijn. Zo kan de vader bijvoorbeeld de eigenaar zijn van het paard maar de zoon de bezitter. De bezitter herken je dan ook door het duurzaam karakter van de verzorging. Bijvoorbeeld door stalling te voorzien, de verzorgingskosten te betalen, met het paard te rijden et cetera. Indien er letselschade ontstaat bij een berijder van het paard dat niet de bezitter is, kan er sprake zijn van eigen schuld. De jurisprudentie heeft in dergelijke gevallen reeds veelvuldig aangehaald dat de bezitter dan niet volledig aansprakelijk is voor de schade die het paard veroorzaakt.

Uitzondering: paarden in het bedrijf

Indien een paard een onderdeel uitmaakt van een bedrijf, zal het niet de bezitter zijn die aansprakelijk is voor de letselschade. Er is een verschuiving van aansprakelijkheid: het is degene die het bedrijf runt die dan aansprakelijk is. Een paard maakt bijvoorbeeld een bedrijfsmatig onderdeel uit van een bedrijf indien het paard tegen betaling wordt ondergebracht in een manege ter belering van dat paard. Het gaat hier dus om meer dan gewoon het stallen van het paard.

Moeilijke aansprakelijkheidskwestie

Letselschade door dieren is zelden eenvoudig. In de eerste plaats omdat lang niet altijd duidelijk is wie de aansprakelijke partij is. In de tweede plaats omdat er mogelijks ook sprake kan zijn van een (weerlegbare) eigen schuld. Juridische hulp is hier dan ook aangewezen. Contacteer SAP Letselschade Advocaten voor meer informatie.