Veelgestelde vragen bij letselschade met een paard

Veelgestelde vragen bij letselschade met een paard

Een paard is geen auto. Dat wist de Wet Dieren ons in 2013 te vertellen. Logisch? Toch neemt een paard soms deel aan het verkeer, daar kan een wagen het paard en de bestuurder aanrijden. Toch is een paard aanwezig op de manege, daar kan het een kind van zijn rug katapulteren. Toch is het paard aanwezig in de stal, daar kan het een ander paard een forse tik verkopen. Tot slot is het paard ook aanwezig in de wei, daar kan het misschien wel bijten in een nieuwsgierig kinderhandje. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van situaties waarbij de aansprakelijkheid van een partij in het gedrang komt. Toch zijn ze zelden eenvoudig op te lossen. Dat geldt overigens ook voor andere vormen van letsel door dieren. Daarom schetsen wij vijf veelgestelde vragen met betrekking tot letselschade en aansprakelijkheid bij paarden. Uiteraard voorzien we ze ook gewoon van een woordje toelichting. 

# 1. Wie is er aansprakelijk voor de letselschade? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de concrete omstandigheden waarin het ongeval plaatsvond. Bijt een paard zonder reden in een kinderhandje? Dan is het meestal de bezitter van het paard die aansprakelijk is voor de schade. Op die bezitter rust nu eenmaal een vorm van risicoaansprakelijkheid. Toch zijn er ook andere situaties denkbaar: misschien lag jij wel zelf aan de oorzaak van het schadegeval? Of misschien deed iemand het paard opschrikken? Iedere keer opnieuw zal een concrete aansprakelijkheidsstudie over het ongeval moeten volgen. SAP Letselschade Advocaten kan uiteraard het nodige voor jou doen. 

# 2. Wat als het gaat om een kind? Ook hier geldt dezelfde redenering als bij voorgaande vraag: een concrete studie zal duidelijkheid bieden. Wel is het zo dat een kind jonger dan 14 jaar eigenlijk nooit schuld zal treffen indien het gaat om een verkeersongeval waarbij een gemotoriseerd voertuig betrokken is. 

# 3. Kan je ook als eigenaar een schadevergoeding claimen? Dat is inderdaad zo indien het paard niet aan de basis van het ongeval ligt maar louter een slachtoffer is. Indien een andere (motor)bestuurder op het paard inrijdt en het paard loopt verwondingen op of sterft, heb je dan ook recht op een vergoeding voor die materiële schade? Hetzelfde geldt bijvoorbeeld wanneer iemand jouw paard verkeerd voer geeft, er fouten gemaakt worden door de stalhouder of wanneer het paard een trap krijgt van een ander paard. Gelet op het feit dat hier geen sprake is van letselschade bij mensen, gaan we daar echter niet verder op in. 

# 4. Wat als het paard zich op een manege bevindt? Er geldt een uitzondering op het principe dat het de bezitter is die aansprakelijk is voor de schade aangericht door zijn of haar paard. Hier kan er sprake zijn van risico-overdracht indien de manege het paard gebruikt in de uitoefening van het bedrijf. Dat zal bijvoorbeeld zo zijn indien de manege het paard ook inzet tijdens lessen en tegen betaling anderen met het paard laat rijden. In een dergelijk geval kunnen we de manege aansprakelijk stellen in plaats van de bezitter. Een advocaat zal hier echter de nodige afwegingen dienen te maken. 

# 5. Iemand is aansprakelijk voor de schade aan mijn paard: welke schadevergoeding kan ik vorderen? Hier gelden de klassieke regels: de geleden schade en de toekomstige schade kan je integraal verhalen bij de aansprakelijke partij (zo die 100 % aansprakelijkheid zou treffen). Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor stalling, revalidatiekosten, dierenartskosten, kosten voor advies van deskundigen en de kosten voor de rechtsbijstand. Indien het paard komt te overlijden vertrekt men steeds van de dagwaarde van het paard. Sinds de Wet Dieren (1 januari 2013) wordt het paard niet langer als een zaak beschouwd, waardoor men bij de schadevergoeding eveneens rekening dient te houden met de emotionele waarde van het dier. In de praktijk is en blijft het echter een moeilijke materie waarbij je maar beter beroep doet op een gespecialiseerde advocaat.