Letselschade na aanrijding met wild, wie is aansprakelijk?

Letselschade na aanrijding met wild, wie is aansprakelijk?

In Nederland worden jaarlijks duizenden wilde dieren aangereden. Vaak gaat het om konijnen of ander klein wild, soms zijn het ook grotere wilde dieren die zich op het wegdek begeven. Niet alleen loopt dat voor het dier vaak fataal af, bovendien ontstaat er ook heel wat materiële schade. Vooral bij grotere wilde dieren kan er zelfs ernstige letselschade optreden. Maar wie gaat die schade betalen en wie is aansprakelijk voor deze vorm van letsel door dieren? SAP Letselschade Advocaten brengt een antwoord op drie prangende vragen.

Wie is aansprakelijk voor de letselschade na aanrijding met een wild dier?

Hier is in principe een eenvoudig – doch niet volledig – antwoord mogelijk: niemand. Bij dieren spreken we immers van risicoaansprakelijkheid: het is de bezitter die aansprakelijk is voor zijn dier. Een wild dier heeft geen bezitter en dus is er niet meteen een aansprakelijke partij. Op basis van de risicoaansprakelijkheid kan met andere woorden niet meteen een aansprakelijke partij aangewezen worden. Toch is het soms nog steeds mogelijk om een andere partij aansprakelijk te stellen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de wegbeheerder. Zo kan van de wegbeheerder verwacht worden dat hij preventieve maatregelen treft. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van rasters en wildroosters, wegafsluitingen, waarschuwingsborden en het opleggen van snelheidsbeperkingen. Om de wegbeheerder aansprakelijk te stellen moet het wel gaan om het nalaten van het nemen van maatregelen die redelijk van haar verwacht kunnen worden. Zo kan er bijvoorbeeld niet verwacht worden dat de wegbeheerder ieder wild dier van de weg houdt. In gebieden waarvan dan weer geweten is dat er zich wilde dieren bevinden of waar eerder al talloze ongevallen plaatsvonden, is die situatie natuurlijk anders. Hetzelfde geldt overigens voor de aansprakelijkheid van de overheid met betrekking tot de populatiecontrole.

Wat als je denkt dat de wegbeheerder aansprakelijk is?

Vaak betreft het een moeilijke situatie die niet eenvoudig te bewijzen is. Om die reden adviseren wij om even langs te komen voor een vrijblijvend intake gesprek. Hier kunnen we de situatie nader bekijken en een eerste oordeel vellen. Eventueel kunnen we ook de verder te nemen stappen bespreken.

Wat als niemand aansprakelijk is?

Mogelijks kan je dan toch nog (een deel van) de schade verhalen bij de verzekeraar. De klassieke WA-verzekering volstaat hier echter niet. Een schadeverzekering voor inzittenden kan dan weer de letselschade dekken. Ook hier kunnen wij tijdens het eerste intake gesprek de noodzakelijke informatie verstrekken.