10 tips om een hondenbeet te voorkomen

10 tips om een hondenbeet te voorkomen

Natuurlijk is de bezitter aansprakelijk voor zijn hond. Toch is voorkomen beter dan genezen. Dat is eveneens belangrijk om een gedeelte eigen schuld te helpen voorkomen. Onderstaande tien tips kunnen alvast helpen om die imponerende ervaring af te wenden. 

# 1. Benader nooit een angstige hond Aangelijnd of niet: een angstige hond kan vreemd uit de hoek komen. Aanvallen is vaak niet zijn eerste doel, maar door zijn angst denkt de hond dat het zijn enige uitweg is. Een angstige hond kan verschillende oorzaken hebben. Vaak denken we aan vuurwerk maar soms ligt ook een gebrek aan socialisatie aan de oorzaak. Ook een aangelijnde hond zonder baasje, bijvoorbeeld voor een winkel, kan al eens angstig zijn. Zo’n angstige hond kan je herkennen door zijn ingebogen houding, met z’n staart tussen de benen en vaak ook voorzien van hangende oortjes. Troosten doe je zo’n hond maar beter niet. 

# 2. Aai nooit zomaar een vreemde hond Honden kunnen schattig zijn en lief lijken. Zeker wanneer ze sprekend lijken op jouw vroegere viervoeter kan het dan wel eens verleidelijk zijn om ze liefdevol te aaien. Dat doe je maar beter niet, tenzij je uitdrukkelijk de toestemming krijgt van zijn baasje. Aai de hond dan ook nooit over zijn kopje en zorg dat je voor de hond geen agressiviteit uitstraalt. Daarom maak je je maar beter een beetje kleiner en buig je door de knieën. Over een hond heen buigen, doe je nooit. Benader de hond altijd onder- en zijwaarts en dit met de handpalm gericht naar de hond. Laat de hond hierbij altijd even snuffelen aan jouw hand en wacht af tot de hond zelf actie onderneemt. Vaak zal hij zelf het aaien toelaten. Pas na toelating van zowel baasje als hond, kan je tot het strelen overgaan. 

# 3. Let op met loslopende honden Over het algemeen blijf je maar beter uit de buurt van loslopende honden, zeker indien ze zich op hun eigen terrein bevinden. Voor de hond ben jij dan immers de indringer die hij moet verjagen. Hoe zou jij reageren als er ineens een inbreker in huis staat die jou vriendelijk over het kopje wil aaien? Hetzelfde geldt voor de hond. 

# 4. Let op voor uitdagend gedrag Honden ervaren de wereld op een volledig andere manier. Wat voor ons een teken is van liefde en genegenheid, kan voor een hond lijken op een bedreiging. Een glimlach met ontblote tanden? Mensen zullen dat zelden als gevaar zien. Voor een hond is dat duidelijk anders: tanden zijn dan een teken van een nakende aanval. 

# 5. Laat een nestje met puppy’s ongemoeid Wanneer een teefje bevalt, komt het moederinstinct al snel boven. De kersverse mama zal haar kroost te allen tijde trachten te beschermen. Een moederhond kan ver gaan om haar jongen te beschermen. Vaak zal ze dan ook enkel bekende mensen toelaten bij de pups. Maar lijkt mamahond zich daar niet helemaal in te vinden? Dan houd je toch maar beter afstand. 

# 6. Wandel nooit recht op een hond af Wanneer je recht op een hond afwandelt, kan de hond dat als een bedreiging ervaren. Daarom moet je een hond steeds zijwaarts benaderen. Maak eventueel een boogbeweging naar de hond toe en ga na hoe de hond daarmee omgaat. 

# 7. Heb argwaan bij weggelopen honden Een weggelopen hond impliceert automatisch een ongerust baasje. Misschien werd er op sociale media wel al een bericht gedeeld? Toch is het geen goed idee om een weggelopen hond zomaar tegen te houden of om naar z’n halsband te grijpen. Een weggelopen hond is immers heel onrustig en vertoont paniekreacties. De hond snapt echt niet dat je ‘m eigenlijk probeert te helpen. In zo’n gevallen zal de hond dan ook van zich afbijten. Indien je echter door de knieën buigt en de hond zichzelf bereidwillig toont om rustig naar je toe te komen? Dan kan je inderdaad wel redding bieden. 

# 8. Ren niet weg van een hond Angstig wegrennen en om je heen slaan: voor een hond kan het verschillende dingen betekenen. Soms neemt het natuurlijk instinct het dan ook over en ben je een wel heel makkelijke prooi. In een minder ernstig geval zal de hond misschien denken aan een of ander leuk spelletje. Maar een speelse hap tijdens het rennen kan eveneens grote wonden veroorzaken. 

# 9. Neem niet zomaar speeltjes af Een hond ziet zijn speeltje vaak als zijn persoonlijke eigendom. Zelfs een tak kan een hond zichzelf toe-eigenen. Natuurlijk kan je met de hond spelen, maar doe dat enkel indien de hond dat ook toelaat. Sommige honden zullen hun eigendommen immers verdedigen tegen dieven. 

# 10. Kijk een hond niet in de ogen Deze tip geldt overigens ook voor heel wat andere dieren. Oogcontact staat voor dieren dan ook gelijk aan dominantie en agressiviteit. Katten die tot vechten overgaan, zullen vaak eerst een staarwedstrijd houden. Wanneer jij een hond recht in de ogen staart, geef je aan dat je een bedreiging bent. Hoe de hond daar nadien mee om zal gaan? Dat test je beter niet uit. Toch gebeten door een hond? Voorgaande tien tips ten spijt: toch gebeten door een hond? In Nederland is de bezitter aansprakelijk voor letsel door dieren. Bij SAP Letselschade Advocaten leggen we graag een en ander verder voor jou uit. Tijdens een vrijblijvend intake gesprek bespreken we samen de verschillende mogelijkheden.