Wat te doen na een hondenbeet?

Wat te doen na een hondenbeet?

Ongeacht of het gaat om een beet van een loslopende hond of van de normaliter zo getrouwe viervoeter van een vriendelijke buurman: iedere hondenbeet is een potentieel gevaar. Dat is zelfs het geval voor de op het eerste gezicht onschuldig ogende bijtwonden. Zo kunnen ze niet alleen ernstige littekens veroorzaken, maar kunnen er ook infecties optreden met een ernstige of zelfs fatale afloop. Om die reden reageer je maar beter adequaat op iedere vorm van letsel door dieren. Wij leggen uit welke stappen je best onderneemt.

Kies meteen voor verzorging

Vooraleer we naar een arts trekken, kunnen we ook zelf de risico’s beperken. Dit kan door de wonde onder lauw water schoon te spoelen en eventueel te ontsmetten. Dat laatste doe je best alleen indien het gaat om een oppervlakkige wonde. Punctiewonden laat je hier beter ongemoeid. Bij grotere wonden ligt de focus dan weer op het afdekken door middel van steriele doekjes en een verband. Tot slot houd je het gekwetst lichaamsdeel omhoog, zo voorkom je zwellingen en hevigere bloedingen.

Raadpleeg een arts

In tweede instantie is het belangrijk om na de eerste verzorging alsnog een arts te raadplegen. Ook wanneer het slechts gaat om ‘kleine wonden’. De arts zal de wonde dan verzorgen en geschikte medicijnen adviseren. Hoe dan ook zal de arts meestal antibiotica aanraden, al was het maar louter preventief. Het raadplegen van een arts is bovendien noodzakelijk om de nodige medische vaststellingen te doen in het kader van een latere aansprakelijkheidsstelling. Om diezelfde reden kunnen ook foto’s genomen worden van de wonde. Bij heftige verwondingen, bijvoorbeeld bij de beschadiging van een zenuw of een bot, trek je tot slot meteen naar het ziekenhuis. Ook wanneer pas later tekenen van een infectie de kop opsteken, kies je alsnog voor een ziekenhuisopname. Tekenen die kunnen wijzen op een infectie zijn onder andere koorts, braken en spierpijn.

Verzamel bewijsmateriaal

Aangezien de kosten bij een ziekenhuisopname sterk op kunnen lopen, is het belangrijk om de nodige bewijsmaterialen te verzamelen. Het medisch rapport is hier niet onbelangrijk. Indien mogelijk denk je toch ook aan andere bewijsmiddelen die jouw verhaal kunnen staven. De contactgegevens van ooggetuigen zijn niet onbelangrijk. Neem bovendien ook foto’s van de gebrekkige omheining en van andere relevante zaken, denk bijvoorbeeld aan kleerscheuren waarbij de bijtwonden duidelijk zichtbaar zijn.

Ernstige schade? Laat je bijstaan

In Nederland is het de bezitter van het dier die aansprakelijk is voor de geleden schade. De bezitter zal de schade met andere woorden moeten vergoeden, zelfs indien hij of zij geen schuld zou treffen. Een advocaat zal dan ook helpen bij het begroten van de geleden schade en de eventuele toekomstige schade. Hierbij wordt rekening gehouden met de feitelijke situatie. Indien je ten gevolg van de beet een grote schrik ontwikkelde voor honden, kan er immers ook een mogelijkheid zijn tot het bekomen van een smartengeldvergoeding. De letselschade advocaat zal de mogelijkheden met jou bespreken. Bij SAP Advocaten zullen we hoe dan ook steeds alles in het werk stellen om een eerlijke vergoeding te bekomen voor de geleden schade. Tot slot: ongeacht het verdere verloop is een aansprakelijkheidsstelling belangrijk om een stok achter de deur te hebben indien zich op lange termijn alsnog complicaties voordoen.