Letselschade door een hondenbeet wie is aansprakelijk?

Letselschade door een hondenbeet wie is aansprakelijk?

Uit onze ervaring weten we dat hondenbeten verregaande gevolgen met zich mee kunnen brengen. Hondentanden zijn dan ook scherp en kunnen zich diep in het menselijk lichaam boren. Hoewel een wonde buitenaf dus wel lijkt mee te vallen, kunnen zenuwen, spieren of botten schade opgelopen hebben. In extreme gevallen is overigens een amputatie van een menselijk lichaamsdeel mogelijk. Zelfs bij een beperkte beet kunnen de gevolgen onrechtstreeks oplopen. Het gaat in dat geval om het overdragen van bacteriën die op hun beurt voor verschrikkelijke infecties kunnen zorgen. Van zodra duidelijk wordt dat er letselschade opgetreden is, kies je dus maar beter voor een aansprakelijkstelling. Maar wie moet je exact aansprakelijk stellen en welke schade kan je vorderen?

Risicoaansprakelijkheid bezitter hond

Op de bezitter van een hond rust een risicoaansprakelijkheid. De bezitter is met andere woorden aansprakelijk voor de schade die door zijn hond veroorzaakt werd, ongeacht of de bezitter al dan niet een fout beging. Zelfs wanneer de bezitter dertig kilometer verder op z’n werk aanwezig was tijdens het bijtincident, is de bezitter nog steeds aansprakelijk. Dat hoort nu eenmaal aan het risico van het bezitten van een dier. Hetzelfde geldt in principe in het geval waarbij een vriendelijke buurvrouw de hond uitlaat: nog steeds blijft de bezitter gewoon aansprakelijk.Wel is er sprake van de zogenaamde tenzij-clausule: de bezitter kan zijn aansprakelijkheid ontlopen indien het gedrag van de hond ook geen grond van aansprakelijkheid zou vormen op basis van artikel 6:162 BW. Kortom: de bezitter is niet aansprakelijk voor handelingen die de hond op eigen energie doet, wanneer de bezitter eveneens niet aansprakelijk zou zijn indien de hond dezelfde handeling wel onder zijn macht zou gedaan hebben.

Bijzondere gevallen mogelijk

Naast de risicoaansprakelijkheid van de bezitter van de hond, zijn er ook andere aansprakelijkheidsgronden mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een voorbijganger die een hond ophitst om zo iemand te bijten, bijvoorbeeld door stenen naar de hond te werpen. In zo’n gevallen is er sprake van een onrechtmatige daad door die derde die op basis hiervan aansprakelijk gesteld kan worden. In de praktijk zorgt dat ook voor heikele punten. Wat bijvoorbeeld met een persoon of een uitlaatdienst die met de hond gaat wandelen en dan de hond los laat lopen, waarna de hond iemand bijt? Of met een buurman die onrechtmatig vuurwerk afsteekt voor zijn verjaardagsfeestje, waarna de hond in alle paniek een toevallige bezoeker bijt? Dergelijke gevallen tonen aan dat we bij letsel door dieren steeds moeten focussen op de concrete situatie en pas zo kunnen beslissen welke partij we al dan niet aansprakelijk stellen.Het antwoord op deze vraag is vrij eenvoudig. De aansprakelijke partij moet immers niet alleen de rechtstreekse medische kosten betalen maar ook de andere kosten en de toekomstige schade. Dat laatste zal bijvoorbeeld het geval zijn indien later nog allerhande infecties optreden. Ook indien een vervolgtraject noodzakelijk is, is dat het geval. Resulteert de beet ook in psychische schade, bijvoorbeeld door het ontstaan van een grote angst voor honden? Dan is ook een smartengeldvergoeding mogelijk. Die smartengeldvergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat onder andere om de leeftijd van het slachtoffer, de psychische impact, de aanwezigheid van littekens en dergelijke meer. Ben je gebeten door een hond en wens je een derde aansprakelijk te stellen? Contacteer dan even SAP Letselschade Advocaten om de verschillende mogelijkheden te bespreken.