Letselschade vergoeding box 3: aangeven of niet?

Letselschade vergoeding box 3: aangeven of niet?

Op een schadevergoeding moet je geen belastingen betalen. Principieel is een aangifte in box 1 dan ook niet nodig. Gelet op het feit dat een ontvangen schadevergoeding deel uitmaakt van het eigen vermogen, is een aangifte in box 3 echter wel noodzakelijk. Onrechtstreeks kan je zo toch belast worden op de schadevergoeding, hoewel de fiscus spreekt van een belasting op het fictief rendement.

Heffingsvrij vermogen

Bovenstaande redenering geldt enkel en alleen indien het gaat om een overschrijding van het heffingsvrij vermogen. Per 2018 ligt die grens op € 30.000 voor alleenstaanden en € 60.000 voor stellen. Bij hoge schadevergoedingen kan die grens uiteraard al snel overschreden worden en volgt wel degelijk een vermogensheffingsbelasting. Bij lagere bedragen hoef je je echter geen zorgen te maken. Bij een overschrijding van het heffingsvrij vermogen gaat de fiscus uit van een fictief rendement. Dit fictief rendement is afhankelijk van verschillende factoren maar wordt dus belast.

Schadevergoeding voor belastingschade

Op die manier speelt ook het vermogen van het slachtoffer een rol bij de afwikkeling van het schadedossier. Er kan immers sprake zijn van belastingschade bij een overschrijding van het heffingsvrij vermogen. Ook die schade kan opgenomen worden in het schadedossier. Echter is het vaak niet eenvoudig om die schade ook toekomstgericht te begroten, zeker gelet op de snel wijzigende percentages en heffingsvrije sommen. Daarom zal meestal een belastinggarantie opgenomen worden in de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst, waarbij de verzekeraar pas later het verschil zal betalen. Vooral voor de niet-aangifte in box 1 is dat overigens belangrijk. Bij SAP Letselschade Advocaten zullen we hoe dan ook altijd een belastinggarantie regelen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Niet alleen zal de verzekeraar tussenkomen bij een eventuele procedure met de fiscus, bovendien zullen zij ook de belasting voor hun rekening nemen. Neem contact met ons op voor meer informatie.