Dienstongevallen politie

Een proces verbaal

Als er een ongeluk (bijvoorbeeld een verkeersongeval), overtreding of misdrijf plaatsgevonden heeft, maakt een overheidsambtenaar een proces verbaal op. Als het ongeval of de overtreding in het verkeer heeft plaatsgevonden, is die overheidsambtenaar meestal een politieagent. In een proces verbaal schrijft de politieagent dan op hoe de overtreding in zijn of haar ogen gebeurd is. Ook worden de verklaringen van getuigen en alle contactgegevens van getuigen en betrokkenen in het proces verbaal opgenomen.

 Inhoud proces verbaal

Een proces verbaal is een officieel document. Het is het verslag dat een agent maakt met alle belangrijke feiten van de situatie. Dit betekent dat de agent alle feiten opschrijft die hij of zij zelf gezien of gehoord heeft. Ook de verklaringen van andere betrokkenen komen in het proces verbaal. Hier zal dan uiteraard altijd bij staan dat het om een getuige gaat die iets gezien of gehoord heeft en niet de agent zelf. Tegenwoordig wordt een proces verbaal meestal in een elektronisch mobiel apparaatje ingevoerd. Dit is een PDA. PDA staat voor ‘personal digital assistent’ en het is een soort grote mobiele telefoon met wat extra functies.

Na het opmaken van een proces verbaal

Wat gebeurt er als de politieagent of een andere overheidsambtenaar een proces verbaal heeft opgemaakt? De vervolgstappen verschillen per situatie. Als het om een overtreding gaat, krijgt verdachte van de overtreding krijgt later een brief thuis. Bij een overtreding kun je denken aan door rood rijden, fietsen zonder verlichting of het betreden van verboden terrein. In de brief die de verdachte thuisgestuurd krijgt, staat dan hoe hoog de bekeuring is en hoe deze betaald moet worden.

Als er een proces verbaal opgemaakt wordt na een misdrijf (en dus niet alleen een overtreding), wordt de verdachte meestal meegenomen naar het politiebureau. De verdachte wordt dan aangehouden of gearresteerd. Nadat je bij het politiebureau aankomt word je als verdachte voorgeleid en verhoord. Bij een misdrijf gaat het bijvoorbeeld om diefstal of als de verdachte iets vernield heeft.

Proces verbaal in het politiebureau

Als er sprake is van een misdrijf word je als verdachte dus meestal direct meegenomen naar het politiebureau. Er is dan op de plek van het misdrijf al een proces verbaal opgemaakt. Zoals eerder beschreven staan alle feiten en gegevens in een proces verbaal. Als een verdachte op het politiebureau verhoord wordt, zijn er weer nieuwe feiten. Niet alleen de dingen die gezegd worden, maar ook het feit dat er een verhoor is. Die gebeurtenis is ook een feit. Dit betekent dat er nog een proces verbaal opgemaakt wordt. Dit gebeurt in het politiebureau. Soms blijft het niet bij dat ene extra proces verbaal. Van alles wat de politie onderzoekt en alle verhoren die plaatsvinden wordt een proces verbaal opgemaakt. Al deze proces verbalen worden uiteindelijk bij elkaar gevoegd. Deze proces verbalen samen heet dan een dossier. Een Officier van Justitie gaat dit dossier bekijken en beslist daarna wat er verder gaat gebeuren. De Officier neemt het besluit of iemand bijvoorbeeld naar huis mag en welke straf de verdachte moet krijgen.

Proces verbaal ondertekenen

Na afloop van het onderzoek of als de overheidsambtenaar klaar is met het maken van het proces verbaal, krijg je de vraag of je het wilt ondertekenen. Dit hoeft niet. Het ondertekenen van een proces verbaal is geen verplichting. Je hoeft ook geen reden te geven waarom je niet wilt tekenen. Als je wel besluit het proces verbaal te ondertekenen dan geef je aan dat je het eens bent met wat erin staat. De dingen die in het proces verbaal staan kunnen dan eventueel later tegen je worden gebruikt.

Bekeuring = proces verbaal

Bij een overtreding wordt, zoals eerder uitgelegd, een proces verbaal opgemaakt en een bekeuring naar huis gestuurd. Een bekeuring wordt ook wel een mini-proces verbaal genoemd. Je kunt voor maximaal drie overtredingen tegelijk een bekeuring krijgen. Als je zonder licht door rood fietst, kun je dus wel voor allebei deze overtredingen op hetzelfde moment een bekeuring krijgen.

Proces verbaal opvragen

Als verdachte kun je je proces verbaal opvragen. Je hebt namelijk het recht om je eigen dossier en proces verbaal in te zien. Dit moet je doen bij het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat de strafbeschikking heeft uitgevaardigd. Dit betekent dat als het bijvoorbeeld gaat om een overtreding die je hebt begaan in Groningen, dat je contact op moet nemen met het Openbaar Ministerie Noord Nederland.

Je vraagt je proces verbaal op door een brief te sturen. In deze brief moet je in ieder geval je naam, je adres en het zaaknummer zetten. Soms kan het zijn dat je wil dat een proces verbaal naar iemand anders wordt gestuurd. Dit kan bijvoorbeeld je advocaat zijn. Soms is het adres van je advocaat niet in dezelfde woonplaats als waar jij woont. In zulke gevallen heeft het Openbaar Ministerie ook jouw legitimatiebewijs nodig.

SAP Letselschade Advocaten

Het je vragen over je proces verbaal of andere letselschade gerelateerde zaken? Dan kun je altijd gratis en vrijblijvend contact opnemen met SAP Letselschade Advocaten. Dit kan op verschillende manieren. Samen met een advocaat kijk je dan hoe jij het best geholpen bent.