Aangereden als bezorger en het recht op een schadevergoeding

Aangereden als bezorger en het recht op een schadevergoeding

Nederlandse consumenten en bedrijven rekenen steeds vaker op bezorgdiensten. Eetklare maaltijden, boodschappen en online bestellingen worden gewoon aan huis geleverd en dat is handig. De keerzijde van de medaille is dat bezorgers vaak met tijdsdruk te maken krijgen, waardoor ze moe en onoplettend zijn. Misschien nemen ze wel risico's. Hierdoor worden ze wel eens aangereden als bezorger! Als u bent aangereden als bezorger zijn er verschillende manieren waarop u een schadevergoeding kunt bekomen. We leggen het uit en geven aan wat u kunt doen als u bent aangereden als bezorger.

Aangereden als bezorger: aansprakelijkheid in het wegverkeer 

In de eerste plaats zijn er de klassieke regels van het aansprakelijkheidsrecht. Zo zal de weggebruiker die de koerier of bezorger heeft aangereden, mogelijk aansprakelijk zijn voor de schade. Dat is het geval als deze weggebruiker een fout heeft gemaakt, bijvoorbeeld door de voorrangsregels niet te respecteren. Het kan ook dat de bezorger eveneens een fout heeft gemaakt en dat er dus sprake is van een gedeelde aansprakelijkheid. De verzekeraar van de andere weggebruiker zal dan maar een deel van de schade betalen. 

Het bovenstaande geldt met name wanneer de bezorger een gemotoriseerd voertuig bestuurt, zoals een auto of een bromfiets. Het kan echter gaan om een fiets-bezorger, bijvoorbeeld een Thuisbezorgd-fietsbezorger, die wordt aangereden door een motorrijtuig. Dan is het aansprakelijkheidsrecht de fietser gunstig gezind. Op gemotoriseerde verkeersdeelnemers rust er namelijk een risicoaansprakelijkheid. Volgens artikel 185 WVW is een motorrijtuig die betrokken is bij de schade van een fietser aansprakelijk, tenzij hij overmacht aannemelijk kan maken. Het ongeval moet dan wel hebben plaatsgevonden op de openbare weg, maar dat wordt door de rechtspraak heel ruim geïnterpreteerd. Op deze gunstige regels kan ook een fietsbezorger van Thuisbezorgd een beroep doen.

Wanneer het echter gaat om ongemotoriseerde verkeersdeelnemers onderling, bijvoorbeeld als u door een andere fietser wordt aangereden als bezorger op de fiets, gelden de klassieke aansprakelijkheidsregels waarbij de foutvraag centraal staat.

Aangereden als bezorger: de aansprakelijkheid van de werkgever

Niet alleen kunt u als koerier bezorgen waar klanten op zitten te wachten, bovendien kunt u als koerier de werkgever kopzorgen bezorgen. Dat komt omdat er mogelijk sprake is van werkgeversaansprakelijkheid wanneer u bent aangereden als bezorger. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht ten aanzien van zijn personeel. Hieronder vallen niet alleen werknemers die aan de slag zijn met een arbeidsovereenkomst. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een zzp'er-postbezorger of -maaltijdbezorger. Als de werknemer schade heeft geleden en kan aantonen dat dit gebeurde in de uitoefening van zijn werkzaamheden, opent hij alvast de poorten naar de aansprakelijkheid van zijn werkgever.

Hoewel er sprake moet zijn van schade tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en hoewel dat impliceert dat de werkgever zeggenschap moet hebben gehad over de werkplek en de werkzaamheden, wil dat niet zeggen dat het enkel gaat om schadegevallen binnen de muren van de onderneming. Ook een werknemer die buiten de traditionele werkplek aan de slag is, bijvoorbeeld een pizzakoerier die aan het verkeer deelneemt en die niet in het restaurant aanwezig is, kan een beroep doen op de werkgeversaansprakelijkheid. Het volstaat dat de werkgever zeggenschap heeft over de werkplek (het vervoermiddel) en aanwijzingen kan geven. 

Dat de werknemer eenvoudig de poorten naar een aansprakelijkheidsclaim kan openen, wil echter nog niet zeggen dat de werkgever automatisch moet betalen. De werkgever kan namelijk trachten te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Of hij kan aantonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Van opzet is er sprake als de werknemer zich opzettelijk liet aanrijden. Bewuste roekeloosheid is moeilijk aan te tonen. De werknemer moet namelijk het roekeloze karakter van zijn gedrag kennen en er bewust van zijn. Bovendien moet de schade in belangrijke mate het gevolg zijn van deze bewuste roekeloosheid. Rechters vinden niet snel dat er aan de voorwaarden is voldaan.

Aangereden als bezorger: andere vormen van aansprakelijkheid

Daarnaast kan het dat een producent aansprakelijk is wanneer u bent aangereden als bezorger. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de remmen van de fiets het ineens niet meer doen, waardoor u niet kon remmen en bent aangereden als bezorger. Ook kan het bijvoorbeeld dat een onduidelijke en gevaarlijke verkeerssituatie ervoor heeft gezorgd dat u bent aangereden als bezorger, bijvoorbeeld omdat de verkeerslichten fout functioneerden. In dergelijke gevallen is de wegbeheerder wellicht aansprakelijk als u bent aangereden als bezorger.

Aangereden als bezorger en een schadevergoeding bekomen

Bent u aangereden als bezorger, dan heeft u wellicht recht op een schadevergoeding. Wij van SAP Letselschade Advocaten zorgen ervoor dat u een passende schadevergoeding krijgt als u bent aangereden als bezorger.  We trachten er eerst samen uit te komen, maar als dat niet lukt, stappen we naar de rechter.