Letselschade door bomen wanneer is de gemeente aansprakelijk

Letselschade door bomen: wanneer is de gemeente aansprakelijk?

 

Hoewel we ze massaal omhakken om bijvoorbeeld bio-energie op te wekken, zijn bomen heel nuttig. Ze vormen een thuis voor allerlei wezentjes, ze produceren zuurstof en ze zijn ook nog eens een mooie toevoeging aan het straatbeeld. Spijtig genoeg is het echter zo dat bomen ook letselschade kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld wanneer een auto van de weg raakt en tegen een boom knalt. Of als een boom door de wind omvalt en een voetganger een hersenletsel of een botbreuk bezorgt. Een van de belangrijkste vragen bij letselschade door bomen: wanneer is de gemeente aansprakelijk?

 

Letselschade door bomen: wanneer is de gemeente aansprakelijk?

 

In Nederland staan er tientallen miljoenen bomen. Deze bomen kunnen uiteenlopende eigenaars hebben. De bomen kunnen eigendom zijn van een persoon of van een bedrijf. Een deel van de bomen valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente ervoor moet zorgen dat de bomen worden onderhouden, dat ze worden gecontroleerd op gevaarlijke situaties, dat ze indien nodig worden gekapt of gesnoeid en dat de eikenprocessierups wordt bestreden. Ook is het zo dat bij schade door boomwortels de gemeente aansprakelijk kan zijn. De gemeente dient met andere woorden maatregelen te treffen om de veiligheid te garanderen. Daarvoor kan men eventueel ook een waarschuwingsbord plaatsen of een gebied afzetten.

 

Schade door wortels bomen: gemeente aansprakelijk?

 

Bomen hebben water nodig om te overleven en dat gebeurt allemaal onder de boom: door wortels die in de grond een weg zoeken naar watervoorraden. Dergelijke boomwortels kunnen heel wat schade berokkenen. Bijvoorbeeld: de boomwortels duwen de tegels omhoog, waardoor een voetganger hierover kan struikelen of een fietser ten val kan komen. In dergelijke gevallen kan de gemeente aansprakelijk zijn voor de schade van de voetganger of de fietser.

 

Letselschade door bomen: wanneer is de gemeente aansprakelijk bij vallende takken?

 

De gemeente kan ook aansprakelijk zijn als takken afbreken en iemand verwonden. Dat is met name het geval als een boom verzwakt is en verrotte takken hierdoor gemakkelijk kunnen afbreken. De gemeente moet de bomen controleren en moet zo nodig de takken afzagen om dergelijke ongelukken te voorkomen. Op deze manier vond een tijd terug met een fluisterboot in Zutphen een ongeluk plaats. Daarbij brak een hoofdtak van een paardenkastanje ineens af. Deze grote tak viel op het hoofd van een vrouw die op de toeristische fluisterboot stond te wachten. De vrouw brak haar rug en werd volledig arbeidsongeschikt.

 

De rechter oordeelde toen dat de gemeente te weinig had gedaan om de veiligheid te waarborgen. Het had de boom moeten laten onderzoeken, moeten waarschuwen voor de zwakke toestand van de boom, het gebied om de boom moeten afzetten en eventueel de boom moeten kappen of de opstaplocatie voor fluisterboten moeten verplaatsen. We hoeven er niet op te blijven doorbomen: de gemeente was aansprakelijk.

 

Letselschade door bomen: wanneer is de gemeente aansprakelijk?

 

Bij letselschade door bomen zal de gemeente aansprakelijk zijn als het een fout kan worden verweten, bijvoorbeeld omdat het de boom onvoldoende heeft gecontroleerd of onderhouden. Dit dient geval per geval te worden beoordeeld. In veel gevallen zal bij een omgevallen boom het opruimen door de verzekering van de gemeente worden vergoed. En vaak zal wanneer een boom op een scooter is omgevallen door de wind de verzekering van de gemeente de schade vergoeden. Onze letselschade advocaat zoekt het hoe dan ook graag voor je uit.

 

Reactie plaatsen