Letselschade door oogletsel, claim uw schadevergoeding

Letselschade door oogletsel, claim uw schadevergoeding

 

Materiële schadevergoeding

De materiële schadevergoeding behelst de vergoeding voor de vermogensschade ten gevolge van het ongeval. Het gaat om kosten die u moet maken maar ook om inkomsten die u derft. Ook toekomstschade komt voor vergoeding in aanmerking. Onder de materiële schadevergoeding vallen dan ook heel wat schadeposten. Veel van die schadeposten kunt u eenvoudig en concreet aantonen. Denk bijvoorbeeld aan portkosten of parkeerticketjes. Voor andere schadeposten zal een moeilijke berekening volgen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de berekening van de schade aan het verdienvermogen. Hier moeten we niet alleen denken aan het verlies aan inkomen ten gevolge van het ontslag, maar ook aan de invloed van het ontslag op carrièremogelijkheden en het latere pensioen. Die berekeningen zijn vaak heel complex. Daarom hebben we bij SAP Letselschade Advocaten dan ook eigen rekenkundigen in huis. Door de complexheid van sommige schadeposten verloopt de afhandeling van het schadedossier lang niet altijd even snel. Daarom heeft de Letselschade Raad verschillende Letselschade Richtlijnen in het leven geroepen. Hierbij heeft het verschillende schadeposten genormeerd door rekening te houden met relevante factoren. Zij kunnen vaak als basis dienen voor de verdere berekeningen.  

Smartengeld bij oogletsel

Bij een oogletsel loopt u lang niet alleen materiële schade. Ook op immaterieel vlak kan er sprake zijn van schade. Het smartengeld moet die vormen van pijn en leed vergoeden. Hoeveel smartengeld u kan claimen, is afhankelijk van verschillende factoren. Zo kan men bijvoorbeeld rekening houden met de leeftijd van het slachtoffer maar ook met de gevolgen van het oogletsel op het dagelijks leven. Kan u uw hobby nog uitoefenen? Kan u nog met de wagen rijden? Het antwoord op die vragen is bepalend voor het smartengeld. De jurisprudentie is vaak een ideale bron om de hoegrootheid van het smartengeld te bepalen. Ook het Smartengeldboek van de ANWB kan oplossingen bieden.  

Schakel hulp in

Bij een oogletsel zijn de implicaties voor het verdere leven vaak groot. Ook voor de schadeclaim is dat overigens het geval. De begroting hiervan is dan ook echt specialistenwerk. Om het maximale uit die schadevergoeding te halen, is het dan ook aangewezen om een letselschade specialist te raadplegen. Het is overigens de aansprakelijke partij die de kosten hiervoor dient te vergoeden. Of dat ook voor u interessant is? Tijdens een vrijblijvend intake gesprek gaan we een en ander voor u na. Neem nu contact op met SAP Letselschade Advocaten voor meer informatie.