Ongeval met kermisattractie

Ongeval met kermisattractie

Botsauto’s, eendjes vissen, een vrije val, spookhuizen, voor iedereen heeft de kermis een attractie. Sommige mensen komen er voor de actie en adrenaline van de kermisattracties. Andere mensen gaan naar de kermis voor het sociale: bekenden tegenkomen, gezellig rondlopen of een drukke werkdag afsluiten. Iets wat voor iedere bezoeker van de kermis geldt: ze komen er omdat het leuk is. Een bezoek aan de kermis is een bron aan plezier. Helaas gaat het soms mis. Net als overal, kunnen er op de kermis ook ongelukken gebeuren. Een ongeval met een kermisattractie komt misschien niet zo vaak voor als een verkeersongeval, maar kan wel net zulke ernstige gevolgen hebben. Er kan iets mis zijn met de attractie zelf, of een medewerker kan een fout maken. Hoe zit dat als het slachtoffer wordt van een ongeval met een attractie op de kermis? Wie is er verantwoordelijk voor jouw schade?

Eisen kermisattractie

Een attractie op de kermis heeft meestal veel snelheid, veel hoogte of veel snelheid én veel hoogte. Daarbij zijn ze vaak gemaakt van metaal en zitten er veel bewegende onderdelen aan. Hierdoor zijn veel van de kermisattracties gevaarlijker dan bijvoorbeeld een gewone draaimolen, glijbaan of schommel. Om ervoor te zorgen dat het gebruik van deze attracties zo veilig mogelijk is en geen gevaar oplevert, zijn er veel regels waar de attracties aan moeten voldoen. Ook zijn er veel regels waar de eigenaar van attracties aan moet voldoen. Er is in de wet een speciaal onderdeel voor (kermis) attracties en speeltoestellen. Dit is een bijlage van de Warenwetbesluit. Hier staat bijvoorbeeld in dat:

  1. Alle attracties goed onderhouden moeten worden;
  2. Alle attracties ook regelmatig gekeurd en getest moeten worden;
  3. De attracties aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden moeten voldoen
  4. Het personeel dat de kermisattractie bestuurt en de borden die erbij staan aan moeten geven dat er mogelijk gevaren zijn. Ook moet duidelijk zijn waar deze gevaren mee te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld met lengte te maken hebben. Ook kan een kermisattractie niet geschikt zijn voor zwangere vrouwen of mensen met een hartaandoening;
  5. Een attractie alleen aan mag staan en in werking mag zijn als dat geen gevaar oplevert voor de veiligheid van de bezoekers en omstanders;
  6. Er bij de bouw en het gebruik rekening gehouden moet worden met onverwacht gedrag van kinderen.

Aansprakelijkheid op de kermis

Het kan zijn dat je letsel of schade oploopt door een attractie op de kermis. Wie is er dan verantwoordelijk en aansprakelijk voor die schade? De kermisexploitant (de eigenaar van de kermis) heeft een zorgplicht. Dit betekent dat hij ervoor moet zorgen dat alles zo veilig en gezond mogelijk is. Dit heeft te maken met het gebruik van de kermisattracties, het onderhouden daarvan en het toezicht houden. Het heeft dus te maken met de veiligheid van de kermisattracties. Deze zorgplicht geldt niet alleen als de eigenaar ook de attracties van de kermis in bezit heeft. Het geldt ook als hij de kermisattracties huurt bij iemand anders. De eigenaar van de kermis is aansprakelijk als hij zich niet of niet genoeg aan deze zorgplicht heeft gehouden. Dit betekent dat de eigenaar van de kermis dus niet goed genoeg gelet heeft op het naleven van de veiligheidsvoorschriften of het onderhoud van de attracties op de kermis. 

De kermisexploitant is aansprakelijk

In die gevallen is de eigenaar van de kermis aansprakelijk. Wel goed om te weten is, dat de eigenaar van de kermis niet aansprakelijk is wanneer het letsel niet door de kermisattractie is veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer iemand heel erg risicovol gedrag vertoonde. Dan kan de oorzaak van het ongeval bij de persoon zelf liggen. Wanneer het personeel van de kermis bijvoorbeeld vergeet om een goede laatste check van een gordel te doen, dan is de eigenaar van de kermis heel duidelijk aansprakelijk. De eigenaar is namelijk ook aansprakelijk voor zijn personeel. 

De fabrikant van attracties op de kermis is aansprakelijk

Soms is het niet de eigenaar van de kermisattractie die aansprakelijk is voor een ongeval. Het kan ook zo zijn dat de fout bij de fabrikant van de kermisattractie ligt. Als er al iet mis was met de attractie voordat de kermiseigenaar deze kocht, dan is de fabrikant aansprakelijk. Toch is het ook aan de eigenaar van de kermis om te controleren of zijn attracties werken voordat hij ze in gebruik neemt. Daarbij is het heel moeilijk om achteraf aan te tonen en te bewijzen dat iets al eerder kapot was. 

Controle van kermis en attractie

Er is tegenwoordig een jaarlijkse controle voor kermissen en de kermisattracties. Vlak voor de opening van een kermis komt de gemeente of de veiligheidsregio om verschillende dingen te testen. Zo kijken ze naar waar de attracties staan, of er nog genoeg ruimte is voor een eventuele ambulance of het personeel daarvan en of de attracties stabiel staan. Vroeger werd er meer gecontroleerd op de veiligheid van kermisattracties. Ook werd deze controle gedaan door onafhankelijke veiligheidsinstanties. Volgens sommige deskundigen is dit geen goede verandering. Zij denken dat de controles beter uitgevoerd kunnen worden door organisaties die daar speciaal voor zijn. Dit denken zij onder andere omdat er eerder voor de controle betaald moest worden. Als een kermisattractie niet door de controle kwam, moest er een nieuwe controle komen. Om kosten te besparen, denken deze deskundigen dat kermiseigenaren hun attracties dan beter onderhielden.

Ongelukken met kermisattracties

Helaas is het soms minder leuk op de kermis. Af en toe hoor je in het nieuws over een ongeluk met een attractie op de kermis. In februari 2023 overleed een studente. in het Franse Clermont-Ferrand doordat ze uit een kermisattractie geslingerd werd. Toen de studente in de Maxximum Booster zat, merkte ze dat ze niet goed vastzat.  Ze wordt op de kermis uit de attractie gelanceerd en belandt op het dak van de bedieningscabine. De persoon die de laatste veiligheidscheck hoorde te doen, heeft niet gezien dat de veiligheidsgordel kapot was. Dit heeft tot het ongeluk met de kermisattractie geleid. Deze persoon bleek achteraf geen contract te hebben en is weggevlucht van het ongeval. De eigenaar van de kermisattractie is aangeklaagd voor doodslag en zwartwerken.

Been verloren door kermisattractie

Ook in Nederland gaat het af en toe mis met de kermis en attracties. In 2019 zaten een man en zijn zoon in de Deca Dance-attractie op de kermis in Wijchen. Door een breuk in een metalen arm schoot een stuk van de kermisattractie los. De vader verloor bij dit ongeval zijn been. Ook de zoon kwam er niet zonder letsel vanaf: de jongen brak zijn pols. De eigenaar van de kermis had eerder in 2019 juist deze attractie nog laten repareren door een lasser. Deze lasser bleek alleen niet zoveel verstand te hebben van kermisattracties. Hij had geen speciaal diploma. De kermiseigenaar wist dit, maar zei dat hij niet wist dat zo’n diploma verplicht was. De eigenaar van de kermis is veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een boete van 15.000 euro.

Ongelukken op de kermis en SAP Letselschade Advocaten

Het is heel goed voor te stellen dat je niet zo goed weet wat je moet doen als je een ongeluk met een kermisattractie gehad hebt. Een letselschade advocaat kan veel van die onduidelijkheid wegnemen. Als je contact opneemt met SAP Letselschade Advocaten kunnen we samen kijken wat er mogelijk is. Dit eerste contact is altijd gratis en vrijblijvend. In dat gesprek kunnen we uitzoeken wat jij nodig hebt en hoe we het best kunnen helpen. Dan kun jij je daarna richten op het herstel, terwijl de advocaat zich bezighoudt met alle juridische zaken.