boom

Letselschade door eikenprocessierups

Letselschade door de eikenprocessierups

 

Elk jaar worden er Nederlanders het slachtoffer van letselschade door een eikenprocessierups. Ook in ons land is de eikenprocessierups actief en de afgelopen jaren zijn het aantal waarnemingen alleen maar toegenomen. Niet alleen kan de eikenprocessierups direct klachten aan de huid veroorzaken, bovendien kan het ook voor oog- en luchtwegenklachten zorgen. Het is dan belangrijk om zo snel mogelijk langs te gaan bij een huisarts. Mogelijk heb je ook recht op een schadevergoeding voor de letselschade door de eikenprocessierups.

 

Hoe de eikenprocessierups direct klachten veroorzaakt

 

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder die in delen van Europa en Azië voorkomt, met name waar eikenbomen groeien. De volwassen vlinder heeft een vrij onopvallend uiterlijk, terwijl de rups opvalt door zijn grote brandharen. Deze brandharen vormen een verdedigingsmechanisme, omdat de haren met gif zijn gevuld. Niet alleen de eikenprocessierups heeft dergelijke brandharen, maar bijvoorbeeld ook heel wat soorten vogelspinnen en de rups van de bastaardsatijnvlinder.

 

Bijzonder aan de eikenprocessierups is dat de rups de brandharen afwerpt eenmaal het een bedreiging ervaart. De microscopisch kleine haren zweven dan in de lucht en veroorzaken heftige ontstekingsreacties aan de huid. Als de haren worden ingeademd, kan dit zelfs levensbedreigend zijn. Doordat de haren in de lucht zweven, kan men tot vijfhonderd meter verder letselschade oplopen. Ook kan men letselschade oplopen door brandharen die aan het wasgoed aan de waslijn blijven kleven.

 

De giftige stoffen in deze brandharen zorgen voor een ortho-ergische reactie, een heftige reactie van het afweersysteem. Mensen die eerder aan de brandharen zijn blootgesteld, krijgen te maken met ernstigere klachten bij een nieuwe blootstelling. Op de huid veroorzaken de brandharen vooral jeukende blaasjes. In de ogen ontstaan er ontstekingsreacties, waarbij er zelfs een ontsteking van het bindvlies kan ontstaan. In de luchtwegen raken de brandharen tot in de longblaasjes, wat astmatische bronchitis kan veroorzaken. De afgelopen jaren is de eikenprocessierups steeds algemener geworden in Nederland, waardoor het aantal gevallen van letselschade ook is toegenomen.

 

Schadevergoeding voor letselschade door de eikenprocessierups

 

Hoewel een eikenprocessierups direct klachten kan veroorzaken, kan je het beestje niks kwalijk nemen. Het wezentje wil zichzelf enkel maar beschermen en het toont de kracht van de natuur aan. De verantwoordelijkheid ligt echter bij degene die verantwoordelijk is voor de bomen waarin de eikenprocessierups actief is. In de praktijk is de eikenprocessierups actief in eikenbomen. Deze eikenbomen kunnen tot de verantwoordelijkheid behoren van een gemeente of van de wegbeheerder, maar bijvoorbeeld ook tot de verantwoordelijkheid van een individuele boom- en terreineigenaar.

 

Verantwoordelijke moet de eikenprocessierups actief bestrijden

 

Dat een eikenprocessierups laten verwijderen kosten met zich meebrengt, is logisch, maar toch is het de eigenaar of de beheerder zijn verantwoordelijkheid om dit te doen. In vergelijking met de kosten van schadeclaims voor letselschade door de eikenprocessierups vallen bij een eikenprocessierups verwijderen de kosten best wel mee. Reken op ongeveer 320 tot 520 euro per boom. Verder mag van de verantwoordelijke niet alleen worden verwacht dat hij de eikenprocessierups actief bestrijdt, maar ook dat hij zijn eikenbomen regelmatig onderzoekt op de aanwezigheid (van sporen) van de eikenprocessierups, dat hij duidelijk moet waarschuwen voor besmette bomen en dat hij maatregelen moet treffen in afwachting van de verwijdering. Hij zal bijvoorbeeld bankjes moeten verwijderen of zelfs (een deel van) het natuurgebied moeten afsluiten.

 

In sommige gevallen kan niet alleen de eigenaar van de boom worden aangesproken bij letselschade door een eikenprocessierups. Als een bestrijder letselschade oploopt, is er bijvoorbeeld mogelijk sprake van een arbeidsongeval en dan kan de werkgever aansprakelijk zijn voor het ongeval.

 

Recht op een schadevergoeding bij letselschade door de eikenprocessierups

 

Wie het slachtoffer wordt van letselschade door een eikenprocessierups kan recht hebben op een schadevergoeding als de verantwoordelijke niet het nodige heeft gedaan. De verantwoordelijke handelde dan in strijd met de aanbevelingen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Omwille van deze foute handelswijze heeft een slachtoffer van letselschade door de eikenprocessierups recht op een schadevergoeding.

 

Ben je het slachtoffer geworden van letselschade door een eikenprocessierups? Ga dan altijd langs bij je huisarts om de klachten te laten onderzoeken en te laten behandelen. Verzamel in de mate van het mogelijke ook bewijsmateriaal, bijvoorbeeld door foto's te nemen van de besmette boom, de brandharen in de omgeving en door gegevens van getuigen te noteren. Neem contact op met onze letselschade advocaat voor meer informatie omtrent het bekomen van een schadevergoeding voor letselschade door de eikenprocessierups.