Het gevaar van kunstgrasvelden en de vraag naar aansprakelijkheid
14 oktober 2016 
in Blog

Het gevaar van kunstgrasvelden en de vraag naar aansprakelijkheid

In Nederland wordt door jong en oud gesport op kunstgrasvoetbalvelden. Deze voetbalvelden worden in de meeste gevallen bestrooid met korrels van vermalen autobanden, zogenaamde rubbergranulaatkorrels. De vraag die onlangs in de media werd gesteld, is of je ziek kunt worden van sporten op deze kunstgrasvelden.

NOS en Zembla berichten dat er ongeveer 20.000 gemalen autobanden worden gebruikt om één voetbalveld te bestrooien. Autobanden worden vanwege de daarin aanwezige giftige stoffen als chemisch afval aangemerkt. Autobanden bevatten PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Gedeeltes van deze pak’s kunnen bij bepaalde concentraties kankerverwekkend. Verbranden van autobanden mag daarom niet, maar vermalen en vervolgens gebruiken om voetbalvelden te bestrooien mag blijkbaar wel. Is dat dan niet gevaarlijk voor de gezondheid?

Uit rapporten waarover Zembla beschikt zou blijken dat er geen controle is op het materiaal en de herkomst van deze korrels. Ook is er nooit goed onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s. Nieuw onderzoek is dan ook gewenst.

Als uit een eventueel aanvullend onderzoek zou blijken dat er serieuze risico’s voor de gezondheid bestaan als gevolg van gebruik van rubbergranulaatkorrels, is de volgende vraag of hiervoor iemand aansprakelijk kan worden gehouden.

De wet kent de mogelijkheid om degene die in uitoefening van zijn beroep of bedrijf een gevaarlijke stof gebruikt of onder zich heeft als aansprakelijke persoon aan te spreken. Het is daarbij wel van belang dat er sprake is van een bijzonder gevaar van de stof. Ook dient de aansprakelijke persoon met het bijzondere gevaar van ernstige aard bekend te zijn geweest.

Als blijkt dat er sprake is van een gevaarlijke stof waarvoor iemand aansprakelijk is, zal ook nog onderzocht moeten worden of de gezondheidsklachten daadwerkelijk door bijvoorbeeld jarenlang voetballen op velden bestrooid met rubbergranulaatkorrels zijn ontstaan.

Er zijn alternatieven. Op sommige kunstgrasvelden wordt gebruik gemaakt van veilige, maar duurdere kurkkorrels. Kosten zouden echter geen rol mogen spelen als het gaat om een potentiele en ernstig gezondheidsrisico.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.