Gemalen autobanden
10 november 2017 
in Blog

Gemalen autobanden

Op 9 oktober 2017 heeft SAP namens de stichting Kom van dat gras af het Ministerie van VWS gevraagd om aanvullend onderzoek te doen. Op 8 november 2017 heeft het Ministerie laten weten dit niet te zullen doen. Beide brieven staan op onze website.

In Nederland voetballen meer dan een miljoen volwassenen en kinderen op afgedankte autobanden. Dat die vol zitten met kankerverwekkende stoffen staat vast. De staat geeft toe dat zij geen rekening houdt met de extra risico’s voor kinderen, terwijl dat buiten Europa wel gebeurt. Dat is al vreemd, want kinderen in de VS zijn niet anders dan die in Nederland. Verder zegt de overheid dat niet vast staat dat je ziek wordt van de korrels, maar dat hoeft ook niet. De discussie over de gezondheidseffecten alleen al is voldoende om op te treden en het chemisch afval van de velden te halen. Dat heet het voorzorgsbeginsel of schadevoorkomingsbeginsel. Dit beginsel wordt door de overheid ten onrechter niet gehanteerd.

Op onze website staat ook een link naar het rapport van 7 november 2017 van EHHI, een non-profitorganisatie die bestaat uit artsen, volksgezondheidsprofessionals en anderen. De gemalen autobanden zijn gebruikt zonder veiligheidsonderzoeken vooraf. Veel van de studies van de bandenindustrie, bewerend dat de kunstgrasvelden veilig zijn, tonen in de geteste monsters tal van zware metalen, chemicaliën en carcinogenen aan. Dat Volgens het EEHI-rapport meldt het National Institute of Environmental Health Sciences dat zelfs wanneer er een lage blootstelling is aan een individuele chemische stof die mogelijk geen kanker veroorzaakt, wanneer veel chemische stoffen op een laag niveau samenwerken, ze inderdaad kanker kunnen veroorzaken. Deze belangrijke bevinding kwam voort uit een internationale taskforce van meer dan 170 kankeronderzoekers, bekend als het Halifax-project, die gezamenlijk het carcinogene potentieel van blootstelling bij lage doses aan chemische mengsels in het milieu hebben beoordeeld.” “Eén studie vond dat lood in een bepaald gebied 500 tot 1000 keer de loodconcentratie van de andere geteste velden was. Dit laat zien hoe variabel de monsters van rubber kunnen zijn en waarom van één studiemonster niet kan worden aangenomen dat het de norm is voor alle monsters. Het RIVM heeft geen onderzoek gedaan naar de combinatie van de aangetroffen kankerverwekkende stoffen. De overheid is niet op het idee gekomen om de industrie te vragen aan te tonen dat dit niet gevaarlijk is voordat het afval op de velden werd uitgestrooid. Het is ook onbegrijpelijk dat de overheid zelf onderzoek heeft gedaan in plaats van dat de industrie te laten doen.

Vroeger werkte men veel met asbest. Pas veel later werden mensen daardoor ziek of overleden vroegtijdig. Het kan ook lang duren voordat mensen ziek worden door de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen in oude autobanden. Moeten wij daar op wachten, of kunnen we letselschade voorkomen door nu in actie te komen?

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.