Hoe zit het juridisch met de aansprakelijkheid voor een ongeval met een Stint?
13 december 2018 
in 2018

Hoe zit het juridisch met de aansprakelijkheid voor een ongeval met een Stint?

Vandaag maakte TNO bekend dat de Stint onveilig is en nog steeds de weg niet op mag. Hoe zit het juridisch met de aansprakelijkheid voor een ongeval met een Stint?

Bij de toelating van de Stint op de openbare weg heeft de RDW de overheid geadviseerd de Stint niet zomaar toe te laten. De RDW zei alleen dat de Stint te breed was. TNO waarschuwde al in 2014 voor het gebrek aan toezicht op nieuwe voertuigen, zoals een Stint of Segway. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) stelde op 8 november 2011 de vraag of er vanuit mag worden gegaan dat een persoon van zestien jaar of ouder zonder enige rijopleiding, veilig tien personen (kinderen) kan vervoeren. Aanvullend onderzoek was gewenst. Al binnen een week na het rapport liet minister Schultz van Haegen de Stint toe. Door het ernstige ongeval in Oss lijkt iedereen wakker geschud. We weten niet precies wat de oorzaak van het ongeval in Oss was.

Gewond door een ongeval met een Stint

Werkgever

Als de bestuurder, in dienst van een kinderdagverblijf, gewond raakt kan zij de werkgever aansprakelijk stellen omdat het vervoermiddel onveilig was en het ongeval gebeurde tijdens werkverkeer. Haar werkgever moet bewijzen dat het voertuig niet gebrekkig was. Lukt haar dat niet dan moet de werkgever haar schade vergoeden. Doorgaans is een werkgever hiervoor verzekerd. Voor de vraag welke schade dan moet worden vergoed verwijs ik naar www.sapadvocaten.nl.

Fabriek

Ook de producent Stint Urban Mobility kan aansprakelijk zijn als het een gebrekkig product is. Het faillissement was aangevraagd maar weer ingetrokken. Als de fabriek een aansprakelijkheidsverzekering heeft, dan zou de schade toch op de aansprakelijkheidsverzekeraar verhaald kunnen worden als er sprake is van faillissement.

Overheid

Als TNO nu aangeeft dat het vervoermiddel onveilig is, dan was dat het ook op het moment dat de Minister het toeliet op de weg. De schade lijkt niet rechtstreeks veroorzaakt te zijn door de (onrechtmatige) toelating op de openbare weg. Tussentijdse controles zijn er niet geweest, noch regelgeving om veilig vervoer in de wet te verankeren. Aangetoond moet worden dat de Staat/keurende instantie bij periodieke controle en/of afgeven vergunning steken heeft laten vallen. De overheid had ook – voordat het werd toegelaten op de weg – de fabrikant kunnen laten weten dat de Stint alleen zou worden toegelaten als uit onafhankelijk onderzoek zou blijken dat het voertuig ding veilig te gebruiken is. De overheid heeft ook een schadevoorkomingsplicht.

Overlijden door een ongeval met de Stint

Emotioneel is de schade natuurlijk niet te bevatten. Als kinderen overlijden door een ongeval, is de schade juridisch gezien maar beperkt tot de zogenaamde overlijdensschade. Het gaat bij overlijdensschade puur om financiële schade die voortkomt uit het wegvallen van het inkomen van de overledene. Het gaat bij kinderen doorgaans alleen om de kosten van de begrafenis. Als deze kosten betaald zijn door een verzekering, is er verder geen te vergoeden schade. Met ingang van 1 januari 2019 wordt dat anders; zie ook de blog over affectieschade.

Werkgever

Ook kunnen de ouders van kinderen het kinderdagverblijf aansprakelijk stellen. Stel dat iemand een stuurfout maakt, dan is de werkgever aansprakelijk voor de fout van een ondergeschikte. Als de Stint onveilig is doordat deze op hol is geslagen, is de werkgever aansprakelijk omdat zij gebruik maakte van een onveilig vervoermiddel (art 6:77 Burgerlijk Wetboek, een gebrekkige hulpzaak in de uitvoering van de overeenkomst tussen ouders en kinderdagverblijf.

Fabriek

Daarnaast kan de producent aansprakelijk zijn voor de overlijdensschade als het een gebrekkig product is. Daarvoor geldt verder het eerder genoemde.

Overheid

Hiervoor wordt verwezen naar bovenstaande. Een beperkte groep van naasten kan als de Staat aansprakelijk is ook affectieschade van de Staat vorderen wegens het verlies van een persoon. Pas vanaf 1 januari 2019 kan dat ook van een aansprakelijke werkgever en wel voor vaststaande bedragen.

In het algemeen zullen personen die schade hebben geleden eerst verhaal halen waar dat het gemakkelijkst is. Als dat bij de ene partij niet kan, kijkt men naar de volgende mogelijk aansprakelijke partij. Het is wel erg wrang dat de overheid pas haar werk gaat doen als er slachtoffers zijn gevallen, die voorkomen hadden kunnen worden als er pas toestemming was gegeven nadat vast stond dat de Stint veilig was..

Auteur: mr. Martin de Witte, SAP Letselschade Advocaat

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.