Leveranciers zouden zelf onderzoek moeten doen naar gevolgen kunstgraskorrels
04 juli 2017 
in 2017

Leveranciers zouden zelf onderzoek moeten doen naar gevolgen kunstgraskorrels

De stichting Kom van dat gras af gaat samen met letselschadeadvocaat Martin de Witte actie ondernemen tegen schadelijke kunstgraskorrels. Hierbij wordt een proefproces gestart in de gemeente Amersfoort. Ze willen dat de gemeente Amersfoort bij de leveranciers van kunstgraskorrels onafhankelijk onderzoek afdwingt naar de schadelijke gevolgen van deze korrels.

Op de kunstgrasvelden liggen korrels van afgedankte autobanden, zo’n 20.000 kilo per veld. In de korrels zitten kankerverwekkende stoffen. Ruim 1,2 miljoen voetballers in Nederland worden blootgesteld aan deze stoffen. Een extra gevaarlijke factor is dat kinderen een groter gezondheidsrisico lopen op ziektes als kanker. Op de velden spelen vooral kinderen. De korrels kunnen met een borstelmachine worden verwijderd.

Volgens De Witte moeten de leveranciers een onderzoek instellen. Het is volgens hem onredelijk als de belastingbetaler de onderzoekskosten moet betalen. De leveranciers zouden moeten bewijzen dat hun product helemaal veilig is. Na de zomer wordt er een proefproces in Amersfoort. De gemeenten moeten volgens de Witte het voorzorgsbeginsel hanteren: ‘Als je weet dat het schadelijk kan zijn, en daar is, nogmaals, aanwijzing genoeg voor, dan heb je een verantwoordelijkheid om dat spul van je sportvelden te weren.’ Hij treedt op namens de stichting Kom van dat gras af, die vooral bestaat uit ongeruste ouders van sportende kinderen.

Duits onderzoek 

Een rapport van het gerenommeerde Duitse onderzoeksinstituut TÜV versterkt de positie van de stichting. Zij onderzochten een handvol kunstgrasvelden in de regio’s Oss en Eindhoven. In monsters van zeven kunstgrasvelden troffen ze hoge concentraties kankerverwekkende stoffen aan. Europese normen voor schadelijke stoffen werden zelfs 10 keer overschreden. Een onderzochte club stapte direct naar de gemeente met het verzoek om de kunstgrasvelden te vervangen door gras.

Het negeren van deze signalen doet De Witte denken aan de praktijken rondom asbest en roken. Ook hierbij werden onderzoeken lang genegeerd en tegengehouden: ‘Het kan niet zo zijn dat we over dertig jaar constateren dat sporten op granulaat inderdaad dodelijk was.’

Zie hier ons dossier over rubberkorrels op kunstgrasvelden.

Bron: AD

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.