Drie ton schadevergoeding na bedrijfsongeval
31 mei 2017 
in 2017

Drie ton schadevergoeding na bedrijfsongeval

Een van mijn cliënten overkwam een aantal jaar geleden een ernstig bedrijfsongeval tijdens schoonmaakwerkzaamheden van een machine, waar de veiligheidskappen van waren verwijderd om het productieproces te versnellen. Hij ontving uiteindelijk een letselschadevergoeding van € 300.000,–. Dit soort bedrijfsongevallen komen helaas nog altijd te vaak voor. Uit recent onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken blijkt er zelfs sprake te zijn van een toename van het aantal arbeidsongevallen.

De casus

Mijn cliënt verrichtte schoonmaakwerkzaamheden bij een kippoeliersbedrijf. In dat bedrijf werd gewerkt met speciale en gevaarlijke machines, zoals een ‘fileermachine’. Dit is een apparaat waarin met hoge snelheid kippen worden gefileerd.

Tijdens het schoonmaken van deze machine ging het helaas helemaal mis. Bij het schoonspuiten van de fileermachine stond de fileermachine aan, om zo ook de draaiende onderdelen van de machine schoon te krijgen. De mouw van de jas van cliënt raakte tijdens het schoonspuiten verstrikt in de machine waardoor hij met zijn arm in de fileermachine werd getrokken. Zijn arm zat helemaal vast en hij is uiteindelijk door de brandweer bevrijdt.

Als gevolg van dit bedrijfsongeval liep mijn cliënt ernstig en blijvend letsel op aan zijn arm. Omdat er sprake was van letselschade is de Arbeidsinspectie ingeschakeld. Uit dat onderzoek bleek dat de veiligheidskappen op de fileermachine waren verwijderd, zodat het productieproces kon worden versneld.

Aansprakelijkheid werkgever bij een bedrijfsongeval

Een werkgever is verplicht om voor de veiligheid van de werknemer te zorgen. Dat is een vergaande zorgplicht: van een werkgever wordt verwacht dat hij vergaande veiligheidsmaatregelen treft om een bedrijfsongeval te voorkomen. Dit omdat het risico op letselschade bij een arbeidsongeval erg groot is. Ook in juridische zin wordt de werknemer extra beschermd. De werknemer hoeft slechts te bewijzen dat hij tijdens zijn werk schade heeft opgelopen. De werkgever zal dan moeten bewijzen dat hij aan zijn zorgverplichtingen heeft voldaan.

In het geval van het bedrijfsongeval van mijn cliënt was duidelijk dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht had voldaan. Doelbewust waren er veiligheidskappen verwijderd om het productieproces te versnellen. De werkgever was dus aansprakelijk en diens verzekeraar heeft voor de letselschade van mijn cliënt uiteindelijk € 300.000,– moeten betalen.

Voorkomen is beter…

Deze maand kwam het jaarverslag uit van de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Daaruit bleek dat in 2016 sprake was van een toename van het aantal bedrijfsongevallen. Dat zijn zorgwekkende cijfers, want van een bedrijfsongeval zoals mijn client is overkomen, met ernstig letsel tot gevolg, zou toch geleerd moeten worden. Winst gaat helaas toch nog vaak boven veiligheid, met alle gevolgen van dien.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.