Resultaten: Festivalganger krijgt €10.000 schadevergoeding na instorten podium
09 augustus 2017 
in 2017

Resultaten: Festivalganger krijgt €10.000 schadevergoeding na instorten podium

In onze vaste rubriek ‘resultaten’ publiceren wij regelmatig door onze advocaten behaalde resultaten. Dit om u een beeld te geven van onze veelzijdige praktijk. Vandaag het resultaat in de zaak van een vrouw die letsel opliep tijdens haar bezoek aan een festival.  

In deze zaak heeft SAP Letselschade Advocaten een vrouw bijgestaan, die gewond is geraakt tijdens een festival dat zij op Koningsdag heeft bezocht. Tijdens dit festival is de vrouw op een heuvel voor een podium gaan zitten. Het podium bevond zich achter haar en bestond uit een houten stellage op een container. Op het podium stonden banken en tegen het podium aan waren houten balken getimmerd. Zowel op de heuvel voor het podium als op het podium zelf zaten en liepen meerdere mensen. Op een gegeven moment is een jongen van het podium afgeklommen, waarna een van de grote houten planken heeft losgelaten en op de nek en de schouders van de vrouw is gevallen. Zij heeft daarbij letsel opgelopen aan haar nek en haar schouders.

SAP Letselschade Advocaten heeft de vrouw bijgestaan bij het aansprakelijk stellen van het festival en bij het verhalen van haar schade. Door SAP Letselschade Advocaten is onder meer een WOB (Wet openbaarheid van bestuur)-verzoek ingediend bij de gemeente, zodat kon worden bekeken welke afspraken door de organisatoren van festival zijn gemaakt met de gemeente. Daaruit bleek dat onder meer met de gemeente was afgesproken dat het podium niet gebruikt zou worden en dat het podium slechts ter decoratie zou dienen.

Uit de verklaringen van de vrouw en andere bezoekers van het festival is vervolgens gebleken dat het festival zich niet aan de afspraken heeft gehouden zoals deze met de gemeente zijn gemaakt. Op het podium waren één of meerdere banken aanwezig en tevens werd het podium veelvuldig gebruikt door bezoekers. Omdat er geen trap was om het podium te kunnen beklimmen, werden de horizontale planken (waarmee het podium zou zijn dichtgetimmerd) gebruikt als trap om op het podium te kunnen komen. Er werd dus geen enkel toezicht gehouden dat het podium niet gebruikt zou worden door bezoekers het festival, terwijl dit wel was afgesproken met de gemeente.

Omdat het festival banken op het podium heeft geplaatst en bezoekers van het festival gebruik heeft laten maken van het podium en dus geen toezicht te hebben gehouden, heeft het festival gehandeld in strijd met de door de gemeente verleende vergunning en de daarbij behorende voorschriften en afspraken. Het festival is daarom aansprakelijk gesteld voor de door de vrouw geleden (letsel)schade. Deze schade bestond uit verschillende schadeposten, zoals medische kosten, reiskosten naar de medische behandelingen, toekomstige zorgkosten, kosten voor huishoudelijke hulp en immateriële schade.

De zaak is uiteindelijk zonder tussenkomst van de rechter afgewikkeld met het festival en de vrouw heeft een schadevergoeding gekregen van € 10.000,00 voor de materiële schade die zij heeft geleden door het ongeval en voor de pijn en het leed dat het ongeval heeft veroorzaakt, het zogenaamde smartengeld.

SAP Letselschade Advocaten staat tot uw dienst wanneer u onverhoopt letselschade oploopt tijdens het festivalseizoen.

Klik hier voor voorbeelden van behaalde resultaten

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.