Aansprakelijkheid evenementenorganisaties bij letselschade
29 mei 2019 
in 2019

Aansprakelijkheid evenementenorganisaties bij letselschade

Het voorjaar is al in volle gang en de zomer is in aantocht. Veel buiten (sport)evenementen staan weer op de agenda. Denk aan festivals, mudraces en wandeltochten, zoals de avondvierdaagse.  Deelname aan de activiteiten levert in de meeste gevallen veel plezier op. Toch gaat het ook wel eens mis. Dit weekend nog liep een vijfjarige jongen tijdens een jeugddag van de voetbalclub ernstig letsel op na een ongeval met een springkussen.[1] Bij een ander evenement in hetzelfde weekend raakte een jonge vrouw slachtoffer van een ernstig ongeval op de (festival)tokkelbaan als gevolg waarvan zij letselschade opliep.[2] Kan de organisatie van evenementen aansprakelijk zijn?

Op organisaties rust een zorgplicht ten opzichte van deelnemers aan en bezoekers van evenementen. De zorgplicht ziet erop toe dat veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen om het evenement zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Welke maatregelen daarbij nodig zijn, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Wanneer een organisatie de mogelijkheid biedt om te gaan tokkelen, dan dient de organisatie zorg te dragen voor een goede begeleiding door instructeurs en dient zij aan deelnemers goed functionerend (zekerings)materiaal te verschaffen.

Sommige evenementen kennen vanwege de aard van de activiteiten nu eenmaal een groter risico op ongelukken. Het intreden van gevaar kan niet altijd worden voorkomen. Van belang is dat de organisatie zich hiervan bewust is en alsnog voldoende waarschuwt voor mogelijke gevaren en/of voldoende toezicht houdt op bijvoorbeeld de naleving van veiligheidsinstructies.

De zorgplicht van evenementenorganisaties, de bestrijding en beperking van onveilige situaties en daarmee het voorkomen van schade, is een inspanningsverplichting. De organisatie dient rekening te houden met de mate van (on)waarschijnlijkheid dat een deelnemer oplet en voorzichtig is. Daarnaast dient de organisatie rekening te houden met de mate van het risico dat daaruit ongevallen ontstaan en de ernst van de mogelijke gevolgen daarvan. Tot slot dient de organisatie rekening te houden met de vraag hoe bezwaarlijk het is om veiligheidsmaatregelen te nemen.[3]

Aan de organisatie van een evenement worden hoge eisen gesteld. Indien een organisatie onvoldoende uitvoering geeft aan de op haar rustende zorgplicht en (daardoor) een deelnemer aan of bezoeker van een evenement  schade lijdt, dan kan de organisatie hiervoor aansprakelijk zijn en worden verplicht een schadevergoeding te betalen. Andersom geldt ook dat als de organisatie alles eraan heeft gedaan schade te voorkomen en desondanks toch schade optreedt, zij aan de aansprakelijkheid kan ontkomen. Oftewel: beter voorkomen dan genezen.

Auteur: Michelle Kootkar – SAP Letselschade Advocaten

[1] https://nos.nl/artikel/2286357-kleuter-zwaargewond-bij-ongeluk-op-springkussen-in-rucphen.html.

[2] https://nos.nl/artikel/2286682-ernstig-ongeluk-tokkelbaan-op-festival-komt-door-menselijke-fout.html.

[3] ECLI:NL:HR:1965:AB7079.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.