Schadevergoeding bij vliegtuigcrash Tripoli
07 juni 2010 

Schadevergoeding bij vliegtuigcrash Tripoli

Op 12 mei 2010 is een Airbus A330-200 van Afriqiyah Airways vlak voor de landing op het vliegveld van Tripoli, de hoofdstad van Libië, neergestort. Daarbij zijn 103 mensen omgekomen, onder hen waren 70 Nederlanders. Eén passagier heeft het vliegtuigongeval overleefd.

Wie moet de schade vergoeden?

Reisorganisaties Kras en Stip
De meeste Nederlandse passagiers hadden hun reis geboekt via Kras en Stip. Wanneer deze reis het vervoer van en naar de vakantiebestemming en een verblijf bevatte dan is er sprake van een zogenaamde pakketreis en moet de reisorganisator de schade vergoeden van de reiziger. Ook als die schade is veroorzaakt door de vervoerder, zoals in dit geval de luchtvaartmaatschappij Afriqiyah Airways.

De reisorganisaties zullen de schade als gevolg van overlijden of lichamelijk letsel volledig en naar Nederlands recht moeten vergoeden.

Luchtvaartmaatschappij Afriqiyah Airways
De passagiers die geen pakketreis hebben geboekt via Kras of Stip zullen de luchtvaartmaatschappij mogelijk aansprakelijk willen stellen.

Op grond van verschillende internationale verdragen zal Afriqiyah Airways in ieder geval aansprakelijk zijn en de schade aan de bagage en de schade als gevolg van overlijden of lichamelijk letsel moeten vergoeden. Afhankelijk van de plaats van vertrek en bestemming is het de vraag welk verdrag van toepassing is; het verdrag van Montreal of het oudere verdrag van Warschau. Betreft het een retourticket vanaf een Europese bestemming dan is het verdrag van Montreal van toepassing. Betreft een enkele reis dan moet bekeken worden welk verdrag van toepassing is.

Bij een retourticket vanaf een Europese bestemming zal Afriqiyah Airways in ieder geval de schade tot een bedrag van € 115.000,00 per slachtoffer moeten vergoeden. Voor het meerdere is Afriqiyah Airways aansprakelijk tenzij zij bewijst dat de schuld van het vliegtuigongeval volledig bij een derde ligt. Gelet op de eerste berichten in de pers zal dit niet het geval zijn en moet Afriqiyah Airways ook de schade hoger dan € 115.000,00 vergoeden.

Of Nederlands recht van toepassing is als uitsluitend Afriqiyah Airways wordt aangesproken is niet zeker. Dit is afhankelijk van de vraag waar het ticket is gekocht.

Welke schade wordt vergoed?

In geval van overlijden bestaat volgens de Nederlandse wet recht op vergoeding van de kosten van de begrafenis. Voor de nabestaanden die in gezinsverband met de overledene leefden bestaat recht op vergoeding van de gederfde kosten van levensonderhoud. Denk hierbij aan verlies van inkomen uit arbeid maar ook aan de bijdrage van de overledene in de zorg voor de kinderen, het huishouden etc.

De enige overlevende heeft bovendien recht op vergoeding van zijn eigen schade. Denk aan de kosten voor medische hulp, de schade als gevolg van lichamelijk en geestelijk letsel (bijvoorbeeld studievertraging). Daarnaast bestaat er recht op vergoeding van immateriële schade (smartengeld).
Op grond van Europese regelgeving (EG verordening nr. 889/2002) is Afriqiyah Airways gehouden een voorschot van € 20.000 aan de nabestaanden uit te keren.
SAP Letselschade Advocaten heeft ruime ervaring in het bijstaan van slachtoffers van grote rampen. Zo staan onze advocaten slachtoffers van de vliegtuigcrash van Turkish Airlines bij. Ook hebben zij slachtoffers van de Schipholbrand, het trapongeval te Utrecht en de vuurwerkbrand in Enschede bijgestaan.

Voor meer informatie kunt u SAP Letselschade Advocaten bellen op het nummer
033-4613048 of e-mailen naar vliegramp@sapadvocaten.nl.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.